Farské oznamy na 3. cezročnú nedeľu – nedeľu Božieho slova

Slávime 3. cezročnú nedeľu – nedeľu Božieho slova.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Margitu, + Aladára a + čl. rodiny
Ut.: + Jána, + Helenu Sojkovych a + synov: Jána a Františka
St.: + Karola, + Jozefa, + Jozefínu a + rodičov/7.30 R/
Št.: + Alžbetu, + Máriu, + Jozefa, + Alžbetu a + rodičov
Pi.: + Štefana, + Mariána a + rodičov
So.: 18.30 s pl. nedele/ + Pribinu a+ Margitu Jandovych r. Kanisovú
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Je možnosť si dať v sakristií v pracovné dni zapísať úmysly sv. omší.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Ut.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
St.: spom. sv. Timoteja a Títa, biskupov.
Pi.: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Modlitba sv. ruženca býva 40. min. pred sv. omšou, štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou ako i modlitba za odvrátenie pandémie sú v zvyčajnom čase.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla Kn.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 skupinu č. 10. Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 4.  „období cez rok“.

Farské oznamy na 2. cezročnú nedeľu

Slávime 2. cezročnú nedeľu.

/samolepky pre deti, modlitba Anjel Pána zo sv. otcom : TV Lux , Noe/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Annu, + Eduarda, + Ivana a + starých rodičov z obidvoch strán
Ut.: + starých rodičov Krajných a Benkových
St.: + Jána Sojku/7.30 R/
Št.: Božiu pomoc a zdravie r. Ďuricovej a Šiškovej
Pi.: + Antona, + Annu Zboranovych a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 s pl. nedele/ + Ľudovíta, + Annu, + Bohdanu a + rodičia Zackovi
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Je možnosť si dať v sakristií v pracovné dni zapísať úmysly sv. omší.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Antona, opáta.
Pi.: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice.

Od utorka 18. – do 25.1. je týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Pridajme sa aj mi vo svojich modlitbách a obetách na tento úmysel.

Modlitba sv. ruženca býva 40. min. pred sv. omšou, štvrtková poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou ako i modlitba za odvrátenie pandémie sú v zvyčajnom čase.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla Kn.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 skupinu č. 9. Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je treťou v „období cez rok“.

Farské oznamy 30.12.2021 – 02.01.2022

Úmysly sv. omší:
Št.: + čl. r. Bednárikovej a Faturovej
Pi.: + Annu, + Antona Zboranových a + rodičov z obidvoch strán/ 16.00 hod. s pl. sviatku + poďakovanie za r. 2021/ – úmysel z neverejných sv. omší
So.: 7.30 + Antóniu Botekovú, + rodičov z obidvoch strán a + čl. r. Botekovej
        9.00 za Visolajských farníkov
        10.30 + Jozefa Hiju a + Paulínu, Štefana Hanidžiarovych. –úmysel z neverejných sv. omší/
Ne.: 7.30 + Adolfa a + Annu/úmysel z utorka/
        9.00 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Slávime oktávu Narodenia Pána Ježiša.

Modlitba sv. ruženca býva 40. min. pred sv. omšou, štvrtková adorácia ako i modlitba za odvrátenie pandémie  bývajú v zvyčajných termínoch.

K sv. spovedi je možnosť každý deň 30. min. pred sv. omšou.

So.: slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok 2022

Sv. omše: v piatok 16.00/s pl.slávnosti/, v deň slávnosti: 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

Je možnosť si zakúpiť aktuálne dvojčíslo Kn.

O upratanie kostola a okolia by som prosil v piatok o 8.00 skupinu č. 6. Za Vašu službu a podporu pre kostol sPBz.

Budúca nedeľa je druhá po Narodení PánaSv. omše: 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

Oznamy : 23.12 – 26.12.2021

Oznamy : 23.12 – 26.12.2021

K sv. spovedi je možnosť 30. min. pred sv. omšou.

Úmysly sv. omší:
Št.: + Katarínu, + Antona Repkovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Štefana, + Alenu Krškovych/R. 7.30 hod/
        22.00 hod. /s platnosťou slávnosti/ na úmysel kňaza
So.: 7.30 + Ondreja, + Paulínu Hanidžiarovych + synov: Jozefa, Alojza a Juraja/ úmysel z neverejných sv. omší
        9.00 + Antona, + Máriu Moškových a + rodičov / úmysel z neverejných sv. omší
        10.30 za Visolajských farníkov
Ne.: 7.30 + Štefana, + Máriu a + Štefana Hájekovych
        9.00 + Milana Kujanika a + rodičov z obidvoch strán /úmysel z neverejných sv. omší
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Modlitba sv. ruženca býva 40. min. pred sv. omšou, štvrtková adorácia ako i modlitba za odvrátenie pandémie  bývajú v zvyčajných termínoch.

Po rannej sv. omši na Štedrý deň – v piatok bude možnosť si zobrať Betlehemské svetlo.

So.slávnosť Narodenia Pána Ježiša

Sv. omše: v piatok 22.00/s pl.slávnosti/, v deň slávnosti: 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

V deň slávnosti Narodenia Pána bude o 16.00 hodpožehnanie detí, ktoré bude ukončená eucharistickým požehnaním.

Je možnosť si zakúpiť  vianočnú ozdobu s motívom nášho kostola ako i aktuálne číslo Kn. DsPBz.

Budúca nedeľa je sviatok sv. Rodiny. Sv. omše: 7.30, 9.00 a 10.30 hod.

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu

Prežívame 3. adventnú nedeľu , „gaudete“.

/ samolepky pre deti, modlitba Anjel Pána zo sv. otcom môžeme sledovať prostredníctvo TV Lux, alebo Noe/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána Janeka
Ut.: + Milana Richtárika
St.: + Jozefínu a + Juraja Krškovych/R 7.30 hod./
Št.: + Paulínu a + Antona Krajných
Pi.: + Vladimíra Lukáča, + rodičov i starých rodičov z obidvoch strán
So.: + Ladislava Kožíka /s platnosťou nedele 18.30 hod./
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Úmysly sv. omší, ktoré neboli odslúžene počas neverejných sv. omší budú postupne odslúžene v najbližších voľných termínoch.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Lucie, panny a mučenice.
Ut.: spom. sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Modlitba sv. ruženca býva 40. min. pred sv. omšou, štvrtková adorácia ako i modlitba za odvrátenie pandémie  bývajú v zvyčajných termínoch.

Nerátajme v tomto čase pandémie z formátom tkz. „spoločnej sv. spovede“ ako sme boli zvyknutý/8×1,5 hod.=12. hod./ K sv. spoveď však možnosť stále máte 30.min. pred každou sv. omšou. Tak sa ani jeden farník kto chce nemôže vyhovárať, že možnosť sv. zmierenia nemal/ak budem zdraví/ Buďte disciplinovaní a nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni pred Vianocami. Spovedám každý deň.

Od stredy do Vianoc v našej farnosti začína 9.dňová modlitbová pobožnosť, „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“. Som rád, že ste sa mnohí z Vás na to podujali. Takto sme v modlitbe cez rodiny spoločne spojení.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť  vianočnú ozdobu s motívom nášho kostola ako i aktuálne číslo Kn. DsPBz.

Budúca nedeľa je 4. adventná nedeľa.

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu

Prežívame 2. adventnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Mesačná zbierka na kostol sa prekladá na budúcu nedeľu. DsPBz.

/ samolepky pre deti – donesiem do školy, prostredníctvo katolíckych masmédií môžeme sledovať druhú časť apoštolskej cesty sv. otca v Grécku/


Individuálna starostlivosť počas neverejných sv. omší:

Predsieň kostol je otvorená denne pre osobnú modlitbu: 8.00 – 18.00 hod.

Po.- So.

 • možnosť sv. spoveď : 17.30 – 18.00 hod.
 • rozdávanie sv. prijímania: 18.00 hod.
 • sv. omša: televízia Lux, Noe, rádio Lúmen

Nedeľa a prikázaný sviatok/aj uznané štátom/

 • 10.30 sv. omša online cez FB farnosti, alebo televízia Lux, Noe, rádio Lúmen
 • možnosť sv. spoveď : 17.30 – 18.00 hod.
 • rozdávanie sv. prijímania: 18.00 hod.

Úmysle sv. omší:

Sv. omše, ktoré boli nahlásené na toto obdobie budú odslúžene v čase, keď to bude verejne možné.

Budem slúžiť súkromné sv. omše na svoje úmysly. Kto by chcel, aby bol odslúžení jeho úmysel aj ten nahlásení nech príde osobne za mnou.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ak by sa od štvrtku uvoľnili opatrenia ohľadom verejných sv. omší program bude vo farnosti fungovať v režime: normál. Vo štvrtok večerná sv. omša a atď..
V St., Pi. a So. sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní je: príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Po.: ľub. spom. sv. Mikuláša, biskupa.
Ut.: spom. sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
St: slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omša cez farský FB : 18.30 hod.

Srdečná Pán Boh zaplať, že niektorí z Vás si nájdete spôsob ako farnosť podporiť aj materiálne – milodarom na kostol. Srdečná vďaka. /pokladnička v predsieni, účet farnosti, alebo osobne/

Farnosť v spolupráci z Obecným úradom Visolaje pre svojich farníkov dáva možnosť sa zaočkovať pre dospelých v nemocnici PB každý deň Po. – Št., v čase: 7.30 – 12.00, 12. 30 – 14.00 hod. Prosím využite túto možnosť.

Budúca nedeľa je 3. adventná – nedeľa radosti.

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Prežívame 1. adventnú nedeľu.

Začiatok nového liturgického roka „cyklu C“, ale i nového liturgického obdobia Advent. Sme pozvaní sa duchovnejšie pripraviť na blížiace sa sviatky Narodenia Pána Ježiša. Prajem a vyprosujem Vám požehnaný adventný čas.

Dnes je celoslovenská zbierka na potreby SKCH. Môžeme v tomto čase neverejných sv. omší prispieť rôznym spôsobom:

 • v predsieni kostola počas celého týždňa pokladnička na to určená
 • podľa informácií, ktoré sú na plagáte vo výveske pred kostolom
 • DsPBz

/ samolepky pre deti – donesiem deťom do školy, modlitba Anjel Pána zo sv. otcom : TV Lux , Noe/


Individuálna starostlivosť kňaza počas neverejných sv. omší:

Predsieň kostol je otvorená denne pre osobnú modlitbu: 8.00 – 18.00 hod.

Po.- So.

 • možnosť sv. spoveď : 17.30 – 18.00 hod.
 • rozdávanie sv. prijímania: 18.00 hod.
 • sv. omša: televízia Lux, Noe, rádio Lúmen

Nedeľa a prikázaný sviatok

 • 10.30 sv. omša online cez FB farnosti, alebo televízia Lux, Noe, rádio Lúmen
 • možnosť sv. spoveď : 17.30 – 18.00 hod.
 • rozdávanie sv. prijímania: 18.00 hod.

Úmysle sv. omší:
Sv. omše, ktoré boli nahlásené na toto obdobie budú odslúžene v čase, keď to bude možné.
Budem slúžiť súkromné sv. omše na svoje úmysle. Kto by chcel, aby bol odslúžení jeho úmysel nech príde osobne za mnou.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Ondreja, apoštola.
Pi.: spom. sv. Františka Xaverského, kňaza – prvý piatok
So.: prvá sobota

Je možnosť si v predsieni kostola zakúpiť aktuálne číslo KN.

Farnosť v spolupráci z Obecným úradom Visolaje pre svojich farníkov dáva možnosť sa zaočkovať pre dospelých v PB každý deň Po. – Št., v čase: 7.30 – 12.00, 12. 30 – 14.00 hod. Prosím využite túto možnosť.

Budúca nedeľa je 2. adventná.

Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok

Prežívame 23. nedeľu v období cez rok.

O 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jozefa, + Antóniu Moškovych a + čl. r. Balátovej
Ut.: + Máriu, + Jána a + Jozefa Chlebanovych
St.: + čl. r. Moškovej a Balátovej /R/
Št.: + čl. r. Jandovej
Pi.: + Matúša, + Alžbetu a + brata Jána
So.: + Jozefa a + Františka Baránka /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Košických mučeníkovň
St.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaný Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou  Oltárnou Sviatosťou ako i  modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch.

Štvrtková poklona pre Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude obetovaná ako bezprostredná duchovná príprava pre návštevou sv. otca Františka v našej krajine, zároveň duchovné spojenie s medzinárodných Eucharistickým kongresom v Budapešti, ktorý v tomto týždni u našich susedov prebiehaSte srdečne pozvaní.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Knihu Kníh sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 24. cezročná nedeľa.

Z dôvodu návštevy sv. otca v našej krajine sv. omša pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti bude už na budúcu nedeľu o 10.30 hod.

Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok

Prežívame 22. nedeľu v období cez rok.

Dnes o 16.30 hod. /ak to počasie dovolí/ je pozvanie na cyklopúť rodičov s  deťmi. Pozvaní sú: ich rodičia, žiaci prvého stupňa, alebo doprevádzajúci dospelí z rodiny.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Irenu, + Pavla Kráľových a + čl. rodín
Ut.: + Máriu Martinkovú a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Vladimíra, + Pavla a + Jozefa /R/
Št.: 8.00 hod.+ Alžbetu Krajnú a + rodičov /zmena/
Pi.: K úcte Ducha Svätého
So.:    15.00 sobášna sv. omša
 18.30 + Pavla, + Máriu a + Pavla Kozákovych /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: spom. sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – prvý piatok
So.: prvá sobota mesiaca.

Modlitba sv. ruženca i  modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Na prvú sobotu o 17.30 hod. bude mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“. Ste srdečne pozvaní.

Vo štvrtok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme prosiť o Dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a pracovníkov školstva pre nový školský rok 2021/22. Pri sv. omši budeme myslieť aj na tých žiakov a študentov, ktorí študujú mimo našej farnosti. K tejto sv. omši sú pozvaní všetci, ktorým záleží na mladej generácií.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. V Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št.- 7.30 a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Mať čisté srdce, milosť posväcujúcu v duši je najkrajší vstup do nového školského roka. Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Sviatosť manželstva si pri sv. omši v sobotu o 15.00 hod. vyslúžia:
Marcel Mesiaček z Visolaj a Petra Janúchová z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za nich.“

Do utorka je možnosť pre našu farnosť prihlásiť sa na sv. omšu zo sv. otcom Františkom do Šaštína. Stretnutie s tými, ktorí idú do Šaštína bude v utorok po večernej sv. omši. Treba priniesť aj poplatok za dopravu. Voľné miesta v autobuse budú ponúknuté inej farnosti.

V stredu o 9.30 hod. /za priaznivého počasia/ bude v poradí už 8. farská cyklopúť.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 23. cezročná nedeľa, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok

Prežívame 21. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
V tomto týždni sv. omše v pracovné dni budú: ranné- Po., St. a Pi. , večerné –Ut., Št. a So.
Po.: + Jozefa, + Martu Krškovych a + Margitu Čambalíkovú/R/- zmena
Ut.: + Máriu, + Milana Valášeka a + rodičov z obidvoch strán
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: + Jaroslava Šinka
Pi.: + Emila Mošku /R/ – zmena
So.:    15.00 sobášna sv. omša
 18.30 + Vladimíra Lukáča /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.
Pi.: spom. sv. Moniky.
So.: spom. sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Sviatosť manželstva si pri sv. omši v sobotu o 15.00 hod. vyslúžia:
Lukáš Remšík z Košece a Katarína Bačíková  z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za nich 

Kto sa prihlásil ísť na sv. omšu zo sv. otcom Františkom do Šaštína spoločne ako farnosť, nech sa zaregistruje na web. stránke kbs – navstevapapeza.sk. Kto by s tým mal ťažkosť nech sa obráti na mladších členov rodiny, alebo nech príde za mnou. Nie je to nič zložité dá sa to zvládnuť do niekoľko minút. Kto by chcel ísť spolu s Nami stále je možnosť.

V utorok o 9.30 hod./za priaznivého počasia/bude v poradí už 7. farská cyklopúť.

V piatok o 16.45 hod. v klubovni fary je spevokol detí a mládeže. Kto nechce svoj talent spievania, hrania na hudobný nástroj zakopať a vie aj čítať je srdečne pozvaní.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 22. cezročná nedeľa.