História farnosti

Kňazi vo farnosti

Nie vždy mala visolajská farnosť svojich kňazov. Niekedy ju spravovali farári zo Slopnej alebo Beluše. Až roku 1766 sa visolajská farnosť oddelila od slopnianskej a od tohto obdobia sa podarilo zostaviť aj zoznam mien kňazov pôsobiacich vo Visolajách:

 • 1762 – 1780 Ján Szitkay
 • 1781 – 1804 Ján Farszký
 • 1804 – 1806 Ján Fábry
 • 1806 – 1808 Juraj Tvrdý
 • 1808 – 1814 Anton Molnár
 • 1814 – 1826 Ján Csajko
 • 1826 – 1841 Franz Zubacher
 • 1841 – 1847 Peter Blaskovič
 • 1848 – 1850 František Tóth
 • 1850 – 1859 Jozef Chreňo (Josephus Chorényi)
 • 1859 – 1860 Imrich Jarábek
 • 1861 – 1879 Fraňo Čorba (Francisko Csorbai)
 • 1880 – 1885 Jozef Malatinský (Josephus Malatinszky)
 • 1885 – 1889 Jozef Fraštacký (Josephus Frastaczky)
 • ? – ? Anton Kulliffay
 • 1900 – 1900 Pavol Kuna
 • 1900 – 1901 János Mihályfy
 • ? – 1930 Štefan Juráček (pochovaný vo Visolajách)
 • 1930 – 1931 Jozef Formánek
 • 1931 – 1937 Ignác Diera
 • 1937 – 1942 Ján Slivka
 • 1942 – 1949 Juraj Kempný
 • 1949 – 1956 Teodor Smatana
 • 1956 – 1957 Ján Klimek
 • 1957 Anton Domin – zastupoval
 • 1957 – 1967 Boris Ivanov
 • 1967 Viktor Kálay – zastupoval
 • 1967 – 1968 Ľudovít Bednárik
 • 1968 – 1974 Štefan Kosper
 • 1974 – 1982 Anton Kubica
 • 1982 – 2003 Pavol Trnka
 • 2003 – 2012 Miroslav Oprchal
 • 2012 – … Michal Janech