Kontakt

Farár:
Peter Hrenák

Adresa:
Visolaje č. 316,
018 61 Beluša

Telefón:
042/4623232

E/mail:
farnost.visolaje@gmail.com

IČO:
31 925 537

Bankové spojenie:
IBAN: SK18 0200 0000 0031 4729 2857