Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Patrí k namladším pamätihodnostiam obce Visolaje. Postavená bola v roku 1949 v časti chorára Tobolky – na križovatke ciest smerom na Pápežov a Krškov laz. Postaviť kaplnku sa rozhodla cirkevná rada na podnet veriacich dňa 13. marca 1949 za pôsobenia vtedajšieho d.p. farára Juraja Kempného. Materiál a prácu zabezpečovali veriaci svojpomocne. Sochu Sedembolestnej Panny Márie zakúpili v Brne a umiestnili ju do kaplnky. V čase, keď práce na stavbe vrcholili, odchádza z farnosti d.p. farár Juraj Kempný a 1. septembra 1949 prichádza nový d.p. farár Teodor Smatana.

Kaplna na Tobolkách
Kaplna na Tobolkách

Dňa 10. septembra 1949 cirkevný výbor prejednal otázku požehnania kaplnky. O obrad požehnania bol požiadaný prelát Rudolf Formánek, trenčiansky arcidiakon, ktorý pozvanie prijal a termín požehnania stanovil na 15. septembra 1949.

Do roku 1960 sa tu každoročne konali večerné májové pobožnosti a 15. septembra sa slávili sväté omše. Neskôr tu bolo zakázané vykonávať akékoľvek pobožnosti. Po zmene politického systému v roku 1989 bola za pôsobenia d.p. Pavla Trnku obnovená fasáda kaplnky a upravené okolie.

Vnútrajšok kaplnky vo Visolajoch
Vnútrajšok kaplnky vo Visolajoch

Výstavbou diaľnice, ktorá prechádza v blízkosti kaplnky sa okolie oproti pôvodnému úplne zmenilo. Posledná úprava fasády kaplnky bola urobená v roku 2010. Vtedy dala rodina Vačková postaviť aj kríž neďaleko kaplnky. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra sa tu stretávajú na tzv. malej púti veriaci nielen z Visolají ale aj okolitých obcí.