Farské oznamy na 7. cezročnú nedeľu

Slávime 7. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: 17. 00 pobožnosť Krížovej cesty
St.: Popolcová streda, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia. Sv. omša bude večer o 17.30 hod./ráno nebude/

Počas pôstneho obdobia býva veľmi pekná duchovná pobožnosť Krížová cesta. Bude bývať v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 1. pôstna. B.Ú v Žiline je vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby Slovenskej Katolíckej Charity. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa sPBz.

Po sv. omši o 10.30 hod. bude katechéza pre  birmovancov. Účasť je povinná.

Úmysly sv. omší:
Po.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80.rokov a prosba o Božiu pomoc.
Ut.: + Alojza, + Annu Kozákovych a + dcéru Máriu
St.: + Jána a + Annu /V/- zmena
Št.: + Máriu, + Jána Čižmárovych a + vnuka Ľubomíra
Pi.: + Vincenta, + Máriu Gabrišovych a + dietky
So.: +Vieru a + Jozefa Nemcovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. cezročnú nedeľu

Slávime 6. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
So.: neprikázaný sviatok Katedra sv. Petra, apoštola.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Vo štvrtok bude sv. omša ráno, nie večer z dôvodu celodiecéznej rekolekcie v Žiline.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesní. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy – teda povinnáRodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim deťom.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 7. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jaroslava Kršku a + rodičov.
Ut.: + Annu Palkechovú a + rodičov.
St.: + Matúša, + Annu, + Miloša, + Jarmilu a + rodičov z obidvoch strán /R/
Št.: + Veroniku Bušikovú /Rzmena
Pi.: + Jána Richtárika
So.: +Annu, + Jozefa a + Františka Kanisovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. cezročnú nedeľu

Slávime 5. cezročnú nedeľu.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Školastiky, panny.
Ut.: ľub. spom. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, hlavných patrónov našej Žilinskej diecézy.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 6. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Miroslava Trnku
Ut.: + Danielu a + Jozefa Šúlyovych
St.: + Mateja a + Veroniku /R/
Št.: + Emíliu Urbanovú a + Magdalénu Martinkovú
Pi.: + Oľgu a + Antona Vrbatovych
So.: +Antona Kanisa a + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na sviatok Obetovania Pána

Slávime sviatok Obetovania Pána, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť, ktorá sa ukončí eucharistickým požehnaním.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: ľub. spom. sv. Blažeja, biskupa  a mučeníka
Tento deň sa udeľuje Svätoblažejské požehnanie hrdla.
St.: spom. sv. Agáty, panny  a mučenice.
Št.: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a birmovancova vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom. Vstúpiť s čistým srdcom do druhého školského polroku je najlepším poďakovaním a zároveň najsilnejšou prosbou.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 5. v období cez rok. Po sv. omši o 10.30 hod. bude stretnutie rodičov birmovancov i detí, ktoré v tomto školskom roku pôjdu k 1. sv. prijímaniu. Účasť je potrebná. /stretnutie bez detí/

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jozefa a + Martu Krškovych
Ut.: + Alžbetu, + Máriu, + Jozefa a + rodičov
St.: + čl. r. Dúbravkovych /R/
Št.: + Irenu a + Antona Kanisovych
Pi.: + Ladislava, + Gabriela, + Máriu, + Augustína a + Máriu
So.: + Máriu /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok

Slávime 3. nedeľu v období cez rok – nedeľu Božieho Slova.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Pi.: spom. sv. Jána Bosca, kňaza.
So.: prvá v mesiaci

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V piatok o 8.30 hod. by som veľmi pekne poprosil ochotných mužov i ženy o zloženie vianočnej výzdoby. Ochotným farníkom sPBz

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa sviatok Obetovania Pána, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Pri sv. omši sa budú požehnávať „hromničné sviece“ môžete si ich priniesť na požehnanie.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Antóniu Botekovú a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Štefana, + Mariána Moškovych a + rodičov
St.: Božiu pomoc pre Helenu /R/
Št.: + Annu, + Františka Kubišovych a + deti
Pi.: + Emila Mošku
So.: + Ľudovíta, + Bohdanku, + Vendelína, + Máriu a + rod. z obidvoch strán /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok

Slávime 2. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice.
Pi.: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
So.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Do soboty prežívame týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Myslime vo svojich modlitbách a obetách na spolčený úmysel Cirkvi.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 3. nedeľa v cezročnom období, zároveň nedeľa Božieho slova.

Po sv. omši o 10.30 hod. bude katechéza pre  birmovancov. Účasť je povinná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Pavla, + syna Pavla a + Annu Gardlovych
Ut.: ZBP pre r. Harisovú
St.: + Antona Zborana /R/
Št.: + Jozefa, + Jozefínu Valnych
Pi.: + Vieru , + Jozefa Nemcovych
So.: + Kristínu, +Martina Bielovych a + dietky/R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Krstu Pána Ježiša

Slávime nedeľu Krstu Pána Ježiša – koniec vianočného obdobia, od pondelka budeme prežívať obdobie cez rok pred pôstnym obdobím.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu vianočných sviatkov. Nech náš dobrý Nebeský Otec žehná Vašim životom. Vianočná výzdoba a betlehem budú do Hromníc 2.februára.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.Srdečne ste pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta Sv. písmo na pokračovanie – lektúra
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: spom. sv. Antona, opáta

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Od 18. – 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Myslime vo svojich modlitbách a obetách na spolčený úmysel Cirkvi.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesni. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

Sviatosť birmovania bude v sobotu 6. júna

Prvé sv. prijímanie bude 7. júna

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 2. nedeľa v cezročnom období.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Zdenku a + Jána Martinkovych
Ut.: + Vlastimila a + Matúša
St.: + Juraja a + Máriu /R/
Št.: + Štefániu a + Karola Botekovych
Pi.: + Jána Janeka
So.: + Františka Ganošku a + rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána

Prežívame Druhú nedeľu po Narodení Pána, zároveň prvú nedeľu mesiaca Január. Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť, ktorá sa ukončí eucharistickým požehnaním. Ste srdečne pozvaní.

Veľká noc v r. 2020 bude 12. apríla.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po./zajtra/: slávnosť Zjavenie Pána – Troch Kráľov,kresťana – katolíka viaže vo svedomí účasť na sv. omši, keďže je aj štátny sviatok, sv. omše: 7.30 a  11.00hod./zmena, liturgicky budú spevom doprevádzať koledníciPri sv. omšiach sa bude požehnávať trojkráľová voda i krieda. Po sv. omši si ju môžete zobrať domov.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta Sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je sviatok Krstu Krista Pána – koniec Vianočného obdobia.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antóniu, + Štefana, + Antóniu a + Antona
 za Visolajských farníkov/11.00 hod./
Ut.: + Máriu Hrenákovú a + rodičov
St.: + Annu a + Jozefa
Št.: + Pavla, + Ondreja a + Gabrielu
Pi.: + Jána Ganošku a + rodičov
So.: + čl. r. Patačikovych
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu svätej rodiny

Prežívame nedeľu Svätej rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa.

Zo stolíka, kde sa predáva kat. tlač je možnosť si pre rodičov zobrať posolstvo diecézneho biskupa. Nech Vám padne na duchovný úžitok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Silvestra I, pápeža. Pri sv. omši o 16.00 hod. budeme Dobrému Pánu Bohu ďakovať za udelené dobrodenia  r. 2019.
St.slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Viaže nás vo svedomí účasťou na sv. omši tak ako v nedeľu, keďže je aj štátny sviatok, sv. omše sú : 7.30 a 10.30 hod.
Št.: spom. sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 15.25 hod. pred sv. omšou sa číta Sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca Január. Keďže sv. spoveď ste si mnohí vykonali tesne pred Vianocami je platná aj k prvému piatku, ale kto by potreboval je možnosť k sviatosť zmierenia pristúpiť – 30. min. pred každou sv. omšou.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je Druhá po Narodení Pána.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a obrátenie pre Pavla /ráno 7.30 hod./
Ut.: + Ondreja a + Evu /16.00 hod./
St.: + Jozefa, + Annu Kvaššayovych, + rodičov z obidvoch strán
 za Visolajských farníkov
Št.: + Ľudovíta a + Annu Gažovych
Pi.: + Pavla Dubaja, + Jozefínu a + rodičov
So.: + Jozefa, + Antóniu, + Oľgu a + Ľudovíta
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu

Prežívame 4. adventnú nedeľu. V  našej farnosti je dnes  predvianočná sv. spoveď. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať od 14.30 – 15.30 hodKaždých 20.min. sa bude podávať sv. prijímanie. Bol by som rád, keby na začiatku sv. spovede prišli rodičia, ktorí máte malé deti, aby ste sa mohli pri nich vystriedať.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.slávnosť Narodenia Pána Ježiša, kresťana – katolíka viaže vo svedomí účasť na sv. omši tak ako v nedeľu.

V deň slávnosti Narodenia Pána bude o 15.00 hodpožehnanie detí spojené s pásmom spevu, básni, koledovania malému Ježišovi v jasliach, ktoré si nacvičili naše deti a mládež. Jasličková pobožnosť bude ukončená eucharistickým požehnanímAj touto pobožnosťou si predĺžme hĺbku tohto slávnostného dňa. Všetci ste srdečne pozvaní. Deti, ktoré počas Adventu pripravovali „vianočný stromček“ malému Ježiškovi nech ho prinesú práve na JP.

Št.: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka – 2. sviatok vianočný.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
So.: neprikázaný sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

V pondelok o 9.00 hod. by som veľmi pekne prosil ochotných farníkov o zrealizovanie vianočnej výzdoby a upratania kostola. Aj po vonkajšej stránke si pripravme kostol na sviatky Narodenia Pána Ježiša. Ochotným mužom i ženám sPBz.

Nácvik jasličkovej pobožnosti je v pondelok po večernej sv. omši.

V utorok pri rorátnej sv. omši si budete môcť odpáliť betlehemské svetlo. V priebehu dňa je možnosť si svetlo odpáliť zo sviec pri soche Božieho Milosrdenstva na cintoríne.

Kto by mal záujem o požehnanie novostavby, prerobeného bývania, môže si počas toho týždňa nahlásiť svoju adresu v sakristii.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona, + Máriu Moškovych a + rodičov /večerná/
Ut.: + Annu a + Štefana Krškovych /rorátna sv. omša/
       22.30 hod. na úmysel kňaza
St.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov
Št.: + Štefana, + Máriu a + Štefana Hajkovych
na úmysel kňaza
Pi.: + Ondreja, + Máriu a + rodičov
So.: + Máriu, + Gustáva a + Augustína
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov