5. apríl/nedeľa/– 8.apríl/streda/ 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ K  OSOBNEJ MODLITBE

16.30 – 18.30 HOD.

/možnosť aj sv. zmierenia, treba zachováavať hygienické nariadenia SR/

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

V tomto týždni máme najdôležitejšie dni našej spásy.

Posvätné tríídum sa začína:

Zelený Štvrtok: deň ustanovenia kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.

Veľký Piatok: utrpenie a smrť Pána Ježiša. Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.

Biele Sobota: Ježišovo telo v hrobe.

Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Vigílnasv. omša o 18.30 hod.

/Obrady Zeleného Št., Veľkého Pi., Veľ. vigílie sú v kostole za zatvorenými dverami. Duchovne sa v tomto čase so mnou spojte cez modlitbu, TV – Lux, Noe, rádio Lumen/

Budúca nedeľa je nedeľa nedieľ Veľkonočná.

29. MAREC– 5.APRÍL 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

16.30 – 18.30 HOD.

/možnosť aj sv. zmierenia, treba zachovávať hygienické nariadenia SR/

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

Príď aj ty poprosiť. Máme za čo.

Modlitba Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe vo svojej tiesni. Priznávame nielen svoju obmedzenosť, ale i bezmocnosť. Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci. Ty jediný si Pán. Len tebe patrí všetka moc a sláva. Pokorne a so zahanbením v tvári priznávame, že sme boli príliš upriamení na svoje práva a nároky, hľadali príjemnosť a pohodlie, zábavu či adrenalín, nedbali sme na druhých, ani na teba a tvoj poriadok. K prírode sme boli bezohľadní a chceli stále viac. Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch i more. Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov. Svojou chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi, vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou, chovali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenstva, upravovali sme si zákony i pravidlá myslenia. Prestal si byť pre nás istotou, keďže je všetko relatívne, a absolútne je už len naše naduté ja. Z toho potom pramenia mnohé naše konflikty.

Vo svojej zaslepenosti sme nevedeli čítať znamenia. Hlásatelia radostne oznamovali, že zase bude svietiť slniečko. Väčšine nevadilo, že vysychajú stromy a množia sa myši, že v krajinách bez dažďa je hlad a ľudia utekajú za chlebom. Iní utekajú pred vojnou, ktorá je tu vlastne len preto, aby mal niekto väčší zisk, vplyv a moc, aby bol odbyt zbraní a niekde inde mali slušní ľudia prácu. Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom, ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo i biedu chudákov v rozvojových krajinách. Šťastie jednotlivcov sme stavali vyššie ako zodpovednosť, chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom, práva dospelých nad práva detí na lásku oboch rodičov, na istotu domova a zdravé morálne životné prostredie, pretože sme sa nedokázali zriecť zlého príkladu. Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšie generácie, miliónom počatých detí sme nedovolili narodiť sa, a tak vymierame a nemá na nás kto pracovať. Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.

Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín iba šikovné ruky a bystré hlavy, zatiaľ čo ich krajiny bez nich upadajú a nedokážu sa sami pozdvihnúť.

Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie. Očisti nás, keď s ľútosťou priznávame svoju vinu. Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe, ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť. Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo. Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu chorôb. Obráť nás a my sa vrátime k tebe. Vezmi nám srdcia kamenné a daj srdcia z mäsa.

Vráť nám radosť z tvojej ochrany a bezbožných budeme učiť o tvojich cestách, svedčiť im o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu. Daj nám svojho Ducha, aby v nás miloval on, keď my sami nedokážeme milovať nezištne. Daj nám odvahu zomierať sebe a žiť pre teba, nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova, aby v nás zvíťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme, že nás, Bože, nesklameš. Amen.

15. – 23.MARCA 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ

K  OSOBNEJ MODLITBE

DNES I BUDÚCU NEDEĽU: 16.00 – 18.00 HOD.
PO. – PI.: 16.00 – 18.00 HOD.

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Pi.: 16.45 hod. ruženec Božieho milosrdenstva17.00 hod. pobožnosť krížovej cesty.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 3. pôstna.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona Hanidžiara a + čl. r. Hanidžiarovej a Lazovej
Ut.: + Jozefa, + Zuzanu, + Juraja a + dietky
St.: ZBP pre čl. r. Závadovej /R/
Št.: + Irenu Kanisovú a + rodičov
Pi.: + Jozefa a + Jozefínu Lazovych
So.: +Jozefa a + Jozefínu Lukáčovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca. Dobrodincom za milodar pre SKCH v mene diecézneho biskupa sPBz. /Ako finančné prostriedky zo zbierky rozdeľujú nájdete na nástenke pred kostolom/.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: 16.45 hod. ruženec Božieho milosrdenstva, 17.00 hod. pobožnosť krížovej cesty.
stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a birmovancova vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 2. pôstna.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Milana, + rodičov a + čl. r. Hulvátovej
Ut.: + Jozefa, + Emila a + rodičov Kozákovych
St.: + čl. Strapkovej a Ganoškovej /R/
Št.: ZBP pre r. Andrei Krajčíkovej
Pi.: + Milana, + Irenu a + Rudolfa Hlaváča
So.: +Jozefa, + Máriu Maslákovych a + Emíliu a + Ladislava /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 7. cezročnú nedeľu

Slávime 7. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: 17. 00 pobožnosť Krížovej cesty
St.: Popolcová streda, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia. Sv. omša bude večer o 17.30 hod./ráno nebude/

Počas pôstneho obdobia býva veľmi pekná duchovná pobožnosť Krížová cesta. Bude bývať v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 1. pôstna. B.Ú v Žiline je vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby Slovenskej Katolíckej Charity. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa sPBz.

Po sv. omši o 10.30 hod. bude katechéza pre  birmovancov. Účasť je povinná.

Úmysly sv. omší:
Po.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80.rokov a prosba o Božiu pomoc.
Ut.: + Alojza, + Annu Kozákovych a + dcéru Máriu
St.: + Jána a + Annu /V/- zmena
Št.: + Máriu, + Jána Čižmárovych a + vnuka Ľubomíra
Pi.: + Vincenta, + Máriu Gabrišovych a + dietky
So.: +Vieru a + Jozefa Nemcovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. cezročnú nedeľu

Slávime 6. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
So.: neprikázaný sviatok Katedra sv. Petra, apoštola.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Vo štvrtok bude sv. omša ráno, nie večer z dôvodu celodiecéznej rekolekcie v Žiline.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesní. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy – teda povinnáRodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim deťom.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 7. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jaroslava Kršku a + rodičov.
Ut.: + Annu Palkechovú a + rodičov.
St.: + Matúša, + Annu, + Miloša, + Jarmilu a + rodičov z obidvoch strán /R/
Št.: + Veroniku Bušikovú /Rzmena
Pi.: + Jána Richtárika
So.: +Annu, + Jozefa a + Františka Kanisovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. cezročnú nedeľu

Slávime 5. cezročnú nedeľu.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Školastiky, panny.
Ut.: ľub. spom. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, hlavných patrónov našej Žilinskej diecézy.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 6. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Miroslava Trnku
Ut.: + Danielu a + Jozefa Šúlyovych
St.: + Mateja a + Veroniku /R/
Št.: + Emíliu Urbanovú a + Magdalénu Martinkovú
Pi.: + Oľgu a + Antona Vrbatovych
So.: +Antona Kanisa a + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na sviatok Obetovania Pána

Slávime sviatok Obetovania Pána, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť, ktorá sa ukončí eucharistickým požehnaním.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: ľub. spom. sv. Blažeja, biskupa  a mučeníka
Tento deň sa udeľuje Svätoblažejské požehnanie hrdla.
St.: spom. sv. Agáty, panny  a mučenice.
Št.: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a birmovancova vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom. Vstúpiť s čistým srdcom do druhého školského polroku je najlepším poďakovaním a zároveň najsilnejšou prosbou.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 5. v období cez rok. Po sv. omši o 10.30 hod. bude stretnutie rodičov birmovancov i detí, ktoré v tomto školskom roku pôjdu k 1. sv. prijímaniu. Účasť je potrebná. /stretnutie bez detí/

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jozefa a + Martu Krškovych
Ut.: + Alžbetu, + Máriu, + Jozefa a + rodičov
St.: + čl. r. Dúbravkovych /R/
Št.: + Irenu a + Antona Kanisovych
Pi.: + Ladislava, + Gabriela, + Máriu, + Augustína a + Máriu
So.: + Máriu /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov