Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Slávime 5. pôstnu  tkz. „smrtnú“ nedeľu.

Dnes o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty. Úmysel: za pokoj a mier vo svete.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jozefa Ondrášika a + rodičov
Ut.: + Jozefa Martinku, + Jozefa a + Jozefínu
St.: +Milana, + Renátu Hanidžiarovych, + súrodencov a + rodičov
Št.: + Milana Ďuricu a + rodičov /R – zmena/
Pi.: + Ladislava, + Annu Lazovych a + zaťa Antona
So.: 18.30 /sp. nedele/+ Gabrielu, + Ondreja Ďuricovych, + dcéru Martu, + zaťov: Pavol, Mikuláš a Štefan
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na prvý polrok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaná slávnosť, ale veľmi uctievaná sv. Jozefa, ženích Preblahoslavenej Panny Márie.

Sme pozvaní v 5. pôstnom týždni pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • streda adorácia /po sv. omši – zmena /
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková a nedeľná pobožnosť krížovej cesty /17.00, 14.00 hod./

V piatok prídem vyspovedať chorých a nevládnych farníkov, ktorí nemôžu prísť k veľkonočnej sv. spovedi. Začnem o 8.00 hod. / do štvrtku máte možnosť ich prihlásiť v sakristií kostola/ To sa netýka ku, ktorým chodievam v prvopiatkovom týždni.

Piatkový úmysel krížovej cesty: za návrat našich farníkov ku pristupovaniu sviatostiam.

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 8.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je Palmová /Kvetná/. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať bahniatka, ktoré si môžete priniesť.

Je aj v našej farnosti predveľkonočná spoločná sv. spoveď v čase 16.00 – 17.00 hod.

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Slávime 3. pôstnu nedeľu -prvú v mesiaci.

Dnes o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty. Úmysel: za pokoj a mier vo svete. Po K.c. bude požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Štefana, + Alžbetu, + Alojza, + Annu Lazovych
Ut.: + Jozefa, + Katarínu Szegéniovcov
St.: Božiu pomoc a zdravie pre Moniku
Št.: + Jána Richtárika a + sestru Emíliu
Pi.: + čl. r. Maslákovej: Jozefa, Máriu, Ladislava, Emíliu, a Vladimíra
So.: 18.30 /sp. nedele/+ Annu, + Rudolfa Kapušovych a + rodičov z obidvoch strán, + Emila, + Ľubomíra a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na prvý polrok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Férie po 3. pôstnej nedeli.

Predveľkonočná spoločná sv. spoveď bude 24. marca na Kvetnú nedeľu – popoludní. Čas sa upresní.

V tomto týždni je možnosť prihlásiť v sakristií kostola chorých a nevládnych farníkov, ktorým sa nebude dať prísť k sv. spovedi pred Veľkou nocou. Ku ktorým už chodievam, tých zahlasovať nemusíte.

Sme pozvaní k pôstnym pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková a nedeľná pobožnosť krížovej cesty /17.00, 14.00 hod./

Piatkový úmysel krížovej cesty: za chorých našej farnosti

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 6.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 4. pôstna – nedeľa Laetare.

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu. 

Dnes o 14.30 hod. je pohrebná sv. omša + Jozefíny Maslákovej „Nech odpočíva v pokoji“
Krížová cesta dnes nebude.

Úmysly sv. omší:
Po.: 14.30 hod. pohrebná sv. omša + Vilmy Ganoškovej „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Jána a + Máriu Lukáčovych
St.: + Annu Faturovú /R – zmena/
Št.: + Máriu, + Helenu, + Viktora Hrenákových a + rodičov z obidvoch strán / úmysel z Po./
Pi.: + Annu Cintulovú
So.: 18.30 /sp. nedele/+ Máriu, + Jána Čižmárovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na prvý polrok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
stredu, piatok a sobotujarné kántrové dni. Obsahom : príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.

Sme pozvaní k pôstnym pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková a nedeľná pobožnosť krížovej cesty /17.00, 14.00 hod./
 • Večeradlo s Pannu Máriou /prvá sobota 17.30 hod./

Piatkový úmysel krížovej cesty: za zmierenie farníkov

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 4.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 2. pôstna.

Farské oznamy na 6. cezročnú nedeľu

Slávime 6. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jolanu, + Františka Gabrišovych a + Petra Meluša
Ut.: + Gabrielu, + Ladislava Martinkovych a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Emíliu Hoštákovú
Št.: + Karola Kršku /R – zmena, celodiecézna rekolekcia/
Pi.: Božiu pomoc a zdravie a  pre Moniku
So.: 18.30 /sp. nedele/+ Ľudovíta, + Annu, + Bohdanku a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na prvý polrok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
St.: Popolcová, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta prijať pokrm. Je to zároveň deň pokánia. Obetujem stredajší pôst a modlitby za pokoj a mier vo svete.

Počas pôstneho obdobia v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. bude bývať pobožnosť krížovej cesty. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, utorok adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou/zmena/. Sme pozvaní.

Krížovou cestou v piatok o 17.00 hod. sa začína duchovná obnova pre našu farnosť. Bude prebiehať pri sv. omšiach./ 3 príhovory/ Tému: SVIATOSŤ KRSTU. Bude ju viesť misionár – verbista Ján Štefanec z Nitry. Nájdime si čas, povzbuďme aj svojich blízkych, prehĺbme si svoje duchovné vedomostí a vzťahu s Bohom.

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 3.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 1. pôstna nedeľa.

Farské oznamy na 5. cezročnú nedeľu

Slávime 5. cezročnú nedeľu – prvú v mesiaci. SPBz.

Dnes o 14.00 od. je prvonedeľná pobožnosť. Zvlášť sú očakávaní členovia RB kedy sa po pobožnosti vymieňajú aj ružencová kartičky. Samozrejme sú pozvaní aj ostatní farníci. Kto by chcel byť členom RB môže to prísť povedať do sakristie.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa a + Marta Krškovi /R- zmena/
Ut.: + Antona, + Irenu Kanisovych a + rodičia z obidvoch strán
St.: za zdravie a Božiu pomoc v rodinách
Št.: + Jána Kozíka
Pi.: + Jozefa Martinku
So.: 18.30 /sp. nedele/+ Annu, + Pavla Hanidžiarovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na prvý polrok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Agáty, panny a mučenice.
Ut.: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.
So.: spom. sv. Školastiky, panny.

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, štvrtok adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sme pozvaní.

O dva týždne v dňoch 16. – 18.februára /piatok – nedeľa pri sv. omšiach/ bude v našej farnosti duchovná obnova na tému: SVIATOSŤ KRSTU. Bude ju viesť verbista Ján Štefanec z Nitry. Snažme sa už teraz si tak zariadiť čas, aby sme všetko urobili ako sa to dá a nie ako sa to nedá a našli si čas pre seba na prehĺbenie svojich duchovných vedomostí a vzťahu s Bohom.

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 2.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 6. v období cez rok.

Farské oznamy na 4. cezročnú nedeľu

Slávime 4. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa a + Antóniu Moškovych
Ut.: + Júliu Chlebanovú
St.: + Emila Mošku
Št.: Božiu pomoc a zdravie pre Martu
Pi.: Ľudovíta, + Annu, + Bohdanku a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 /s platnosťou nedele/+ Ladislava, + Gabrielu, + Máriu a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na prvý polrok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Jána Bosca, kňaza.
Pi.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaní Obetovanie Pána – Hromnic – prvý piatok. Pri sv. omši sa budú požehnávať „hromničné sviece“ môžete si ich priniesť na požehnanie.
So.: prvá

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom. Vstúpiť s čistým srdcom do druhého školského polroku je najlepším poďakovaním a zároveň najsilnejšou prosbou./8 z 9/

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, štvrtok adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. So.: 17.30 „Večeradlo s Pannou Máriou“. Sme pozvaní.

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 1.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 5. v období cez rok – prvá v mesiaci.

Farské oznamy na 3. cezročnú nedeľu

Slávime 3. cezročnú nedeľu- nedeľu Božieho slova.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a zdravie pre Janu a Annu
Ut.: + Augustína, + Máriu a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych
Št.: + brata Ľudovíta a + švagrinu Adelu
Pi.: + Pavla, + Štefániu Baránkovych
So.: 18.30 /sp. nedele/+Jozefa, + Jozefínu, + Karola a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Št.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola – záver týždňa modlitieb za Jednotu kresťanov.
Pi.: spom. sv. Timoteja a Títa, biskupov.

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, štvrtok adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sme pozvaní.

Piatková sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k tejto sviatosti

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 12.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 4. v období cez rok.

Farské oznamy na 2. cezročnú nedeľu

Slávime 2. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Juraja, + Teréziu a + Jozefa Kardošovych
Ut.: + Juraja, + Annu Ďuricovych a + rodičov
St.: + Alžbetu, + Máriu, + Jozefa a + Alžbetu
Št.: + Jozefa a + rodičov
Pi.: :+ Pavla, + Annu Gardlovych a + syna Pavla
So.: 18.30 /sp. nedele/+Miloša, + Matúša, + Annu, + Jarmilu a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Antona, opáta
Od štvrtka 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Pridajme sa aj my vo svojich modlitbách a obetách na tento úmysel.

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, štvrtok adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sme pozvaní.

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 11.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 3. v období cez rok – Nedeľa Božieho slova.

Farské oznamy na nedeľu Krstu Pána Ježiša

Slávime zavŕšenie Vianočného obdobia – sviatok Krst Pána Ježiša. Zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Prvonedeľná pobožnosť je dnes o 14.00 hod. Zvlášť sú očakávaní členovia ružencové bratstva. Ružencové lístky sa vymieňajú po pobožnosti.

Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu vianočných sviatkov. Nech náš dobrý Nebeský Otec žehná Vašim životom a podujatiam.

Vianočná výzdoba ako i možnosť zobrať si Trojkráľovú vodu a kriedu bude do 2. februára – Hromníc.

V tomto roku Veľká Noc bude 31.marca, Popolcová streda14. februára.

Slávnosť prvého sv. prijímania v nedeľu 26. mája pri sv. omši o 10.30 hod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Milana Palkecha
Ut.: za pokoj medzi bratmi
St.: + Alojza Masláka a + rodičov
Št.: za zdravie a Božiu pomoc v rodinách /R – zmena, rekolekcie kňazov púchovského dekanátu/
Pi.: :+ Pavla, + Máriu Palkechovych a + rodičov
So.: 18.30 /sp. nedele/+Zuzanu a + Františka Markovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Férie po nedeli Krstu Pána Ježiša.

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, v stredu adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou/zmena/. Sme pozvaní.

O upratanie kostola by som poprosil skupinu č. 10.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je 2. v období cez rok.

Farské oznamy na nedeľu Svätej rodiny

Slávime nedeľu Svätej rodiny.

Úmysly sv. omší:
Ne.: 16.00 hod. /s pl. sviatku/ na úmysel kňaza, po sv. omši bude poďakovanie P. Bohu za dobrodenia r. 2023
Po.: 7.30 za Vás farníkov
       10.30 + rodičov Šištíkovych a + synov
Ut.: + Antóniu Botekovú a + rodičov z obidvoch strán
St.: + rodičov Sojkovych, + synov a + vnukov
Št.: + rodičov  Godriovych/R – zmena/
Pi.: : 17.30 /s pl. sviatku/+ Mariku
So.: 7.30 + Antóniu, + Štefana, + Antóniu, + Antona a + čl. rodinných príslušníkov
       10.30 + za Vás farníkov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

/Je možnosť dať si zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Po. slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Vo svedomí nás slávnosť viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: dnes 16.00/s pl. sviatku/, v pondelok: 7.30 10.30 hod.
Ut.: spom. sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.
Pi.: prvý piatok v mesiaci
So.: slávnosť Zjavenie Pána – Troch kráľov. Vo svedomí nás slávnosť viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: piatok s pl. sviatku 17.30,  sobotu: 7.30 10.30 hod. Pri sv. omšiach sa bude požehnávať trojkráľová voda i krieda. Je možnosť si ju zobrať domov.

Sv. ruženec býva 40. min. pred  sv. omšou, v stredu adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou/zmena/. Sme pozvaní.

V tomto prvopiatkovom týždni sv. zmierenia sa vysluhuje 30. min pred sv. omšami. Pripomínam deťom, že kto si robí 9. prvých piatkov nech príde na sv. omšu radšej v piatok.

O upratanie kostola v piatok by som poprosil skupinu č. 9.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je sviatok Krst Pána Ježiša.