Miništranti

Modlitba miništrantov pred svätou omšou

Pane Ježišu, povolal si ma za miništranta, aby som pomáhal kňazovi prinášať za nás najsvätejšiu obetu tvojho tela a krvi.

Túto službu chcem konať s radosťou a na povzbudenie ostatným ľuďom.

Požehnaj, Pane, toto moje predsavzatie, aby som ho verne uskutočňoval. Amen.

 

Modlitba miništrantov po svätej omši

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že som mohol byť účastný na tejto svetej omši.

Tvoja pomoc nech ma sprevádza doma, v škole i na ulici.

Panna Mária, Matka Božia, ochraňuj moju dušu.

Svätý Dominik Sávio, buď mi priateľom. Amen.