Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok

Prežívame 32. “cezročnú“ nedeľu.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Martina z Tours, biskupa.
Ut.: spom. sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

V piatok bude žiacka sv. omša. Pre žiakov a študentov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy, teda majú to povinnéSamozrejme, že pozvané sú aj iné deti. 1. hod. pred sv. omšou je v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 33. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Emíliu Hoštákovú
Ut.: + Miroslava Lomozu
St.: + Jána, + syna Jána Ďurianikovych /R/
Št.: + Vladimíra Lukáča, + rodičov a + st. rodičov
Pi.: + Jozefa, + Jozefínu, + Karola a + rodičov z obidvoch strán
So.: + Jána Ďuricu /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok

Prežívame 31. “cezročnú“ nedeľuzároveň prvú nedeľu mesiaca November.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Karola Boromejského, biskupa.
So.: neprikázaný sviatok, Výročie Posviacky Lateránskej Baziliky.

Modlitba sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Do piatku máme možnosť získavať plnomocné odpustky pre duše v očistci, keď spĺňame:sv. spoveď v blízkosti tejto spomienky, každodenné sv. prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému, návšteva cintorína /keď sa nám nedá, stačí byť aspoň mysľou na cintoríne/

modlitby: Verím Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca. Odpustky pre duše v očistci možno získať 1 krát denne.

Kto by chcel dať na sv. omšu za zosnulých, alebo aj na iný úmysel mimo našej farnosti, môže hoc kedy priniesť svoj úmysel do sakristie.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať farníkom, ktorí v tomto týždni pokosili „Hlbokú cestu“.

Budúca nedeľa je 32. v období cez rok.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + čl. r. Chlebanovej: + Jozefa, + Máriu, + Emíliu a + Tibora
Ut.: + Annu, + Antóniu a + Ladislava Palkechovych
St.: + Antona, + Antóniu, + nevesty, + zaťa a + vnuka /R/
Št.: + Annu, + Štefana a + Ondreja
Pi.: + Alžbetu, + Antona Kanisovych a + Ľubicu
So.: + Štefániu, + Pavla Baránkovych + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok

Prežívame 30. “cezročnú“ nedeľu.

Dnes o 16.00 hod. je benefičný koncert. Účinkuje operný spevák Martin Babjak a klavirista Daniel Buranovský. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z koncertu bude obetovaný na vitrážové okná nášho kostola. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.
Pi.: slávnosť Všetkých svätých, sv. omša nás vo svedomí viaže účasťou ako v nedeľu. Keďže je aj štátny sviatok: 7.30 a 10.30 hod./ako v nedeľu/
So.: Spomienka na Všetkých Verných Zosnulých. Sv. omše: 7.00 a 9.00 hod. Po sv. omši o 9.00 hod. bude v kostole pobožnosť za duše v očistci.

V čase od 1./12.00 hod./- 8.11. je možnosť získať v prospech zosnulých úplne odpustky, keď splníme: sv. spoveď v blízkosti tejto spomienky, každodenné sv. prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému, návšteva cintorína /keď sa nám nedá stačí byť aspoň mysľou na cintoríne/

modlitby: Verím Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca. Odpustky pre duše v očistci možno získať 1 krát denne.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou.

K predmodlievaniu sv. ruženca v októbri sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: deti, žiaci a birmovanci St.: ruža č. 2, Št.: ruža č. 3

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca November. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje: 1. hod. pred sv. omšami.

Pred deti, birmovancov a mládež : Ut.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V tomto prvopiatkovom týždni v stredu od 9.00 hod. navštívim s Pánom Ježišom chorých a nevládnych farníkov.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu po sv. omši o 9.00 hod. skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 31. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: na úmysel kňaza
Ut.: + Máriu Moškovú, + rodičov a + súrodencov
St.: + Agnesu Ďuranovú, + Juraja a + Miloša /R/
Št.: + Tomáša Bašku /R – zmena 7.00 hod./
Pi.: + Jozefa Richtárika
  za Visolajských farníkov
So.: 7.00 hod. na úmysel kňaza
9.00 hod.za duše v očistci
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok

Prežívame 29. cez ročnú nedeľu zároveň misijnú.

Dnes o 13.30 hod. je „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: ľub. spom. sv. Jána Pavla II.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou.

K predmodlievaniu sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: deti a žiaci, St.: ruža č. 8, Št.: „spoločenstvo modlitieb matiek, Pi.: birmovanci a mládež, So.: ruža č. 1, Ne.: farské spoločenstvo

V stredu je možnosť v Belušských Slatinách v kláštore sestier vincentiek si uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v týchto dňoch putujú Slovenskom. Bližšie informácie máte vo výveske pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 30. v období cez rok. Po sv. omšiach bude októbrová mesačná zbierka na kostol. Milodarom prispievame na nové vitrážne okná. DsPBz.

Na budúcu nedeľu o 16.00 hod. v našom kostole bude benefičný koncert operného speváka Martina Babjaka doprevádzaný Danielom Buranovksým, klaviristom. Vstupné je dobrovoľné.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Gejza, + Annu a + st. rodičov Martinkovych
Ut.: + Pavla Ďuricu a + Žofiu
St.: + Jozefa a + Petra /R/
Št.: + Jána Gaža /R – zmena/
Pi.: ZBP pre Annu
So.: + Pavla Janúcha /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok

Prežívame 28. cez ročnú nedeľu zároveň hodovú.

Pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“ je preložená na budúcu nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
St.: slávnosti patróna našej farnosti sv. Gála, kňaza.
Št.: spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa mučeníka.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou. K predmodlievaniu sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: ruža č.4, St.: ruža č. 5, Št.: ruža č.6, Pi.: deti, žiaci, birmovanci a mládež, So.: ruža č. 7, Ne.: farské spoločenstvo

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V piatok sv. otec František, pozýva deti, mládež k modlitbe sv. ruženca pod názvom „ Milión deti sa modlí sv. ruženec“. Táto duchovná „aktivitu“ má aj svoj úmysel: za jednotu a pokoj vo svete.

V piatok bude žiacka sv. omša. Pre žiakov a študentov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy, teda majú to povinné. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

V sobotu o 15.00 hod. si pri sv. omši sviatosť manželstva vyslúžia:

Miroslav Drozd a Veronika Bušíková“ Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich“

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je stále možnosť si zakúpením skleného suveníra „siluety kostola“ podporiť vitrážne okná nášho kostola.

27. októbra /o dva týždne/ o 16.00 hod. v našom kostole bude mať koncert operený spevák Martin Babjak doprevádzaný Danielom Buranovksým, klaviristom. Bližšie informácie máte na plagáte pred kostolom.

Budúca nedeľa je 29. v období cez rok – misijná nedeľa.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Máriu Maslákovych a + dietky Emíliu a Ladislava
Ut.: + čl. r. Šištíkovej, + Jarmilu a + starých rodičov
St.: + Pavla a + Máriu Vačkovych /R/
Št.: + Antona Hanidžiara, + rodičov a + starých rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Ondreja, + Paulínu Hanidžiarovych a + rodičov
So.: + Oľgu a + Ludviga Moškovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok

Prežívame 27. nedeľu cez ročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. Ružencovej Panny Márie.
Št.: sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Večerné sv. omše budú bývať už o 17.30 hod., ranné tak ako zvyčajne o 7.30 hod.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ružencaModlitba sv. ruženca v tomto mesiaci býva 30. min. pred každou sv. omšou. K predmodlievaniu sú pozvaní:

Po.: farské spoločenstvo, Ut.: deti a žiaci, St.: ruža č. 1, Št.: ruža č.2, Pi.: birmovanci a mládež, So.: ruža č. 3, Ne.: farské spoločenstvo

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V utorok po večernej sv. omši v klubovni na fare sú pozvaní farníci, ktorí by boli ochotní pomôcť k dôstojnému vonkajšiemu priebehu hodov, ktoré budú v nedeľu. Kto by chcel prispieť: koláčmi, slaným pečivom, alebo všelijakými jedlými dobrotami môže svoje dary priniesť v sobotu do klubovne na faru v čase 18.00 – 19.00 hod. Ďakujem veľmi pekne.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 28. v období cez rok, v našej farnosti budeme sláviť hody. Kto má pri sv. omši, kde sa slávia meniny kostola plnú účasť na sv. omši, teda je aj na sv. prijímaní a splní aj známe podmienky môže získať stav svojho vnútra ako po sv. krste – teda úplne odpustenie hriechov i trestov. Preto povzbudzujem k sv. spovedi v tomto týždni. Po skončení sv. omše o 10.30 ste srdečne pozvaní na skromné agapé pred kostol.

Úmysly sv. omší:
Po.: 16.45 pohrebná sv. omša Alojza Kršku
Ut.: + Annu, + Jozefa Moškovych, + rodičov Antóniu a Jozefa
St.: + Emíliu a + Štefana Šinkovych /R/
Št.: + Žofiu Ďuricovú
Pi.: + Alojza, + Annu, + Františka a + rodičov
So.: + Františka Mošku a + rodičov/R/
Ne.: + Jozefa Čemeša /z pondelka/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok

Prežívame 26. nedeľu cez ročnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Ut.: spom. sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi.
St.: spom. Svätých anjelov strážcov.
Pi.: spom. sv. Františka Assiského.
So.: prvá v mesiaci

Večerné a ranné sv. omše od pondelka budú bývať tak ako v letnom čase: 18.30 a 7.30 hod.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. V tomto mesiaci sa zvlášť slávnostnejšie a radostnejšie modlíme túto krásnu modlitbu. Môžem pri tejto modlitbe získať aj úplné odpustky. Kto sa modlí ruženec v kostole a v rodine. Modlitba sv. ruženca /od utorka/v tomto mesiaci bude bývať 30. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása.

V Ut. sú k predmodlievaniu sv. ruženca pozvané deti a žiaci.

V piatok birmovanci a  študenti.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Október. Nakoľko mnohí z Vás pristúpili k sviatosti zmierenia počas farských ľudových misií sviatosť zmierenia sa bude vysluhuje 30. min. pred sv. omšami.

Najbližšia návšteva nevládnych farníkov v ich príbytku bude v Novembri na prvý piatok./ Aj oni boli navštívení bratmi františkánmi/

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 27. v období cez rok, zároveň prvá v mesiaci.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Michala Masláka, + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Karola Kršku
St.: + Františka, + Annu Gardlovych a + rodičov /R/
Št.: + Annu, + Jozefa Kanisovych, + syna a + zaťov
Pi.: + Františka Gardla
So.: + Františka a + Annu Martinkovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok

Prežívame 25. cez ročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.
Pi.: spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca.

Počas tohto týždňa v našej farnosti platí misijný program, ktorí je na nástenke pre kostolom, webovej stránke a ktorí máte aj doma.

V stredu si náš diecézny biskup Tomáš Galis pripomenie 20. výročie biskupskej vysviacky. Prosím o modlitbu za Neho.

V sobotu si pri sv. omši o 15.00 hod. sviatosť manželstva vyslúžia:
Jakub LižbetinAdriana Ganošková
„Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.“

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 26. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: 18.00 + Františka Baránka a + Jozefa
Ut.: 18.00 za Božiu pomoc a poďakovanie pre Vierku
St.: 18.00 + st. rodičov Krškovych a Kukučovych
Št.: 18.00 + Jána, + Boženu Kanisovych a + Michala, +Antona Machylovych
Pi.: 16.00 na úmysel kňaza
18.00 + Emíliu Lazovú
So.: 15.00 sobášna sv. omša
 18.00 + čl. r. Jána Rieckeho, + čl. .r. Kalužničinovej a + Jána Hrenáka
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Prežívame slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – hody našej krajiny.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Pi.: sv. Ondreja Kíma Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
So.: neprikázaný sviatok sv. Matúša, apoštola.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Na pondelok o 10.00 hod. by som prosil ochotných farníkov a farníčky o vyčistenie skaliek okolo kostola, fary a na cintoríne.

Hodová slávnosť s príležitosti úcty sv. Gála bude v našej farnosti 13. októbra.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Večernou sv. omšou v sobotu začínajú v našej farnosti ľudové farské misie, ktoré budú viesť pátri františkáni. Konkrétni program misií máte už aj na nástenke pred kostolom, na webovej stránke farnosti, ale aj na dôležitých miestach farnosti. V tomto týždni program misií si nájdete aj vo Vašej poštovej schránke. Srdečne ste pozvaní.

Budúca nedeľa je 25. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Mikuláša a + Ľudmilu Kalusovú /R/
Ut.: + Zuzanu a + Františka Markovych
St.: + Jozefa, + Máriu Královych, + dcéru Zuzanu, + Jozefa a + Jozefa /R/
Št.: + Ondreja, + Máriu a + rodičov
Pi.: + Jána, + Máriu a + Jozefa Chlebanovych /R/
So.: 18.00 + Jozefa, + Antóniu Moškovych, + syna Emila a zaťa Stanislava– začiatok misií
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov