Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Slávime 1. adventnú nedeľu začiatok nového cirkevného roka  cyklu A, ale i nového liturgického obdobia Advent. Vyprosujem a prajem Vám požehnaný adventný čas. / samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Štefana, + Zdenku Ďurkovičovych a + rodičov
Ut.: + Milana Kujanika a + rodičov.
St.: + Jozefa, + Antóniu Moškovych, + Stanislava a + Emila/R 6.30 hod./
Št.: + Jozefa Ondrášika a + rodičov
Pi.: + Stanislava Bajzíka a + rodičov
So.: 18.30 /s pl. nedele/ ZBP a ochranu čl. r. Benkovej a Šebovej
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať v sakristií pracovné dni zapísať na úmysle svoje sv. omše Niekoľko termínov je voľných ešte v tomto roku, alebo už aj na nový/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: neprikázaný sviatok sv. Ondreja, apoštola.
Pi.: prvý piatok
So.: spom. sv. Františka Xaverského, kňaza – prvá sobota.

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase budú bývať o 6.30 hod.

Sv. ruženec ráno bude bývať po rorátnej sv. omši. Pred večernými sv. omšami – 40. min.piatok sa majú možnosť predmodlievať deti a mládež/, Večeradlo s PM -sobota 17.30 hod. poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude štvrtok po sv. omši,večernú modlitbu o 20.00 hod. môžeme obetovať za pokoj a mier vo svete. Na duchovné pobožnosti  ste srdečne pozvaní.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. V Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Sakrálny priestor“

Aj v tomto čase adventu bude možnosť si zakúpením vianočnej „farskej guľôčky“, kde je vyobrazený náš farský kostol finančne podporiť našu farnosť. Cena zostáva nezmenená.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 4.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľu je 2. adventná. O 17.00 hod. bude v našom kostole adventný koncertz príležitosti 100 – ho výročia požehnania farských zvonov. Mladí pod vedením p. Bakošovej nás na koncert srdečne pozývajú.

Farské oznamy na Nedeľu Krista Kráľa

Slávime nedeľu Krista Kráľa Neba i Zeme– poslednú nedeľu cirkevného roka.

/ samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Annu Faturovú
Ut.: + Máriu Hôrkovú a + rodičov Lazovych
St.: + Máriu, + Pavla Moškovych + rodičov a súrodencov /R/
Št.: + Jozefa, + Máriu, + Tibora a + Emíliu Chlebanovych
Pi.: + Pavla Kabzana, + Ondreja a + Gabriela
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Milana Richtarika
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie.
Ut.: spom. sv. Cecílie, panny a mučenice.
Št.: spom. sv. Ondreja Dunga – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred sv. omšou,/ piatok sa majú možnosť predmodlievať deti a mládež/ poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude štvrtok po sv. omši, večernú modlitbu o 20.00 hod. môžeme obetovať za pokoj a mier vo svete. Na duchovné pobožnosti  ste srdečne pozvaní.

V stredu 23.11. je tkz. “červená streda“ dňom kedy si celý svet spomína na prenasledovaných a diskriminovaných pre vieru.

Piatková večerná sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Hranice slobody“

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 3.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľu je 1. adventná.

Pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence i sviece./môžu sa priniesť aj tie čo sme požívali vlani/, nech nám pripomínajú, aby sme sa aj duchovne pripravovali na Vianoce.

Farské oznamy na 33. cezročnú nedeľu

Slávime 33. cezročnú nedeľu 

/ samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.:  + čl. .r Jandovej
Ut.: + Gabriela a + Augustína Čižmára
St.: + Jozefa a + Elenu /R/
Št.: + Annu Balážovú
Pi.: + Jána, + Žofiu Ďuricových a + dietky: Milana, Emíliu a zaťa Jána
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jána Kozíka a + rodičov a súrodencov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred sv. omšou,/ piatok sa majú možnosť predmodlievať deti a mládež/ poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude štvrtok po sv. omši, večernú modlitbu o 20.00 hod. môžeme obetovať za pokoj a mier vo svete. Na duchovné pobožnosti  ste srdečne pozvaní.

V tomto týždni sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Všetkých mladých p. biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 2.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľu je nedeľa Krista Kráľa.

Farské oznamy na 32. cezročnú nedeľu

Slávime 32. cezročnú nedeľu – zároveň prvú nedeľu mesiaca./samolepky pre deti/ Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Úmysly sv. omší:
Po.:  + čl. r.: Šúlyovej, Kozíkovej, Michálkovej, Fulierovej, Fábikovej, Pavlíkovej, + Jozefa Polníka, + Štefana Kozáka a + Stanislava Matučíka
Ut.: + Jozefa Ondrášika a + rodičov
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: 9.30 hod./zmena/+ Jozefa, + Máriu Krajných r. Maslákovú/rekolekcie kňazov púchovského dekanátu/
Pi.: za obrátenie hriešnikov
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu Valných a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: neprikázaný sviatok Výročie Lateránskej Baziliky.
Št.: spom. sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
Pi.: spom. sv. Martina z Tours, biskupa.
So.: spom. sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

Modlitba sv. ruženca – 40. min. pred sv. omšou, modlitba za pokoj – 20.00 hod.

Do utorka je možnosť získať pre duše v očistci za obvyklých podmienok plnomocné odpustky.

Vo štvrtok o 9.30 hod. bude sv. omša kňazov púchovského dekanátu – tkz. „rekolekcie“ Večerná sv. omša a ani adorácia už večer nebudú. Ste na sv. omšu pozvaní.

Od piatka – do nedele bude v našej farnosti duchovná obnova. Téma: Radosť z odpustenia. Obnova bude prebiehať pri sv. omšiach: piatok: 17.30, sobota: 18.30 a nedeľa: 7.30 a 10.30 hod. Bude ju viesť: páter. Michal, kapucín zo Žiliny. Ste srdečne pozvaní.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Naši orodovníci v nebi“.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 1.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľu 33. cezročná.

Farské oznamy na 31. cezročnú nedeľu

Slávime 31. cezročnú nedeľu. /samolepky pre deti + možnosť modlitby Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: 17.30 /s pl. sviatku/ + Jozefa, + Martu Krškovych a + Margitu Čambalíkovú
Ut.: 7.30 + Žofiu, + Jána Ďuricovych a + dietky: Milana, Emíliu a + zaťa Jána
        10.30 za Visolajskych farníkov
St.: 7.30 na úmysel kňaza
      17.30 + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + Emanuela, + Vlastu Chlebanovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Štefana Kozáka a + čl. r. Chlebanovej a Filovej
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Antóniu, + Antona Krškovych a + Synov: Jaroslava, Jozefa a + nevestu Martu
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: slávnosť Všetkých svätých, sv. omša nás vo svedomí viaže účasťou ako v nedeľu. Keďže je aj štátny sviatok: v predvečer sviatku v pondelok 17.30, 7.30 a 10.30 hod.
St.: Spomienka na Všetkých Verných Zosnulých. Sv. omše: 7.30 a 17.30 hod. Po večernej sv. omši bude pobožnosť za duše v očistci.
Pi.: sv. Karola Boromejského, biskupa – prvý piatok., So.: prvá.

Večerné sv. omše od Po.-. Pi., budú bývať 17.30 hod. V soboty s platnosťou nedele však o 18.30 hod.

Modlitba sv. ruženca od utorka býva 40. min. pred sv. omšou, Po.: muži, štvrtková adorácia ako i modlitba za odvrátenie pandémie a Večeradlo s Pannou Máriou bývajú v zvyčajných termínoch.

V čase od 1./12.00 hod./- 8.11. je možnosť získať v prospech zosnulých úplne odpustky, keď splníme: sv. spoveď v blízkosti tejto spomienky, každodenné sv. prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému, návšteva cintorína /keď sa nám nedá stačí byť aspoň mysľou na cintoríne/

modlitby: Verím Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca. Odpustky pre duše v očistci možno získať 1 krát denne.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca November. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje: 30. min pred sv. omšami, pred deti a mládež : Št. a Pi.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Kresťan v politike“.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 12.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľu 32. cezročná, zároveň prvá v mesiaci.

Farské oznamy na 28. cezročnú nedeľu

Slávime 28. cezročnú nedeľu./samolepky pre deti + možnosť modlitby Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Štefana a + Emíliu Šinkovych /R – zmena/
Ut.: + Jozefa, + Františka Baránkovych a + rodičov
St.: + Agátu a + Jozefa Hijovych /R/
Št.: + Zdenku, + Františka Kanisovych a + rodičov
Pi.: + Annu a + Ľudovíta Gažovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Martu Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok Výročie posviacky Katedrálneho chrámu v Žiline
So.: spom. sv. Terézie od Ježiša /z Avily/, panny a učiteľky Cirkvi

Počas modlitby sv. ruženca v Októbri môžem získať za obvyklých podmienok aj úplné odpustky. Modlitba sv. ruženca býva 35. min. pred každou sv. omšou. V stredu o 17.00 hod.za priaznivého počasia sv. ruženec býva pri kaplnke SPM .

V tomto týždni sa môžu predmodlievať: Po.: muži, Ut.: spoločenstvo modlitby matiek, St.: ruža č.3, Št.: ruža č. 4, Pi.: deti, žiaci, miništranti a mládež, So. a Ne.: farské spoločenstvo, ostatné pobožnosti sú v nezmenených termínoch.

SKCH dáva do pozornosti, že zriadila 23 centier pomoci po celom Slovensku. Bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Sv. ruženec a Božie milosrdenstvo“.

V pondelok o 9.00 hod. bude brigáda okolia kostola, lurdskej kaplnky a miesta sochy Božieho Milosrdenstva. Aj po vonkajšej stránke si pripravme slávnosť farských hodov. Ochotným farníkom sPBz. Sú vítané aj nové tváre.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 9.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Na budúcu nedeľu sú v našej farnosti sú hody. Meniny nášho kostola – sv. Gála, opáta.

Je možnosť získať stav svojho vnútra ako po sv. krste – teda úplne odpustenie hriechov i trestov tam, kde sa slávia meniny kostola a to tým, že mám plnú účasť na sv. omši, teda som na sv. prijímaní a splním aj známe podmienky Preto povzbudzujem k sv. zmierenia. Pri sv. omšiach záverečné požehnanie bude z relikviou sv. Gála.

Farské oznamy na 27. cezročnú nedeľu

Slávime 27. cezročnú nedeľu, prvú v mesiaci. /samolepky pre deti/

Dnes o 13.30 hod./zmena/ je prvonedeľná pobožnosť.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Veroniku a + Jána Bušikovych
Ut.: + Alojza Kršku
St.: + Jozefa Ondrášecha /R/
Št.: + Mikuláša a + Margitu Kovačovych
Pi.: + Irenu, + Rudolfa Hlaváčovych a + Máriu, + Pavla Kozákovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Vilmu a + Štefana Maslákovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Františka Assiského
Pi.: spom. Ružencovej Panny Márie

Október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. Môžem získať za obvyklých podmienok aj úplné odpustky, kto sa modlí sv. ruženec v kostole a v rodine. 

Modlitba sv. ruženca bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása. V stredu za priaznivého počasia sv. ruženec býva aj pri kaplnke SPM.

V tomto týždni sa môžu predmodlievať:
Po.: muži,
Ut.: spoločenstvo modlitby matiek,
St.: ruža č.1,
Št.: ruža č. 2,
Pi.: deti, žiaci, miništranti a mládež,
So. a Ne.: farské spoločenstvo,
poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude štvrtok po sv. omši, večernú modlitbu o 20.00 hod. môžeme obetovať za pokoj a mier vo svete. Na duchovné pobožnosti  ste srdečne pozvaní.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. V Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Poslanie univerzít“.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu “hodovú“

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

Farské oznamy na 26. cezročnú nedeľu

Slávime 26. cezročnú nedeľu. /samolepky pre deti/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava, + Františku Mitašikovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Antóniu, + Annu a + Ladislava Palkechovych
St.: + Jozefínu, + Pavla Maslákovych a + Jána, + Máriu Lukáčovych /R/
Št.: + Jána, + Jozefínu Drábikovych a + Alžbetu Krajnú a + rodičov
Pi.: + Michala Masláka a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Františka Mošku a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť dať si zapísať odslúženie svojho úmyslu sv. omše na druhý polrok, v sakristií Po. – So. po sv. omši/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza
Št.: neprikázaný sviatok sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Pi.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
So.: spom. sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi – prvá sobota mesiaca

Piatková večerná sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 17.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred sv. omšou,/ piatok sa predmodlievajú deti a mládež/, večeradlo s Pannou Máriou – sobota 17.30 hod., poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude štvrtok po sv. omši, večernú modlitbu o 20.00 hod. môžeme obetovať za pokoj a mier vo svete. Na duchovné pobožnosti  ste srdečne pozvaní.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Svätý páter Pio“.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 8

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 27. v období cez rok.

Farské oznamy na 25. cezročnú nedeľu

Slávime 25. cezročnú nedeľu./samolepky pre deti , modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Biskupstvom Žiliny je dnes vyhlásená jesenná zbierka na potreby kňazského seminára. Dobrodincom v mene p. biskupa sPBz.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Annu, + Ladislava Lazovych, zaťa + Antona a dcéru + Máriu
Ut.: + Jozefa Križana, + rodičov a + Máriu
St.: + Irenu a + Jozefa Štefancovych /R/
Št.: + Antona, + Annu Štefancovych a + rodičov
Pi.: + Emíliu Lazovú
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jána Kozíka
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť dať si zapísať odslúženie svojho úmyslu sv. omše na druhý polrok, v sakristií Po. – So. po sv. omši/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom je poďakovanie Pánu Bohu za úrodu. Budeme liturgicky sláviť: v pondelok.
Ut.: spom. sv. Andreja Kima Taegona, kňaza  a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
St.: neprikázaný sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Pi.: spom. sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred sv. omšou,/ piatok sa predmodlievajú deti a mládež/, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude štvrtok po sv. omši,večernú modlitbu o 20.00 hod. môžeme obetovať za pokoj a mier vo svete. Na duchovné pobožnosti  ste srdečne pozvaní.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Duchovné materstvo“.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 7

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 26. v období cez rok.

Farské oznamy na 24. cezročnú nedeľu

Slávime 24. cezročnú nedeľu./samolepky pre deti + deti, ktoré chodia mimo farnosti 1.-4. roč. môžu taktiež počkať si vyzdvihnúť „Malý misionár“, pre žiakov a študentov 5. roč. a vyššie a majú seriózny záujem o prípravu k sviatosti birmovania v r. 2025 môžu tiež počkať pre „kalendár sv. omší na tento školský rok/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Vojtecha a + Máriu Moškovych
Ut.: + Jána a + Paulínu Palkechovych
St.: + Františka, + Annu Martinkovych, + rodičov z obidvoch strán a + syna Jozefa /R/
Št.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 + Jána Šištíka/pri kaplnke/
Pi.: + Pavla Kabzana a + Ondreja a + Gabriela
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Ľudmilu Kalusovú, + Jozefa a + Mikuláša
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť dať si zapísať odslúženie svojho úmyslu sv. omše na druhý polrok, v sakristií Po. – So. po sv. omši/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: ľub. spom. Najsvätejšieho mena Mária
Ut.: spom. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa.
St.: neprikázaný sviatok Povýšenie sv. Kríža.
Št.: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – hody našej krajiny, zároveň štátny sviatok.
Pi.: spom. sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred sv. omšou,/ piatok sa predmodlievajú deti a mládež/, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude v utorok/z/ po sv. omši, večernú modlitbu o 20.00 hod. môžeme obetovať za pokoj a mier vo svete. Na duchovné pobožnosti  ste srdečne pozvaní.

Sviatosti manželstva si v sobotu o 14.30 hod. vyslúžia:
Marek Pápež z Visolaj a Miroslava Vajdová z Bratislavy.

 „Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich“.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Hierarchia v Cirkvi“.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 6

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 25. v období cez rok. Biskupstvom Žiliny je vyhlásená jesenná zbierka na kňazský seminár. Dobrodincom v mene p. biskupa sPBz.