Farské oznamy na 4.adventnú nedeľu

Prežívame 4. adventnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Ne.: 22.00 hod. /s pl. sviatku/ na úmysel kňaza
Po.: 7.30 za Vás farníkov
       10.30 + Máriu Križanovú, 16.00 – požehnanie detí pri jasličkách
Ut.: 7.30 +Štefana, + Máriu, + Štefana Hájekovych
       10.30 + Štefana, + Annu Kanisovych a + Máriu
St.: + Ondreja, + Paulínu Hanidžiarovych
Št.: + Máriu, + Gustáva, + Augustína a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: : + Antóniu, + Ladislava Palkechovych
So.:.18.30 /s pl. nedele/ za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaní  sv. Štefana, prvého mučeníka – II. sviatok vianočný, sv. omše: 7.30 a 10.30 hod.
St.: neprikázaný sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu. Št.: neprikázaný sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov.
Po. – Ne. slávime oktávu Narodenia Pána Ježiša – celých 8. dní akoby jeden slávnostný deň.

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, vo štvrtok adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sme pozvaní.

Po. slávnosť Narodenia Pána Ježiša – Vianoce. Vo svedomí nás slávnosť viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: dnes 22.00/v noci/, v pondelok: 7.30 10.30 hod. V deň Narodenia Pána Ježiša/pondelok/ o  16.00 hod. bude požehnanie detí pri jasličkách, ktoré bude ukončené eucharistickým požehnaním. Deti nech si zoberú na požehnanie aj svoj betlehem, ktorí si pripravovali počas Adventu.

Kto by mal záujem o požehnanie svojho príbytku v čase Vianoc, môže si prísť v pracovný deň nahlásiť do sakristie adresu.

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 8.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je nedeľa sv. Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa.

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu

Slávime 3. adventnú nedeľu – nedeľu radosti./gaudete/

Dnes od 16.00 – 17.00 hod. bude predvianočná sv. spoveď. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať viacerí kňazi. Približne každých 20.min. sa bude podávať sv. prijímanie. Spovedať sa bude pokiaľ bude treba. Snažte sa vystriedať hlavne tí, ktorí mate menšie deti. Nespoliehajme sa, že sa v týždni vyspovedám, áno budem sa snažiť spovedať, ale predvianočné sv. spovede sú vo farnostiach  dekanátu hlavne v tomto poslednom týždni, kde aj ja budem spovedať. Preto Št. a Pi. budú rorátne sv. omše.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Irenu, + Antona Kanisovych a + rodičov
Ut.: + Alžbetu Janúchovú
St.: + Gregora a + Bertu Budiačovych
Št.: za Božiu pomoc a zdravie pre Otíliu /6.30 rorátna/
Pi.: : + Máriu, + Antona Moškovych a + rodičov z obidvoch strán /6.30 rorátna/
So.:.18.30 /s pl. nedele/ za Božiu pomoc a zdravie pre Nikolu
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec ráno býva po rorátnej sv. omši, pred večernými sv. omšami – 40. min. v utorok adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou/zmena/. Sme pozvaní.
Férie po 3. adventnej nedeli.

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 7.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 4. adventná.

Po sv. omšiach bude možnosť si odpáliť betlehemské svetlo dovezené skautmi priamo z Betlehema.

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Slávime 1. adventnú nedeľu, prvú v mesiaci. Začiatok nového cirkevného roka  – cyklu B. Prajem Vám požehnaný adventný čas.

O  14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť ružencového bratstva. Po dohode ružencových horliteliek sa výmena ružencových lístkov robí po pobožnosti.

Úmysly sv. omší:

Po.: + Alžbetu, + Štefana, + Alojza, + Annu Lazovych
Ut.: + Jozefa Hija a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Miroslava Ďurčeka/R – 6.30 hod. – rorátna sv. omša/
Št.: + Antóniu, + Antona Krškovych /s pl. sviatku/
Pi.: : 7.30 na úmysel kňaza
        17.30 + Irenu, + Jozefa Štefancovych a + rodičov z obidvoch strán
So.:.18.30 /s pl. nedele/ + Karola, + Máriu Gardlovych a + čl. rodiny
Ne.: 7.30 + na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

Liturgické slávenia budúceho týždňa:

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase budú bývať o 6.30 hod.

Sv. ruženec ráno bude bývať po rorátnej sv. omši. Pred večernými sv. omšami – 40. min. Ste srdečne pozvaní.

V našej farnosti sa aj v tomto roku pred Vianocami bude modliť po rodinách deviatnikSvätá rodina hľadá prístrešie“. Môžu sa zapojiť rodiny, ale aj jednotlivci. Bližšie informácie sú vo výveske pred kostolom. Svoju účasť je potrebné nahlásiť. Môžete to urobiť už dnes osobne pri nástenke pred kostolom.

St.: ľub. spom. sv. Mikuláša, biskupa.
Št.: spom. sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Pi.: cirkevne prikázaná slávnosť Nepoškvrnené Počatie Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý nás vo svedomí viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: v predvečer sviatku Št.: 17.30 hod., Pi.: 6.30 a 17.30 hod.

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 5.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 2. adventná.

O 17.00 hod. sme srdečne pozvaní od mladých našej farnosti  pod vedením p. Bakošovej na adventný koncert VĎAKA PANE venovaný kňazom pôsobiacim v našej farnosti.

Farské oznamy na 30. cezročnú nedeľu

Slávime 30. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Milana a +rodičov /R – zmena/
Ut.: poďakovanie Pánu Bohu za Božie dobrodenia od r. Markovičovej /s pl. sviatku/
St.: 7.30 + Ladislava, + Viktora a + Annu
       10.30 za Vás farníkov
Št.: 7.30 na úmysel kňaza
       17.30 + Máriu, + Jozefa a + čl. r. Martinkovej
Pi.: : + Milana Ďuricu a + rodičov
So.:.18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa Richtarika
Ne.: 7.30 + na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je voľných 9. úmyslov do konca kalendárneho roka/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
St.: slávnosť Všetkých svätých, sv. omša nás vo svedomí viaže účasťou ako v nedeľu. Keďže je aj štátny sviatok: v predvečer sviatku v utorok 17.30, 7.30 a 10.30 hod.
Št.: Spomienka na Všetkých Verných Zosnulých. Sv. omše: 7.30 a 17.30 hod. Po večernej sv. omši bude pobožnosť za duše v očistci.
So.: sv. Karola Boromejského, biskupa, Pi.:- prvý, So.: prvá.

Večerné sv. omše od Po.-. Pi., budú bývať 17.30 hod. V soboty s platnosťou nedele však bez zmeny /o18.30 hod./

Modlitba sv. ruženca Po. a Ut. 35. min. pred sv. omšou. Môžu sa predmodlievať: Po.: muži, Ut.: spoločenstvo modlitby matiek, So.: 17.30 hod. „Večeradlo s Pannou Máriou“

V čase od 1./12.00 hod./- 8.11. je možnosť získať v prospech zosnulých úplne odpustky, keď splníme: sv. spoveď v blízkosti tejto spomienky, každodenné sv. prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému, návšteva cintorína /keď sa nám nedá stačí byť aspoň mysľou/

modlitby: Verím Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca. Odpustky pre duše v očistci možno získať 1 krát denne.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca November. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje: 45. min pred každou sv. omšou, pred deti a mládež : Št. a Pi.

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 12.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa 31. v období cez rok.

Farské oznamy na 29. cezročnú nedeľu

Slávime 29. cezročnú nedeľu – zároveň nedeľu misijnú.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a zdravie pre Júliusa a Gitku
Ut.: + Annu a + Ľudovíta
St.: + Jozefa Križana, + rodičov a + čl. r.: Puchríkovej a Borseníkovej /R – zmena/
Št.: + Pavla Janúcha
Pi.: : + Ľubicu Moškovú
So.:./s pl. nedele/ + Annu a + Jána Gažovych
Ne.: 7.30 + na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je voľných 10. úmyslov do konca kalendárneho roka/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:

Modlitba sv. ruženca bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. V stredu za priaznivého počasia sv. ruženec býva aj pri kaplnke SPM./17.00 hod./ V tomto týždni sa môžu predmodlievať: Po.: muži, Ut.: spoločenstvo modlitby matiek, St.: ruža č.7, Št.: ruža č. 8, Pi.: deti, žiaci, miništranti a mládež, So. a Ne.: farské spoločenstvo, Št. po večernej sv. omši bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Piatková večerná sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež.

17.00 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

So.: neprikázaný sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 11.

Na budúcu sobotu sa v noci mení letný čas na zimný. Hodiny sa posúvajú o 1. hodinu späť.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa 30. v období cez rok.

Farské oznamy na hodovú svätú omšu

V našej farnosti slávime meniny nášho farského kostola – hody sv. Gála, kňaza a opáta. Záverečné požehnanie bude s relikviou sv. Gála.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Ondrášika a + rodičov
Ut.: + Žofiu. + Jána Ďuricovych a + dietky Emíliu a Milana
St.: zdravie a Božiu pomoc pre čl. rodín: Benkovej a Šebovej /R – zmena/
Št.: + Teréziu a + Františka Stanikovych
Pi.: : + Máriu, + Jána, + Jozefa Chlebanovych
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa Martinku a + zaťa Pavla
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:Modlitba sv. ruženca bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. V stredu za priaznivého počasia sv. ruženec býva aj pri kaplnke SPM./17.00 hod./ V tomto týždni sa môžu predmodlievať: Po.: muži, Ut.: spoločenstvo modlitby matiek, St.: ruža č.5, Št.: ruža č. 6, Pi.: deti, žiaci, miništranti a mládež, So. a Ne.: farské spoločenstvo. V St. prebieha iniciatíva „milión deti sa modlí sv. ruženec“. Aj naše deti sú pozvané ku kaplnke a v piatok na túto modlitbu. Bližšie info. máta na nástenke pred kostol. Úmysel je: Za jednotu a mier. ,Št. po večernej sv. omši bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Po.: slávnosť sv. Gála, kňaza.
Ut.: spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka.
St.: neprikázaný sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 10.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa 29. v období cez rok – misijná.

Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok

Slávime 26. nedeľu v “období cez rok“, zároveň prvú v mesiaci. O  14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť ružencového bratstva. Po nej bude požehnanie novej sochy sv. Terézie z Lisieux, ktorá je v predsieni kostola.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefínu, + Juraja Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Veroniku a + Jána Bušíkovych
St.: + Viktora, + Helenu, + Máriu, + Mariána a + Miroslava /R – zmena/
Št.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych
Pi.: : + Alojza Kršku
So.: /s pl. nedele/ + Emíliu a + Štefana Šinkovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:

Október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. Môžem získať za obvyklých podmienok aj úplné odpustky, kto sa modlí sv. ruženec v kostole a v rodine.

Modlitba sv. ruženca bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása. V stredu za priaznivého počasia sv. ruženec býva aj pri kaplnke SPM./17.00 hod./

V tomto týždni sa môžu predmodlievať: Po.: muži, Ut.: spoločenstvo modlitby matiek, St.: ruža č.1, Št.: ruža č. 2, Pi.: deti, žiaci, miništranti a mládež, So. a Ne.: farské spoločenstvo, Št. po večernej sv. omši bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, So.: „Večeradlo s Pannou Máriou“ 17.30 hod. Ste srdečne pozvaní.

Po.: spom. Svätých anjelov strážcov.
St.: spom. sv. Františka Assiského.
Št.: ľub. spom. sv. Faustíny Kowalskej, panny.
Pi.: prvý v mesiaci
So.: spom. Ružencovej Panny Márie – prvá v mesiaci.

V tomto prvopiatkovom týždni sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Št. a Pi. od 17.30 – 18.30 hod. Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.- prvoprijímajúce deti /4 z 9/ piatkov

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 8.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 27. v období cez rok. Iba pripomínam tým, ktorí ideme na budúcu nedeľu do Ríma, že sa stretneme o 12.45 hod. tu v kostole na eucharistickom požehnaní. Dajte to vedieť ak máte možnosť aj tým, ktorí nie sú z našej farnosti.

Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok

Slávime 25. nedeľu v “období cez rok“.

/iba v sobotu večer/ po sv. omši je stretnutie rodičov, ktorí majú záujem o pobirmovanie svojho dieťaťa v r. 2025

V nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. stretnutie rodičov, ktorých dieťa navštevuje 1 .-3. roč. Z.Š.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefínu, + Jána Drábikovych, + Alžbetu Krajnú a + rodičov
Ut.: + Františka, + Emila a + rodičov
St.: + Emíliu Lazovú
Št.: + Ladislava, + Antóniu Palkechovych a + syna Milana
Pi.: : + Jána Richtárika a + Emíliu Jakubíkovú
So.: /s pl. nedele/ + Michala Masláka
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, Št. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
St.: spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
So.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 15.októbra.

O upratanie kostola v sobotu by som prosil ženy, ktoré upratujú pred hodami.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 26. v období cez rok, zároveň prvá v mesiaci.

Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok

Slávime 24. nedeľu v “období cez rok“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + rodičov Godriovych
Ut.: + Ľudmilu, Mikuláša a + Jozefa Kalusovych
St.: + Zuzanu a + Františka Markovych
Št.: + Matúša, + Alžbetu a + Jána
Pi.: : + Annu Faturovú a + rodičov z obidvoch strán
So.:./s pl. nedele/ + Milana, + Vlastu a + Jána
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, Št. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom je poďakovanie Pánu Bohu za úrodu. Budeme liturgicky sláviť: v piatok.
St.: spom. sv. Andreja Kima Taegona, kňaza  a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
Št.: neprikázaný sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
So.: spom. sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.

V sobotu na večernú sv. omšu s platnosťou nedele a po nej by som sa rád stretol s r o d i č m i, ktorí by si prijali aby ich dieťa bolo v roku 2025 pobirmované. Týka sa to žiakov, ktorí v tomto roku začali navštevovať siedmy ročník a vyššie. /nie sú pobirmovaní/

V nedeľu o 10.30 hod. a po nej by som sa rád stretol s r o d i č m i, ktorí dieťa navštevuje prvý, druhý a tretí ročník Z.Š. vo Visolajoch.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 7.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 25. v období cez rok.

Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok

Slávime 23. nedeľu v “období cez rok“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + rodičov Sojkovych a + synov a vnukov
Ut.: + Jozefa, + Františka Baránkových
St.: + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + rodičov Godriovych /R/ – zmena
Pi.: : 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 + Eriku a + Mariku – pri kaplnke
So.:./s pl. nedele/ + Pavla Kabzana, + Ondreja a + Gabriela
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, St. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
Ut.: ľub. spom. Najsvätejšieho mena Panny Márie.
St.: spom. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Št.: neprikázaný sviatok Povýšenie Svätého Kríža.
Pi.: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – hody našej krajiny, zároveň štátny sviatok.
So.: spom. sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.

pondelok po večernej sv. omši sa stretneme tí, ktorí ideme na púť do Ríma. Ak by niekto nemohol prísť, nech si pošle náhradu pre informácie. Pri stretnutí by sa dorovnala aj cena pobytu.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 6.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 24. v období cez rok.