Slávime nedeľu nedieľ Veľkonočnú, zároveň aj prvonedeľnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Počas celého Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby Anjel Pána modlí mariánska antifóna Raduj, sa nebies kráľovná.

Do budúcej nedele slávime Veľkonočnú oktávuTýchto osem dní prežívame akoby jeden, slávnostný pre nás kresťanov – katolíkov najdôležitejší.

V utorok o 11.00 hod. v Dome nádeje odprevadíme na poslednej ceste nášho farníka Emanuela Ďuricu. „Nech odpočíva v pokoji“

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia v našej farnosti zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na facebooku.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne dvojčíslo KN.

Budúca nedeľa je 2Veľkonočná – nedeľa Božieho Milosrdenstva.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez fb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *