Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 2. pôstnej nedeli.

Pobožnosť krížovej cesty vysielane cez fb bude v piatok o 17.30 hod.

Radi sa túto pobožnosť v pôstnom období modlime aj súkromne a tak prežívajme a oživujem si veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, všetkým tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke aj na fb.

Do Veľkej noci bude možnosť podporiť milodarom na kvety do Božieho hrobu, ako i výzdobu počas celého liturgického roka. Pokladnička na tento cieľ bude v predsieni kostola. DsPBz

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je 3. pôstna.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu.

Tak ako býva zvykom na túto nedeľu je celoslovenská jarná zbierka na potreby SKCH Možnosť podporiť toto dielo bude v našej farnosti do pokladničky, ktorá je v predsieni kostola na to určená počas celého nasledujúceho týždňa. Dobrodincom za milodar srdečné Pán Boh zaplať. /Ako sa finančné prostriedky dajú poslať a ako sa financie rozdeľujú nájdete na nástenke pred kostolom/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.

stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.

Pobožnosť krížovej cesty vysielane cez fb bude v piatok o 17.30 hod.

Radi sa túto pobožnosť v pôstnom období modlime aj súkromne a tak prežívajme a oživujem si veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, všetkým tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke aj na fb.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN. Nakoľko je záujem o KN od tohto týždňa sa zvýši počet kusov.

Budúca nedeľa je 2. pôstna.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na šiestu nedeľu v cezročnom období

Slávime šiestu nedeľu v cezročnom období, zároveň poslednú nedeľu pred pôstnym obdobím.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: Popolcová streda začiatok pôstneho obdobia.

V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia.

O 17.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Počas pôstneho obdobia sa odporúča hlboká duchovná pobožnosť krížová cesta. Cez Fb sa ju budete môcť so mnou modliť vždy v piatok o 17.30 hod.

V nedeľu bude na súkromnej rovine.Radi sa ju v pôstnom období modlime o to viac prežívajme a tak si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená.

Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií medzi Nami. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, všetkým tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ 

Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke či fb.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je 1. pôstna . 

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na piatu nedeľu v cezročnom období

Slávime piatu nedeľu v cezročnom období.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Školastiky, panny.
Št.: ľub. spom. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – Svetový deň chorých.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií medzi Nami. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, všetkým tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/

Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke či fb.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je 6v období cez rok .

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na štvrtú nedeľu v cezročnom období

Slávime štvrtú nedeľu v cezročnom období.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaný Obetovanie Pána – Hromníc.
O 17.30 bude aj živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje
St.: ľub. spom. sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
Št.: prvý štvrtok deň modlitieb za duchovné povolania.
Pi.: spom. sv. Agáty, panny mučenice, prvý piatok
So.: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, prvá sobota

V sobotu si sviatosť manželstva vyslúžili:
Michal Lazoví a Tatiana Sojčáková. Novomanželom vyprosujeme na príhovor sv. Joachima a Anny veľa Božieho požehnania, zdravia a vzájomnej úcty.

V utorok o 14.00 hod. v Dome nádeje bude pohrebný obrad nášho farníka + Pribinu Janda. „Nech odpočíva v pokoji“.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií medzi Nami.

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, všetkým tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako svoju farnosť podporiť aj finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke či fb.

Chcem sa srdečne poďakovať farníkov, ktorí vo štvrtok zložili vianočnú výzdobu.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je 5v období cez rok .

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na tretiu nedeľu v cezročnom období – nedeľu Božieho Slova

Slávime tretiu nedeľu v cezročnom období – nedeľu Božieho Slova.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
Ut.: spom. sv. Timoteja a Títa, biskupov.
Št.: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Zajtra o 13.00 hod. v Dome nádeje bude pohrebný obrad našej farníčky + Anny Zboranovej. „Nech odpočíva v pokoji“

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií. V rámci vychádzky, keď sa zastavíme v predsieni kostola cez deň tak isto nič neporušíme a nikde sa nenakazíme… /samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických predpisov/ pozývam Vás na takéto stretnutie s Pánom Ježišom, keď už nie denne, tak aspoň týždenné…

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Skúsme osloviť aj svojich najbližších, známych aby Nás bolo stále viac a viac modliacich sa pre tak správny úmysel. „Proste a dostanete, klopte a otvoria Vám…“ len v Bohu máme istotu a oporu. Len Dobrý Pán Boh nám môže pomôcť z tohto nešťastia… prosme HO. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, že niektorí z Vás si nájdete spôsob ako farnosť podporiť v tomto čase aj finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je 4v období cez rok .

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na druhú nedeľu v cezročnom období

Slávime druhú nedeľu v cezročnom období.

Predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií. Hlavne v tomto čase, keď nemôžeme byť na sv. omši v našom kostole.

V rámci vychádzky, keď sa zastavíme v predsieni kostola cez deň tak isto nič neporušíme a nikde sa nenakazíme…/samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických predpisov/ pozývam Vás na takéto stretnutie s Pánom Ježišom, keď už nie denne, tak aspoň týždenné…

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Skúsme osloviť aj svojich najbližších, známych aby Nás bolo stále viac a viac modliacich sa pre tak správny úmysel. „Proste a dostanete, klopte a otvoria Vám…“len v Bohu máme istotu a oporu. Len Dobrý Pán Boh nám môže pomôcť z tohto nešťastia… prosme HO. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, že niektorí z Vás si nájdete spôsob ako farnosť podporiť v tomto čase, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem /zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice.
V čase od 18.1. – 25.1. je Týždeň modlitieb za Jednotu Kresťanov.

Budúca nedeľa je 3v období cez rok – nedeľa Božieho Slova.

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána

Dnešná nedeľa je poslednou nedeľou vianočného obdobia – sviatok Krstu Pána Ježiša amzároveň prvá nedeľa obdobia cez rok pred Pôstnym obdobím.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí urobili vianočnú výzdobu, ktorá bude v kostole do 2. februára. Mnohí z Vás ste ju nevideli je veľmi pekná tak ako po iné roky. V tomto roku bola hlavne pre Pána Ježiša prítomného v bohostánku. /Kto chce môže ju vidieť z predsiene kostola./

Predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas návštevy Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií. Hlavne v tomto čase, keď nemôžeme byť na sv. omši. Pekne mi to povedala jedna pani: „sv. omší, pobožností, modlitieb máme cez TV a rádia dosť, ale nie je to ono, ako keď sme v kostole“…. veľavravné.

V rámci vychádzky, keď sa zastavíme v predsieni kostola cez deň tak isto nič neporušíme a nikde sa nenakazíme… pozývam Vás na takéto stretnutie s Pánom Ježišom, keď už nie denne, tak aspoň týždenné… Dodržujte, prosím, hygienické predpisy (rúška, odstup, dezinfekcia rúk).

Chcem sa všetkým poďakovať za modlitby za mňa, keď som bol v nemocnici. Verte aj ja som myslel na Vás… a nosím Vás vo svojom srdci. Už sa mi dá denne slúžiť súkromná sv. omša a myslím pri nej aj na Vás. V modlitbe to je úplne samozrejme, a naďalej prosím o modlitbu za mňa.

V modlitbe môžeme byť spolu v rovnakom čase: 20.00 – 20.05 hod. Keď som bol v nemocnici napadla mi myšlienka nájsť aspoň chvíľku, kde by sme sa spojili v modlitbe, keď sú zatvorené kostoly pre slávenie sv. omše. Ako som sa potešil, keď p. biskup Nitry dal návrh, že 5. min. „Pre Boha, Pre seba, Pre druhých“. Ľudia majú v týchto 5. min. sa cez modlitbu  spolu spojiť a prosiť za odvrátenie pandémie. Môžeme to aj my vo farnosti robiť. Na znak toho budú zvoniť aj zvony. Skúsme to. „Proste a dostanete, klopte a otvoria Vám…“len v Bohu máme istotu a oporu. Len Dobrý Pán Boh nám môže pomôcť z tohto nešťastia… prosme HO. Modliť sa môžeme modlitbu ľubovoľnú.

Aj, keď za máličko, ale aj za to chcem poďakovať, že niektorí z Vás si nájdete spôsob ako farnosť podporiť aj materiálne – milodarom na kostol. Srdečná vďaka. V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Férie v období cez rok.

Budúca nedeľa je 2v období cez rok.

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu

Slávime 2. adventnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Ut.: slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše, keďže je pracovný deň: 7.30 a 17.30 hod.

V St., Pi. a So. sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní je: príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase bývajú o 6.30 hod. v tomto druhom adventnom týždni: Po., St. a So.

K sviatosti zmierenia je možnosť pristúpiť 30. min. pred sv. omšami. V Po., St. a So. po rorátnej sv. omši.

Sv. ruženec ráno býva po rorátnej sv. omši. Pred večernými sv. omšami – 40. min.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 3. adventná nedeľa, nedeľa radosti/gaudete/

Úmysly sv. omší:
Po.: 6.30 +Jozefa a + Martu Krškovych /R/
Ut.7.30 za Visolajských farníkov
      17.30 + Jozefa Hija a + rodičov
St.: 6.30 hod. na úmysel kňaza /R/
Št.: : na úmysel kňaza
Pi.: na úmysel kňaza
So.: 6.30 hod. Božiu pomoc pre Jozefa a Otíliu /R/
Ne.: 7.30  na úmysel kňaza
      10.30  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Slávime 1. adventnú nedeľu. Začiatok nového liturgického roka „cyklu B“, ale i nového liturgického obdobia Advent. Sme pozvaní sa duchovnejšie pripraviť na blížiace sa sviatky Narodenia Pána Ježiša

Prajem a vyprosujem Vám požehnaný adventný čas.

Nech ma deti a žiaci po sv. omši počkajú ponúknem im možnosť sa aj duchovne pripraviť na Vianoce.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Ondreja, apoštola. /najbližší kostol zasvätený svätcovi Slopná/
Št.: spom. sv. Františka Xaverského, kňaza.

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase budú bývať o 6.30 hod.

Sv. ruženec ráno bude bývať po rorátnej sv. omši. Pred večernými sv. omšami – 40. min.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Je možnosť si v sakristii zahlásiť nové adresy tých farníkov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu pristúpiť k Vianociam k sv. spovedi. U tých, ktorých som bol k Veľkej noci už zahlasovať nemusíte. Kedy ich prídem vyspovedať Vám včas dám vedieť. /ku ktorým chodím raz do mesiaca sa to netýka/

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 2. adventná nedeľa, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Ondreja a + Margitu Markovych
Ut.: Božiu pomoc a ochranu pre Jozefa
St.: 6.30 hod. na úmysel kňaza /R/
Št.: : na úmysel kňaza
Pi.: + Alžbetu, + Štefana, + Alojza a + Annu Lazovych
So.: 6.30 hod. na úmysel kňaza /R/
Ne.:7.30  na úmysel kňaza
      10.30  za Visolajských farníkov