Príhovor biskupa

Milí kňazi, diakoni, sestry a bratia!

Pamätám na vás vo svojich modlitbách a prihováram sa vám s uistením, že od začatia pandémie v jarných mesiacoch každodenne – okrem osobných prosieb – sa v našej kaplnke spoločne modlíme pred modlitbou Anjel Pána: 

„Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám v tomto čase šíriaceho sa ochorenia pocítiť svoju uzdravujúcu lásku. Ty si počas svojho života uzdravoval chorých a poskytoval si útechu trpiacim. 

Uzdrav celé ľudstvo z tejto choroby, ale aj zo sebectva, strachu, úzkosti a pýchy. Daruj nám svoju múdrosť a svoj pokoj. Požehnaj všetkých lekárov, zdravotníkov, kňazov i všetkých, ktorí sa starajú o zvládnutie tejto ťažkej situácie“.

Núdzový stav nás síce znovu uzatvára do rodín, ale nedovoľme, aby nás izoloval. Spoločenstvo „domácej cirkvi“ nech prináša posilu pre nás a je povzbudením pre druhých. Je tu opäť príležitosť vzájomne sa povzbudzovať vo viere, nádeji a láske, aby sme spoločnou modlitbou Liturgie hodín, modlitbou svätého ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva alebo čítaním Svätého písma, obnovovali v sebe duchovný život.

Blížia sa dni, keď navštevujeme cintoríny a modlíme sa za našich zosnulých. Od Apoštolskej penitenciárie z Ríma sme na tento rok dostali usmernenie a dovolenie, že úplné odpustky, ktoré veriaci môžu obvykle získavať v prvých novembrových dňoch a obetovať ich za duše v očistci, bude teraz kvôli pandémii Covid-19 možné získať návštevou cintorína počas celého mesiaca november. 

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu a ísť na cintorín, môžu získať odpustky na diaľku. Nech sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť zvyčajné podmienky – len čo to bude možné – (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred krížom alebo obrazom Matky Božej sa pomodlia modlitby za zosnulých. 

Vám, milí spolubratia kňazi, ďakujem za doterajšiu pastoračnú múdrosť a horlivosť a aj naďalej prosím, aby ste boli vynaliezaví a veľkodušne sa venovali vysluhovaniu svätých sviatostí pri rešpektovaní a zachovávaní aktuálnych hygienických opatrení. 

V dekréte Apoštolskej penitenciárie nás veľmi prosia, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých sme slúžili tri sväté omše podľa aplikácie v Direktóriu 2020.

Napokon sa všetci povzbuďme slovami pápeža Františka z novej encykliky Fratelli tutti: „Aké úžasné by bolo popritom, ako objavujeme vzdialené planéty, nanovo objavili potreby bratov a sestier, ktorí krúžia denne okolo nás.“ 

Kto to ma začať? Ty a ja! Prečo? Lebo Ježiš nás uisťuje: ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). 

Rozpis skupín na upratovanie v roku 2019

1. skupina

16. marec 2019
8. jún 2019
31. august 2019
23. november 2019
Zdenka Martinková
Eva Hrušovská
Katarína Martinková
Mária Hanidžiarová

2. skupina

23. marec 2019
15. jún 2019
7. september 2019
30. november 2019
Emília Brandibúrová
Ľubomíra Hrenáková
Lenka Dzurková
Dana Banincová
Margita Tarabová

3. skupina

30. marec 2019
22. jún 2019
14. september 2019
7. december 2019
Helena Masláková
Helena Kršková
Anna Masláková
Katarína Závadová
Janka Boteková
Zuzana Mošková

4. skupina

6. apríl 2019
29. jún 2019
21. september 2019
14. december 2019
Štefánia Štefancová
Emília Kostelná
Gizela Šištíková
Daniela Krajná
Katarína Štefancová
Margita Sojková

5. skupina

13. apríl 2019
6. júl 2019
28. september 2019
21. december 2019
Emília Chlebanová
Lenka Chlebanová
Katarína Sahajová
Zuzana Vavríková
Marta Ganošková
Jana Hrenáková

6. skupina

20. apríl 2019
13. júl 2019
5. október 2019
28. december 2019
Ľubica Pazderová
Alena Sojčáková
Alena Mitašová
Jozefína Mošková
Žofia Lazová
Ivana Richtáriková

7. skupina

27. apríl 2019
20. júl 2019
12. október 2019
4. január 2020
Marta Lazová
Jozef Lazový
Margita Hrenáková
Marta Brandibúrová
Katarína Lukáčová
Vierka Mošková
Jozefína Hrenáková

8. skupina

4. máj 2019
27. júl 2019
19. október 2019
11. január 2020
Andrea Kudlejová
Zuzana Vrbatová
Gabika Bednáriková
Iveta Ďurkovičová
Stanka Mošková
Martina Kvaššayová

9. skupina

11. máj 2019
3. august 2019
26. október 2019
18. január 2020
Alena Kacerenková
Alena Ďuricová
Ivana Mošková
Ľuba Janúchová
Miroslava Bartošová
Paulína Ďuricová

10. skupina

18. máj 2019
10. august 2019
2. november 2019
25. január 2020
Anna Mošková
Zuzana Bačíková
Elena Krajná
Martina Ganošková
Mária Lukačová

11. skupina

25. máj 2019
17. august 2019
9. november 2019
1. február 2020
Dagmar Ostradická
Emília Ganošková
Renáta Baránková
Eva Budiačová
Mária Hijová

12. skupina

1. jún 2019
24. august 2019
16. november 2019
8. február 2020
Jarmila Gažová
Veronika Chlebanová
Daniela Dubajová
Denisa Dubajová
Katarína Ďuricová

Radi privítame ďalších dobrovoľníkov na skrášľovanie kostola a jeho okolia.