Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu

Slávime 7. veľkonočnú nedeľu., zároveň 57. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava a + Máriu Bušíkovych
Ut.: + Pavla, + Ondreja a + Gabrielu Kabzanovych
St.: 7.30 hod.+ Annu a + Filipa Patačikovych /R – zmena/
Št.: + Jurka Kršku
Pi.: + Juraja, + Evu, + Štefana a + Alžbetu
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu Valnych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: spom. sv. Filipa Neriho, kňaza.

Novénou sa duchovne pripravujeme na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť, /v stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia aj pri kaplnke SMP/ deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie sú spolu zo svojimi rodičmi pozvaní na 2. modlitbové stretnutie. V prípade nepriaznivého počasia sa s rodičmi a deťmi stretneme tu v kostole.

Piatková sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 17.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 3.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého – zavŕšenie Veľkonočného obdobia.

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Slávime 6. veľkonočnú nedeľu. 

Dnes je celofarská poklona Záverečné požehnanie bude o 16.30 hod. Aby tu Pán Ježiš nebol sám, tak s nasledovnými modliacim farníkmi z častí farností:

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka Mošku a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Petra Zlatoša
St.: 7.30 hod.+ Štefániu a + Jozefa Malovcovych /R – zmena/
Št.: za Visolajskych farníkov
       + Annu, + Františka Martinkovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Františka a + rodičov
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa Richtárika
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pondelok, utorok a stredu sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť v pondelok.
Ut.: spom. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Št.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Každého pokrsteného katolíka viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše budú: 7.30, 18.30 hod.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť, v stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia aj pri kaplnke SMP/ deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie sú spolu zo svojimi rodičmi pozvaní na 2. modlitbové stretnutie/, ostatné duchovné podujatia sú ako obvykle.

Od piatku sa novénou začneme duchovne pripravovať na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 2.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 7. veľkonočná.

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu

Slávime 5. veľkonočnú nedeľu – prvú v mesiaci.

O 14.00 hod. je požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca. Zvlášť sú pozvaní členovia Ružencového bratstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Kostelného
Ut.: + Boženu a + Jána Kanisovych
St.: 11.00 hod. sv. omša na pútnickom mieste Velehrad
Št.: + Rudolfa Osrmana a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Jozefínu a + Pavla Maslákovych
So.:./s pl. nedele/ + Samuela Bakoša
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
So.: ľub. spom. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej.

V mesiaci Máj je 15. min. pred sv. omšou májová pobožnosť, v pri kaplnke SPM – v tomto týždni individuálna, alebo rodinná pobožnosť /, ostatné duchovné podujatia sú ako obvykle. Ste na duchovné podujatia srdečne pozvaní.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 1.

Odchod na farskú púť na Velehrad je v stredu o 8.30 hod. z pred obchodu Jednota./sú voľné ešte 2. miesta – možnosť prihlásenia v sakristií/

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.

V našej farnosti je celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. S týmto programom:/ je aj na nástenke pred kostolom/.

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Slávime nedeľu Dobrého Pastiera – 4. veľkonočnú.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka, + Jozefa a + Františka Jakušovych
Ut.: + Pavla Hanidžiara, + rodičov a+ súrodencov
St.: + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán/7.30 – zmena/
Št.: + Alžbetu, + Emanuela Ganoškovych a + starých rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Antóniu, + Jozefa Slyškovych
So.:. 15.00 hod. sobášna sv. omša
         18.30 /s pl. nedele/ + Martu Ligdovú
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
St.: neprikázaný sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 17.30 hod.

Sviatosť manželstva si v sobotu o 15.00 hod. pri sv. omši vyslúžia:
Peter Villín z Bodinej a Lívia Chlebanová z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za novomanželov.“

Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Máj je mesiacom Panny Márie. 15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť, v stredu za priaznivého počasia aj o  18.00 hod. pri kaplnke SMP/ deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie 4.6. sú spolu zo svojimi rodičmi pozvaní na 1. stretnutie ku kaplnke/, ostatné duchovné podujatia sú ako obvykle + večeradlo s Pannou Máriou v sobotu pred večernou sv. omšou. Ste na duchovné podujatia srdečne pozvaní.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 12.

Farníci, ktorí sme sa prihlásili na farskú púť na Velehrad /10.5./stretneme sa po sv. omši v utorok. Poprosil by som Vás aj o úhradu nákladov – 30€

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 5. veľkonočná – prvá v mesiaci.

O dva týždne bude celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Program poklony si môžete pozrieť na nástenke pred kostolom.

Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. Veľkonočnú nedeľu. 

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava a + Františku Mitašikovych
Ut.: zdravie a Božiu pomoc pre čl. r.: Benkovej a Šebovej
St.: + Ladislava a + Máriu
Št.: + Milana Ďuricu a + rodičov
Pi.: za zdravie a Božiu pomoc pre čl. r.: Ďuricovej a Šištíkovej
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Máriu, + syna Mariána Dubajovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok  sv. Marka, evanjelistu.
So.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.

Pobožnosti ako i štvrtkovú adoráciu budeme obetovať tento týždeň za nové kňazské a rehoľné povolania.

Piatková sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 17.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 11.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – nedeľa Dobrého Pastiera, deň modlitieb a obiet za nové kňazské a rehoľné povolania.

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 2. Veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho Milosrdenstva. 

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antóniu, + Jozefa Richtárikovych, + deti: Emíliu a Jána
Ut.: + Žofiu a + Pavla Ďuricovych
St.: + Kamilu Vačkovú
Št.: + Jozefa, + Annu Brandiburovych a + vnuka Petra
Pi.: + Pavla Kabzana a + Ondreja a + Gabriela
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Milana Kujaníka a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 2. Veľkonočnej nedeli.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba radostného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/

Sviatosť manželstva si vo farnosti Lednica vyslúžia:

Lukáš Chleban z Visolaj a Petra Mičeková z Lednice. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za novomanželov.“

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 10.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Je stále možnosť sa prihlásiť na púť na Velehrad 10.mája/streda/ v sakristií kostola.

Budúca nedeľa je 3. veľkonočná.

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Slávime 5. pôstnu nedeľu- tzv. „smrtnú“.

O 14.00 hod. je desiata pobožnosť krížovej cesty.

Úmysly sv. omší:
Večerné sv. omše od pondelka bývajú o 18.30 hod./letný čas/
Po.: + čl. r. Malenčikovej a Ondrášechovej
Ut.: + Žigmunda, + Antona, + Máriu a + Annu
St.: + Jána Richtárika
Št.: + Alojza, + Prisku, + Emila, + Máriu Ďuricovych
Pi.: + Jána, + Helenu Sojkovych a + bratov: Františka a Jána
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Antona, + Annu Mojtovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 5. pôstnej nedele.

Do štvrtka tohto týždňa je možnosť zapísať adresy v sakristií kostola chorých a nevládnych farníkov, ktorým sa nebude dať prísť k sv. spovedi pred Veľkou nocou na budúcu nedeľu. U ktorých som už bol, tých zahlasovať nemusíte. Navštíviť ich prídem v piatok. Začnem o 8.00 hod. To sa netýka farníkov ku, ktorým chodievam v prvopiatkovom týždni.

piatom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /17.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /18.00 hod./
 • Večeradlo d Pannou Máriou/ prvá sobota 17.30 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 8.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je Kvetná  – začiatok Svätého týždňa, prvá v mesiaci.

Pri sv. omšiach sa budú požehnávať bahniatka, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.

V našej farnosti bude popoludní predveľkonočná sv. spoveď. Bližšie informácie budú oznámené na budúcu nedeľu.

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu

Slávime 4. pôstnu – nedeľu, nedeľu radosti/ „Laetare“ /

O 14.00 hod. je ôsma pobožnosť krížovej cesty.

Kto by mal seriózny záujem ísť s farnosťou na jeseň do Ríma dnes po Kc bude stretnutie.

Úmysly sv. omší:
Po.: za zdravie a Božiu pomoc pre: Jozefov z príležitosti životného jubilea
Ut.: + Jozefa Hiju, + Štefana a + Paulínu Hanidžiarových
St.: + Jozefa Mošku, + Antóniu, + Jozefa a + Annu
Št.: + Petra, + Justínu Kanisovych a + rodičov
Pi.: + čl. r: Krajnych, Belanovych a Maslákovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu Lukáčovych a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaná slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
So.: neprikázaná slávnosť Zvestovanie Pána.

V tomto týždni je možnosť prihlásiť v sakristií kostola chorých a nevládnych farníkov, ktorým sa nebude dať prísť k sv. spovedi pred Veľkou nocou. Ku ktorým už chodievam, tých zahlasovať nemusíte.

Vrátane piatkovou sv. omšou začne pôstna duchovná obnova farnosti. Obnova bude prebiehať pri sv. omšiach v sobotu a následne aj v nedeľu. Bude to formát aký sme mali v advente. Téma je: Eucharistia. Bude ju viesť: Ján Kapistránsky Lazový, františkán. Ste srdečne pozvaní.

štvrtom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 7.

Zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Ručičky hodiniek sa posúvajú o hodinu dopredu.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 5. pôstna – tkz. „smrtná“.

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Slávime 3. pôstnu nedeľu.

O 14.00 hod. je šiesta pobožnosť krížovej cesty.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ignáca, + Karolínu Maslákovych a + rodičov
Ut.: za zdravie a Božiu pomoc pre: Helenu, Máriu, Pavla a Milana
St.: + Štefana, + Jozefínu a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + čl. r Rieckej, Kalužničinovej a Hrenákovej
Pi.: + Emíliu, + Jozefa a + Máriu
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu, + Karola a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Férie po 3. pôstnej nedeli.
Piatková krížová cesta bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na kc.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

V tretom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod – zvlášť deti a žiaci./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 6.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

10. mája t .r./streda/ sa uskutoční farská púť na pútnické miesto na Moravu – Velehrad. Je to predovšetkým miesto koreňov našej viery a misie sv. Cyrila a Metoda. Cena za dopravu + sprievodca baziliky + obed/polievka + hl. jedlo + múčnik + káva, alebo čaj/ 30€ Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristií kostola /po.- so./do polovice apríla. Nie je to náročné pre tých, ktorí majú problémy z chôdzou.

Na jeseň by sme ako farnosť radi navštívili/samozrejme ak bude z Vašej strany záujem/ večné mesto Rím. Predpokladaný termín: koniec septembra, alebo mesiac október, doprava – autobus. Púť náročná pre chôdzu. Púť by sme si organizovali sami. Čím skôr treba zabezpečiť v Ríme ubytovanie. Preto kto má seriózny záujem nech si to počas tohto týždňa premyslí a na budúcu nedeľu by sme sa stretli po pobožnosti K.c.

Budúca nedeľa je 4. pôstna – nedeľa radosti/ Laetare /

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu – prvú v mesiaci.

O 14.00 hod. je štvrtá pobožnosť krížovej cesty. Po K.c. bude požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu Krškovú
Ut.: + Jozefa Ondrášika a + rodičov
St.: za obrátenie hriešnikov
Št.: + Jozefa, + Antóniu Moškovych a + rodičov
Pi.: za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre spoločenstvo matiek
So.: 18.30 /s pl. nedele/ Božiu pomoc a zdravie pre Gregora a Evu Budiačovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 2. pôstnej nedeli.

V druhom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 5.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 3. pôstna.