O farnosti

Výročná celodenná poklona: 2. májová nedeľa
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vo Visolajách – 20. storočie – AD 1949

Sv. Gál

Sviatok: 16. október

6.-7. storočie

Sv. Gál (Gall, Gallo, Gallech, Havel) sa narodil v Írsku v druhej polovici 6. storočia. Bol žiakom sv. Kolumbána. Spolu aj s inými nasledovníkmi odišli do Francúzska. Gál sa zaoberal hlavne štúdiom Sv. Písmo. Pomáhal pri zakladaní opátstva v Luxeuil. V roku 610 však musel sv. Kolumbán odísť do vyhnanstva. Gál ho nasledoval. Spolu odišli na územie dnešného Rakúska (Bregenz) a Švajčiarska. Kolumbán potom šiel ďalej až do Talianska, Gál však zostal vo Švajčiarsku a žil ako eremita pri rieke Steinach. Dodnes tam stojí opátstvo sv. Gála. Dvakrát mu ponúkli biskupský stolec a opátstvo v Luxeuil. Gál však po tom netúžil a vždy to odmietol. Zomrel niekedy medzi rokom 630 a 645. Jeho kult je stále živý najmä vo Švajčiarsku.