Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Slávime výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
Ut.: spom. sv. Barnabáša, apoštola.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“.

Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu rodičov prvoprijímajúcich detí. SPBz.

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Pri sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť prvého svätého prijímania. Prvé sv. prijímanie je slávnosť celej farnosti. Na sv. omšu ste srdečne pozvaní.

Možnosť sviatosti zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov ako i rodinných príslušníkov detí je každý deň 30. min. pred sv. omšou ráno, alebo večer./ako Vám to pracovne vyhovuje/ Pre prvoprijímajúce deti ich prvá sv. spoveď bude v  piatok od 17.30 hod.

Myslime vo svojich modlitbách a obetách na11.prvoprijímajúcich detí a ich rodiny.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona Kanisa
Ut.: + čl. r. Janekovej
St.: ZBP pre Hanku /R/
Št.: + Jána, + Alžbetu Kacerenkovych a + čl. rodiny
Pi.: + Jána, + Annu Balátovych
So.: Za Božiu pomoc a dar zdravia pre Moniku/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 7. Veľkonočnú nedeľu. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Svojim milodarom podporujeme rádio Lúmen, TV Luxa iné katolícke masmediálne projekty šíriace radostné posolstvo Ježiša Krista. DsPBz.

Zároveň je aj prvá nedeľa mesiaca. Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
St.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni býva aj novéna k Duchu Svätému.

V St., Pi. a So. sú letné kántrové dni. Obsahom sú: prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. Môžete sa aj vy pridať na tento spoločný duchovný úmysel.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Jún. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

Od piatku začnem s deťmi, ktoré 16.júna pristúpia k prvému sv. prijímaniu bezprostrednú prípravu. Prvoprijímajúce deti, ale samozrejme môžu prísť aj iné deti, žiaci aj birmovanci nácvik piesni na slávnosť bude v piatok o 17.15 hod. v klubovni na fare. Preto účasť na spevokole, sv. omši ako i jedného z rodičov je potrebná.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého – zavŕšenie Veľkonočného obdobia.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Annu a + Jozefa Brandiburovych
Ut.: + Emila Ďuricu
St.: na úmysel kňaza/R/
Št.: + Helenu a + Viktora Hrenákovych
Pi.: + Pavla Hanidžiara
So.: + Jána, + Emíliu Chlebanovych a + Annu Kadlecovú/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 6. Veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

15. min. pred sv. omšou do piatku býva májová pobožnosť.

V pondelok, utorok a stredu sú prosebnými dňami.Obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť v utorok.

Št.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Každého pokrsteného katolíka viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše budú: 7.30, 18.30 hod.

Novénou pred sv. omšou sa od piatku začneme duchovne pripravovať na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

So.: spom. sv. Justína, mučeníka.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 7.veľkonočná. Zároveň prvá nedeľa mesiaca Jún.

B.ú. v Žiline je vyhlásená celodiecézna zbierka na katolícke masmédia. DsPBz.

Úmysly sv. omší:
Po.: 13.30 pohrebná sv. omša Anny Hanidžiarovej „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Jána, + Máriu Moškovych a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Pavla Janúcha /R/
Št.: za Visolajských farníkov
+ Máriu a + Pavla Kozákovych
Pi.: + Vieru a + Jozef Nemcovych
So.: + Gejzu, + Annu Martinkovych, + synov, dcéra a zaťov/R/
Ne.: + Annu, + Františka Chlebana, + dcéru Darinu /úmysel z pondelka/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 5. Veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 5. Veľkonočnej nedeli.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť. V sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Veľká vďaka chlapom ktorí: vyčistili jazierko na fare a dotiahli plot medzi farou a „Hlbokou cestou“.

Vo veži kostola je vysielač cez ktorí prijímame signál na internet. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje šírenie tohto signálu nám dáva do pozornosti aj signál televízny – internetová televízia. Komu z Vás by sa to oplatilo a máte záujem, môžete si ich ponuku pozrieť na letáčiku tam, kde sa predávajú KN, poprípade vo výveske pred kostolom.

Budúca nedeľa je 6. veľkonočná .

Úmysly sv. omší:
Po.: + Stanislava Bajzíka
Ut.: + Karola, + Máriu, + dcéru Annu Gardlovych a + Františka
St.: na úmysel kňaza/R/
Št.: + Miroslava, + Irenu Hijovych
Pi.: + Annu, + Milana, + syna Milana Ganoškovych/zmena sv. omša bude ráno/
So.: + Urbana, + Margitu, + synov Pavla a Emila Pápežovych/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého pastiera

Slávime 4. Veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého pastiera. Deň modlitieb za nové duchovné povolania. Myslime vo svojich modlitbách a obetách na tento dnešný spoločný duchovný úmysel.

V našej farnosti je dnes celofarská poklonapred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.Záverečné požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou bude o 16.30 hod. O 16.15 hod. bude májová pobožnosť. Nájdime si čas na stretnutie s Pánom Ježišom prítomným pod spôsobom chleba a vína.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: ľub. spom. Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej.
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Mateja, apoštola.
Št.: spom. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

V piatok je žiacka sv. omša. Nácvik piesni na sv. omšu ako aj na slávnosť 1. sv. prijímaniabude o 17.15 hod. v klubovni na fare. Nácvik piesni je povinnýpre deti, ktoré sa pôjdu v júni k prvému sv. prijímanie. Sú vítané aj ostatné deti, žiaci a mládež. Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, alebo plánujú ísť k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy.Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 5.veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jurka Kršku
Ut.: + Jozefa a + Antóniu Moškovych
St.: + Žofiu a + Jána Ďuricovych /R/
Št.: + Máriu Ďuricovú
Pi.: + čl. .r. Kozíkovych, Šúlyovych a Michálkovych
So.: poďakovanie Pánu Bohu pri príležitosti životného jubilea /R/
Ne.: na úmysel kňaza  
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. Veľkonočnú nedeľu. Zároveň je aj prvá nedeľa mesiaca. Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

Stále je možnosť sa v sakristii prihlásiť na Misijnú púť detído Rajeckej Lesnej, ktorá bude v sobotu. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 4.veľkonočná – nedeľa Dobrého Pastiera, deň modlitieb a obiet za nové kňazské a rehoľné povolania. Pridajte sa aj vy na tento úmysel.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.Sviatosť Oltárna sa vystaví po sv. omši o 10.30 hod. a bude vystavená do 16.30 hod.Už teraz si urobme program tak, aby sme si našli čas pre živého Ježiša prítomného vo Sviatosti Oltárnej.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Kostelného
Ut.: + Jána a + Boženu Kanisovych
St.: + Jána, + Máriu, + Vladimíra Lukačovych a + Jozefa /R/
Št.: + Milana Kujanika a + rodičov
Pi.: za duše v očistci
So.: + Jozefínu a + Pavla Maslákovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Božieho milosrdenstva

Slávime nedeľu Božieho milosrdenstva – 2. veľkonočnú.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému liturgickému sláveniu Veľkonočných sviatkov. Nech im dobrý Pán Boh žehná.

Pri dverách kostola sa bude dávať obrázok Božieho milosrdenstvana druhej strane je aj návod ako sa modlí korunka Božieho milosrdenstva. Môžete si ho zobrať.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Št.: spom. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
So.: prvá sobota mesiaca

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca Máj. Nakoľko spoločná sv. spoveď bola tesne pred sviatkami, sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred každou sv. omšou. Kto potrebuje nech sa páči.

V piatokdopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V sobotu pri sv. omši o 15.00 hod. si sviatosť manželstva vyslúži:

Peter Ďurovecz Beluše a Monika Gabrišováz Visolaj. Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.

V pondelok po večernej sv. omši je v našom kostole koncert sakrálnej hudby.Účinkovať budú aj naše dievčatá z farnosti. Ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

11. mája sa v Rajeckej Lesnej uskutoční Misijná púť detí. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom. Kto b y mal záujem môže sa prihlásiť v sakristii kostola. Ak by nebol dostatočný počet/pre autobus/ riešilo by sa to ako vlani.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Srdečné „Pán Boh zaplať“ firme Jozefa Richtárika za poskytnutie bagra pri úprave „Hlbokej cesty“.

Budúca nedeľa je 3.veľkonočná, zároveňprvá nedeľa mesiaca.

O dva týždne bude farská celodenná poklona k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Pri časovom pláne myslime aj na tento dôležitý bod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Masláka
Ut.: + Annu a + Ondreja Galovičovych/sv. omša ráno – zmena/
St.: + Jozefínu, + Euláliu, + čl. .r. Rieckej a +čl. r. Kalužničinovej/R/
Št.: + Žigmunda a + Antona
Pi.: + Pavla, + Annu, + syna Pavla Gardlovych
So.: + Ladislava a + Antóniu Palkechovych/R/
       15.00: sobášna sv. omša za novomanželov
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu

Slávime nedeľu nedieľ Veľkonočnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Do budúcej nedele slávime Veľkonočnú oktávu. Týchto osem dní prežívame akoby jeden, slávnostný pre nás kresťanov – katolíkov najdôležitejší.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše ako v nedeľu.

Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlí mariánska antifóna Raduj, sa nebies kráľovná.

Sv. ruženca býva – 40. min. pred sv. omšou./celé veľkonočné obdobie sa modlí sv. ruženec slávnostný /

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtokpo sv. omši.

Na duchovné pobožnosti ste srdečne pozvaní.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy z Púchova a farnosť Vás srdečne pozývajú na koncert sakrálnej hudby, ktorý sa uskutoční 29. apríla/pondelok/po večernej sv. omšiv našom kostole.Účinkovať budú aj naše talentované mladé farníčky. Bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 2.veľkonočná – nedeľa Božieho Milosrdenstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: 7.30 + Františka Mošku a + rodičov
       10.30 + Františku a + Ladislava Mitašikovych
Ut.: + Juraja Kršku a + vnuka Jurka
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: + Emíliu Lazovú
Pi.: + Jaroslava Kršku a + rodičov
So.: + Jozefa, + Mariána, + Máriu Dubajovych a + rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu

Slávime Kvetnú nedeľu. Dnes je predveľkonočná sv. spoveď. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať od 14.15 – 15.30 hod.Ak bude treba samozrejme aj dlhšie.

Pobožnosť krížovej cesty sa dnes môžeme pomodliť súkromne.

Na pondelok o 9.00 hod. by som prosilochotných mužov i ženy o upratanie okolia kostola, nakoľko pôjde v sobotu večer procesia zo Sviatosťou Oltárnou po vonku. Tak si aj po vonkajšej stránke dôstojne pripravíme kostol i okolie na sviatky Veľkej noci.

V tomto týždni máme najdôležitejšie dni našej spásy.

Posvätné tríídum sa začína:
Zelený Štvrtok: deň ustanovenia kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.
Veľký Piatok: utrpenie a smrť Pána Ježiša. Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Po obradoch bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone v Božom hrobe do 18.00 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.
Biela Sobota: Ježišovo telo v hrobe. Poklona v Božom hrobe : 9.00 – 18.00 hod.Nájdime si čas či už v piatok, alebo v sobotu na stíšenie, dobrú modlitbu, poďakovanie či odprosenie Pána Ježiša za to všetko čo pre nás urobil a robí.
Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Sv. omša o 18.30 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu po obradoch skupinu č.6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Milodary na kostol: chorí z farnosti 25€ . DsPBz.

Budúca nedeľa je nedeľa nedieľ Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Matúša, + Alžbetu a + Jána
Ut.: + Annu Palkechovych a + rodičov
St.: + Jozefa, + Jozefínu Lazovych a + rodičov/R/
Št.: + Alojza, + Máriu Pápežovych, + synov a + dcéru
Pi.: 15.00 Obrady veľkého piatku
So.: 18.30 hod. na úmysel kňaza
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Slávime 5. pôstnu nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca. Za milodar v mene p. biskupov pre prenasledovaných kresťanov a vojnových utečencovsPBz.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Ruženec Božieho milosrdenstva – piatok17.45 hod.

Pobožnosť krížovej cesty –  piatok– 18.00 hod. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

V piatokdopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku, ktorí sú zahlásení k Veľkonočnej sv. spovedi. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovaťvšetkým chlapom, ktorí doteraz pomáhali pri úprave „Hlbokej cesty“. Situácia je zatiaľ taká, že sa odstránil ten „hrubý“ neporiadok. Ale chcem sa aj poďakovaťza to, že rešpektujete moju výzvu ako i výzvu OÚ, že smeti vyvážate na zberný dvor a nie do prírody. Som rád, že aj tento priestor medzi kostolom a farou sa raz bude lepšie využívať ako na odpadky a neporiadok.

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa.Začiatok Veľkého týždňa. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať bahniatka, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.

Predveľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude na budúcu nedeľu v čase 14.15 – 15.30 hod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava Lazového, + Antona a + Máriu
Ut.: + Jozefa, + Jána, + Jozefa a + rodičov Maslákovych
St.: + Annu, + Františka Martinkovych a + st. rodičov/R/
Št.: + Alojza, + Máriu Bulicovych a + syna Juraja
Pi.: + Jána, + Máriu Krškovych
So.: + Jána, + Gizelu, + Vincenta Hanincovych/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov