Farské oznamy na nedeľu Božieho milosrdenstva

Slávime nedeľu Božieho milosrdenstva – 2. veľkonočnú.

Slovenskí biskupi, ďakujú za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

Úmysly sv. omší:
Po.: k úcte Ducha Svätého
Ut.: + Karola Kršku a + rod. Veličovú
St.: + Štefana, + Vieru, + Emíliu Cabanovych, + Jána Sojku a + Katarínu Katreniakovú/R/
Št.: poďakovanie za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc pre Helenu
Pi.: + Františka Mošku a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefínu Rieckych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Marka, evanjelistu.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.

Modlitba sv. ruženca každý deň 40. min. pred sv. omšou, modlitba za pokoj a mier vo svete každý deň o 20.00 hod., štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou po večernej sv. omši,.

V  deti našej školy idú na týždenní pobyt do školy v prírode. Myslime na nich v modlitbách za užitočný pobyt a šťastný návrat.

V pondelok zo začiatkom o 14.30 hod. z pred fary sa už tretí krát pôjdu zberať odpadky po starej Belušskej ceste. Kto má chuť niečo urobiť pre svoje životné prostredie je pozvaní. Treba si zobrať iba rukavice, vrecia sú zabezpečené.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 11Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie čísla Kn.

Budúca nedeľa je 3.veľkonočná, zároveň prvá v mesiaci Máj.

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu

Slávime nedeľu nedieľ Veľkonočnú. /samolepky pre deti, modlitba Anjel Pána + požehnanie mestu Rím a svetu zo sv. otcom : TV Lux , Noe/

Úmysly sv. omší:
Po.: 7.30 + Jozefa, + Máriu Maslákovych, + syna, + dcéru a + zaťa
        10.30 + Františka,  + Zuzanu Markovych
Ut.: + Karola, Antóniu Šištíkovych a + syna a zaťa
St.: + Františku, + Ladislava Mitašikovych, + rodičov z obidvoch strán/R/
Št.: + Jozefa, + Máriu Chobotovych
Pi.: + Jozefa Micháleka
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Juraja Ďuricu a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Sviatosť manželstva si chce vo farnosti Nemšová vyslúžiť náš farník:
Tomáš Krkoška a Darina Porubanová z Nemšovej. Kto by vedel o cirkevno – právnej prekážke nech to ohlási na F.ú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa
Do budúcej nedele slávime Veľkonočnú oktávuTýchto osem dní prežívajme skutočne ako jeden, slávnostne pre nás kresťanov – katolíkov najdôležitejšie.

Zajtra na Veľkonočný pondelok sú sv. omše: 7.30 a 10.30 hod.

Počas celého Veľkonočného obdobia sa modlí mariánska antifóna „Raduj, sa nebies kráľovná.“

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 10Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové dvojčísla Kn.

Budúca nedeľa je 2.veľkonočná – nedeľa Božieho Milosrdenstva.

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu

Slávime Palmovú /Kvetnú/ nedeľu.

Pobožnosť Krížovej cesty sa dnes môžeme pomodliť súkromne.

Dnes je predveľkonočná sv. spoveď v čase 14.30- 15.30 hod. 
Niekoľko praktických rád:
– tí čo majú problémy zo sluchom prídete radšej do sakristie,
– aby sa mohli vystriedať manželia nechajme najskôr možnosť im,
– približne každých 20.min. sa bude podávať sv. prijímanie,
– dám si rúško, alebo respirátor už skôr pred prijatím sv. prijímaním,
– urobím si dobrú prípravu podľa spovedného zrkadlo z JKS

Úmysly sv. omší:
Po.: + Juraja, + Jozefínu Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Annu Palkechovú a + rodičov
St.: Božiu pomoc a zdravie pre syna Petra /R/
Št.: + Alžbetu, + Matúša a + Jána
Pi.: 15.00 Obrady Veľkého Piatka
So.: 18.30 /s pl. nedele/ na úmysel kňaza
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Slávime Svätý/Veľký týždeň. V tomto týždni prežívame najdôležitejšie dni našej spásy.

Štvrtok Pánovej Večere /Zelený Štvrtok/deň ustanovenia sviatostí: kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.

Piatok Utrpenie Pána/Veľký Piatok/Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Po obradoch bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone v Božom hrobe do 17.30 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.

Svätá /Biele/ Sobota: Ježišovo telo v hrobe. Poklona v Božom hrobe : 9.00 – 18.00 hod. Nájdime si čas či už v piatok, alebo v sobotu na stíšenie, dobrú modlitbu, poďakovanie či odprosenie Pána Ježiša za to všetko čo pre nás urobil a robí. Poprosil by som Vás doma ťažko nepracujme.

Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Sv. omša o 18.30 hod.

V pondelok o 9.00 hod. by som poprosil ochotných farníkov o upratanie okolia kostola. Nakoľko pôjde v sobotu večer procesia zo Sviatosťou Oltárnou. Tak si aj po vonkajšej stránke dôstojne pripravíme kostol i okolie na sviatky Veľkej noci.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu po skončení obradov skupinu č. 9.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je Veľkonočná, nedeľa nedieľ Pánovho Zmŕtvychvstania.

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Slávime 5. pôstnu nedeľu, zároveň prvú v mesiaci. 

Po sv. omšiach je vyhlásená celoslovenská zbierka na pomoc pre Ukrajinu. Slovenskí biskupi ďakujú za prejavy solidarity a za pomoc, ktorá sa poskytuje utečencom pred vojnou na Ukrajine. DsPBz.

Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť Kc. Úmysel je za pokoj a mier vo svete, zvlášť na Ukrajine. Môžete sa pridať. Nebude požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu, nakoľko idem spovedať do okolitých farnosti. Po pobožnosti Kc sa majú zastaviť tí, ktorí vymieňajú ružencové kartičky u p. Anny Moškovej a zahlásiť jej koľkí členovia chýbajú v danej ruži, aby sa zistil daný stav.

Úmysly sv. omší:
Po.: za obrátenie hriešnikov
Ut.: + Zuzanu, + Jozefa, + Annu, + Michala Kozákovych
St.: + Annu, + Františka Martinkovych a + rodičov z obidvoch strán /R/
Št.: na úmysel kňaza
Pi.: + Jána, + Annu a + Františka Ganoškovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa a + Jozefínu Valných
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

K hlbšiemu prežívaniu pôstnych dní:

modlitba sv. ruženca každý deň 40. min. pred sv. omšou, modlitba za odvrátenie pandémie a pokoj a mier vo svete každý deň o 20.00 hod., štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou po večernej sv. omši, pobožnosť Kc piatok o 18.00 hod.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 8.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je Palmová/Kvetná/, začiatok Svätého týždňa.

Pri sv. omšiach sa budú požehnávať bahniatka, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.

Kto by chcel môže priniesť svoju/je/ orchideu/e/ na výzdobu k Božiemu hrobu a Veľkonočnú výzdobu. V spodnej časti nech si ju podpíše, aby sa mu vrátila. Orchideu môže položiť pred sv. omšou k oltáru Panny Márie, alebo do sakristie. Môže byť akejkoľvek farby. Podľa počtu ks. sa objedná ďalšia veľkonočná výzdoba.

Predveľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude v čase 14.30- 15.30 hod.

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu

Slávime 4. pôstnu – nedeľu Laetare  Radosti.

Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť Kc. Úmysel je za pokoj a mier vo svete, zvlášť na Ukrajine. Môžete sa pridať.

Úmysly sv. omší:
Večerné sv. omše od pondelka bývajú o 18.30 hod.
Po.: + Vlastimila
Ut.: + Jána a + Margitu Surovych
St.: + Annu a + Ondreja Galovičovych /R/
Št.: + Rudolfa a + Irenu Hlaváčovych
Pi.: + Emanuela Ďuricu
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa Ondrášika a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

K hlbšiemu prežívaniu pôstnych dní:
modlitba sv. ruženca každý deň 40. min. pred sv. omšou, v sobotu Večeradlo s Pannou Máriou, modlitba za odvrátenie pandémie a pokoj a mier vo svete každý deň o 20.00 hod., štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou po večernej sv. omši, pobožnosť Kc piatok o 18.00 hod.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 17.30 hod.

Pre žiakov a študentov: Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Predveľkonočná sv. spoveď vo farnosti bude 10. apríla na Palmovú – čiže Kvetnú nedeľu popoludní. Čas bude ešte upresnený.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov nielen k prvému piatku, ale aj tých ku ktorým chodievam k Sviatkom. Kto by vedel o niekom z rodiny, alebo zo susedstva nech Ho príde nahlásiť počas týždňa do sakristie. Netýka sa to tých ku ktorým chodievam.

So.: prvá v mesiaci

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 7.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je 5. pôstna – prvá v mesiaci. Po sv. omšiach je KBS vyhlásená celoslovenská zbierka na pomoc pre Ukrajinu. Je to možnosť byť solidárny s tými, ktorí sú na tom horšie ako my. Viem, že mnohí podarujete v týchto časoch rôzne charitatívne organizácie na pomoc pre Ukrajinu. Je to správne. Berte to ako jednu z príležitostí. DsPBz.

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Slávime 3. pôstnu nedeľu.

Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty. Úmysel je za pokoj a mier vo svete, zvlášť na Ukrajine. Môžete sa pridať.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a silu Ducha Svätého pre kňazov: Mareka, Michala a Ivana – Ondreja
Ut.: za Božiu pomoc a silu Ducha Svätého pre kňazov: Samuela, Jána, Petra a Viliama
St.: + Jozefa, + Jána, + Jozefa a + rodičov Maslákovych/R/
Št.: + Milana Ďuricu
Pi.: + Miroslava, + Mariána, + Máriu Hrenákovych a + rodičov
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa Hiju, + Paulínu, + Štefana Hanidžiarovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaní Zvestovanie Pána.

Duchovné posilnenia k našim pôstnym predsavzatiam:

 • modlitba sv. ruženca každý deň 40. min. pred sv. omšou,
 • modlitba za odvrátenie pandémie a pokoj a mier vo svete každý deň o 20.00 hod.
 • štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou po večernej sv. omši
 • pobožnosť Kc piatok o 17.00 hod.- zvlášť sú pozvané deti

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 skupinu č. 6.

Zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodinky si posúvame o hodinu dopredu.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je 4. pôstna – nedeľa „Laetare:Radosti“.

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu.

Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť Kc. Úmysel je za pokoj a mier vo svete, zvlášť na Ukrajine. Môžete sa pridať.

Úmysly sv. omší:
Po.: 14.00 pohrebná sv. omša Kamily Vačkovej „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Jozefínu, + Jozefa Lukačovych a + Jozefa
St.: za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rehoľné sestry a duchovných otcov z Belušských Slatín/R/
Št.: + Pavla, + Annu a + Máriu Kanisovych
Pi.: + Jána, + Žigmunda, + Antona a + Máriu
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Emíliu, + Máriu, + Jozefa Gardlovych a + rodičov
Ne.: 7.30 za Božiu pomoc a požehnanie pre r. Šebovú a Benkovú /z pondelka/
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
So.: neprikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie.

Duchovné posilnenia k našim pôstnym predsavzatiam:

 • modlitba sv. ruženca každý deň 40. min. pred sv. omšou,
 • modlitba za odvrátenie pandémie a pokoj a mier vo svete každý deň o 20.00 hod.
 • štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou po večernej sv. omši
 • pobožnosť Kc piatok o 17.00 hod.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 skupinu č. 5.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn. Téma: Ukrajina

Budúca nedeľa je 3. pôstna.

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes je biskupstvom Žilina prebieha celodiecézna zbierka na potreby Slovenskej katolíckej charity. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa sPBz.

Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť Kc. Kc obetujeme za pokoj a mier vo svete, zvlášť na Ukrajine. Môžete sa pridať.

Úmysly sv. omší:
Po.: za obrátenie hriešnikov
Ut.: + Annu, + Jozefa a + čl. r. Michálkovej
St.: Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri skúškach /R/
Št.: + Pavla, + Jozefínu a + rodičov Dubajovych
Pi.: + Alžbetu, + Štefana, + Annu, + Alojza Lazovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ Miloša, + Pavla Hijovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Je možnosť pracovné dni si dať v sakristií zapísať svoje úmysly sv. omší.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 1. pôstnej nedeli.

Duchovné posilnenia k našim pôstnym predsavzatiam:

 • modlitba sv. ruženca každý deň 40. min. pred sv. omšou,
 • modlitba za odvrátenie pandémie a pokoj a mier vo svete každý deň o 20.00 hod.
 • štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou po večernej sv. omši
 • pobožnosť Krížovej cesty piatok o 17.00 hod.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 skupinu č. 4.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je 2. pôstna.

Farské oznamy na 8. cezročnú nedeľu

Slávime 8. cezročnú nedeľu.

Dnes od 17.30 – 18.30 hod. sme pozvaní k spoločnej modlitbe tu v kostole pred Sviatostným Kristom za pokoj vo svete.

Úmysly sv. omší:
Po.: k úcte Ducha Svätého
Ut.: + Žofiu, + Jána Ďuricovych, + Syna Milana a dcéru Emíliu /7.30 hod. – zmena/
St.: za Božiu pomoc pre r. Chlebanovú /17.30 hod. – zmena/
Št.: za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a Máriu
Pi.: + Jozefa Ondrášika a + rodičov
So.: 18.30 s pl. nedele + Jozefa a + Jozefínu Valných
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Je možnosť pracovné dni si dať v sakristií zapísať svoje úmysly sv. omší.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: Popolcová, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia.

V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia. Sv. otec tento deň vyhlásil na spoločný úmysel: obetovať pôst a modlitby za pokoj na Ukrajine.

Počas pôstneho obdobia v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. bude bývať pobožnosť krížová cesta. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pre žiakov a študentov: Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

So.: prvá v mesiaci

Ostatné duchovné pobožnosti v našej farnosti sú v zvyčajných termínov.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 skupinu č. 3.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je 1. pôstna, zároveň prvá nedeľa mesiaca. B.ú v Žiline je vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby Slovenskej katolíckej charity. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa sPBz.

Farské oznamy na 7. cezročnú nedeľu

Slávime 7. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.:  15.00 hod. pohrebná sv. omša za + Annu Ďuricovú. „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Annu Faturovú
St.: + Jána Richtárika /7.30/
Št.: + Alojza, + Prisku a + Emila Ďuricovych
Pi.: + Jána, + Máriu, + rodičov a + zaťa Jozefa
So.: 18.30 s pl. nedele/ Božiu pomoc v rodinách
Ne.: 7.30 + Helenu, + Viktora Hrenákovych a + rodičov z obidvoch strán /z pondelka/
        10.30 za Visolajských farníkov

Je možnosť  pracovné dni si dať v sakristií zapísať svoje úmysly sv. omší.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok Katedra sv. Petra, apoštola.
St.: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka.

Duchovné pobožnosti v našej farnosti sú v zvyčajných termínov.

V utorok minulého týždňa boli odvezené od kaplnky Sedembolestnej Panny Márie do dielne drevene časti plota na obnovu. Informujem Vás z dôvodu, aby nedošlo k nedorozumeniu, že ich ktosi ukradol.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 skupinu č. 2.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je 8. „období cez rok“.