Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Prežívame 1. adventnú nedeľu. Zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dobrodincom za milodar na potreby SKCH aj v mene p. biskupa srdečné PBz.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Františka Xaverského, kňaza.
Pi.: ľub. spom. sv. Mikuláša, biskupa.
So.: spom. sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Vstúpili sme nielen do nového liturgického roku „cyklu A“, ale i nového liturgického obdobia Advent. Sme pozvaní sa duchovnejšie pripraviť na blížiace sa sviatky Narodenia Pána JežišaPrajem Vám a vyprosujem požehnaný adventný čas

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase budú bývať o 6.30 hod.

Sv. ruženec ráno bude bývať po rorátnej sv. omši.

Pred večernými sv. omšami – 40. min.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod. V St. sa spovedá po rorátnej sv. omši.

Pred deti, birmovancov a mládež vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Predvianočná sv. spoveď v našej farnosti bude na 4. adventnú nedeľu /22.12./ popoludní. Čas bude spresnený.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V piatok dopoludnia navštívim farníkov v ich príbytku ku, ktorým chodievam v prvopiatkovom týždni. Začnem o 8.30 hod.

Nácvik jasličkovej pobožnosti je v piatok po sv. omši.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 2. adventná. Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší: 
Po.: + Jána, + Jozefa a + Emíliu Richtárikovych
Ut.: + Jozefa Hiju a + rodičov
St.: + Jozefa, + Jána, + syna Jozefa a + rodičov /R/
Št.: + Alžbetu, + Štefana, + Alojza a + Annu Lazovych
Pi.: + Jozefa Gaža
So.: + Annu, + Ondreja Galovičovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Krista Kráľa

Prežívame nedeľu Krista Kráľa – zároveň poslednú nedeľu liturgického roka.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
So.: neprikázaný sviatok sv. Ondreja, apoštola.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Kto by z detí a mládeže chcel účinkovať v jasličkovej pobožnosti na Vianoce môže prísť na sv. omšu v piatok. Po nej sa budú rozdeľovať úlohy a služby.

Je možnosť si v sakristii zahlásiť nové adresy tých farníkov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu pristúpiť k Vianociam k sv. spovedi. U tých, ktorých som bol k Veľkej noci už zahlasovať nemusíte. Kedy ich prídem vyspovedať Vám včas dám vedieť./ ku ktorým chodím raz do mesiaca sa to netýka/

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 1. adventná – začiatok nového cirkevného roka.

Pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence i sviece môžete si ich priniesť na požehnanie, oni nám budú pripomínať, aby sme aj duchovne prežívali prípravu na Vianoce.

Po sv. omši o 10.30 budú mať rodičia zo svojimi deťmi, ktoré navštevujú škôlku a prvý stupeň Z.Š. možnosť stretnutia, kde sa dozvedia ako sa zapojiť do duchovnej prípravy pred Vianocami. Srdečne ste pozvaní.

Po sv. omšiach je B.U Žiliny vyhlásená jesenná zbierka na potreby SKCH. DsPBz.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Justínu a + Jána Sataníkovych
Ut.: 13.00 pohrebná sv. omša + Pavla Mošku „Nech odpočíva v pokoji“
St.: + Milana Kujaníka a + rodičov /R/
Št.: + Margitu a + Ondreja Markovych
Pi.: + Jaroslava Kršku, + Máriu , + Ladislava Strapkovych
So.: + Karola Šištíka, + Antóniu a + syna Jozefa /R/
Ne.: + Zdenku a + Štefana Ďurkovičovych/ úmysel z utorka/
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok

Prežívame 33. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Obetovanie Panny Márie.
Pi.: spom. sv. Cecílie, panny a mučenice.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je nedeľa Krista Kráľa – posledná nedeľa liturgického roka.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka, + Annu Martinkovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Máriu Valáškovú a + rodičov
St.: ZBP pre r. Smažákovú /R/
Št.: + + čl. r. Čižmárovej a Kubišovej
Pi.: + Ondreja, + Máriu Palkechovych a + rodičov
So.: + čl. r. Krajnej, r. Hanincovej a + synov: Milana a Miroslava /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok

Prežívame 32. “cezročnú“ nedeľu.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Martina z Tours, biskupa.
Ut.: spom. sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

V piatok bude žiacka sv. omša. Pre žiakov a študentov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy, teda majú to povinnéSamozrejme, že pozvané sú aj iné deti. 1. hod. pred sv. omšou je v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 33. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Emíliu Hoštákovú
Ut.: + Miroslava Lomozu
St.: + Jána, + syna Jána Ďurianikovych /R/
Št.: + Vladimíra Lukáča, + rodičov a + st. rodičov
Pi.: + Jozefa, + Jozefínu, + Karola a + rodičov z obidvoch strán
So.: + Jána Ďuricu /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok

Prežívame 31. “cezročnú“ nedeľuzároveň prvú nedeľu mesiaca November.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Karola Boromejského, biskupa.
So.: neprikázaný sviatok, Výročie Posviacky Lateránskej Baziliky.

Modlitba sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Do piatku máme možnosť získavať plnomocné odpustky pre duše v očistci, keď spĺňame:sv. spoveď v blízkosti tejto spomienky, každodenné sv. prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému, návšteva cintorína /keď sa nám nedá, stačí byť aspoň mysľou na cintoríne/

modlitby: Verím Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca. Odpustky pre duše v očistci možno získať 1 krát denne.

Kto by chcel dať na sv. omšu za zosnulých, alebo aj na iný úmysel mimo našej farnosti, môže hoc kedy priniesť svoj úmysel do sakristie.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať farníkom, ktorí v tomto týždni pokosili „Hlbokú cestu“.

Budúca nedeľa je 32. v období cez rok.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + čl. r. Chlebanovej: + Jozefa, + Máriu, + Emíliu a + Tibora
Ut.: + Annu, + Antóniu a + Ladislava Palkechovych
St.: + Antona, + Antóniu, + nevesty, + zaťa a + vnuka /R/
Št.: + Annu, + Štefana a + Ondreja
Pi.: + Alžbetu, + Antona Kanisovych a + Ľubicu
So.: + Štefániu, + Pavla Baránkovych + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 30. nedeľu v období cez rok

Prežívame 30. “cezročnú“ nedeľu.

Dnes o 16.00 hod. je benefičný koncert. Účinkuje operný spevák Martin Babjak a klavirista Daniel Buranovský. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z koncertu bude obetovaný na vitrážové okná nášho kostola. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.
Pi.: slávnosť Všetkých svätých, sv. omša nás vo svedomí viaže účasťou ako v nedeľu. Keďže je aj štátny sviatok: 7.30 a 10.30 hod./ako v nedeľu/
So.: Spomienka na Všetkých Verných Zosnulých. Sv. omše: 7.00 a 9.00 hod. Po sv. omši o 9.00 hod. bude v kostole pobožnosť za duše v očistci.

V čase od 1./12.00 hod./- 8.11. je možnosť získať v prospech zosnulých úplne odpustky, keď splníme: sv. spoveď v blízkosti tejto spomienky, každodenné sv. prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému, návšteva cintorína /keď sa nám nedá stačí byť aspoň mysľou na cintoríne/

modlitby: Verím Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca. Odpustky pre duše v očistci možno získať 1 krát denne.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou.

K predmodlievaniu sv. ruženca v októbri sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: deti, žiaci a birmovanci St.: ruža č. 2, Št.: ruža č. 3

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca November. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje: 1. hod. pred sv. omšami.

Pred deti, birmovancov a mládež : Ut.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V tomto prvopiatkovom týždni v stredu od 9.00 hod. navštívim s Pánom Ježišom chorých a nevládnych farníkov.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu po sv. omši o 9.00 hod. skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 31. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: na úmysel kňaza
Ut.: + Máriu Moškovú, + rodičov a + súrodencov
St.: + Agnesu Ďuranovú, + Juraja a + Miloša /R/
Št.: + Tomáša Bašku /R – zmena 7.00 hod./
Pi.: + Jozefa Richtárika
  za Visolajských farníkov
So.: 7.00 hod. na úmysel kňaza
9.00 hod.za duše v očistci
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok

Prežívame 29. cez ročnú nedeľu zároveň misijnú.

Dnes o 13.30 hod. je „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: ľub. spom. sv. Jána Pavla II.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou.

K predmodlievaniu sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: deti a žiaci, St.: ruža č. 8, Št.: „spoločenstvo modlitieb matiek, Pi.: birmovanci a mládež, So.: ruža č. 1, Ne.: farské spoločenstvo

V stredu je možnosť v Belušských Slatinách v kláštore sestier vincentiek si uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v týchto dňoch putujú Slovenskom. Bližšie informácie máte vo výveske pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 30. v období cez rok. Po sv. omšiach bude októbrová mesačná zbierka na kostol. Milodarom prispievame na nové vitrážne okná. DsPBz.

Na budúcu nedeľu o 16.00 hod. v našom kostole bude benefičný koncert operného speváka Martina Babjaka doprevádzaný Danielom Buranovksým, klaviristom. Vstupné je dobrovoľné.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Gejza, + Annu a + st. rodičov Martinkovych
Ut.: + Pavla Ďuricu a + Žofiu
St.: + Jozefa a + Petra /R/
Št.: + Jána Gaža /R – zmena/
Pi.: ZBP pre Annu
So.: + Pavla Janúcha /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok

Prežívame 28. cez ročnú nedeľu zároveň hodovú.

Pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“ je preložená na budúcu nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
St.: slávnosti patróna našej farnosti sv. Gála, kňaza.
Št.: spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa mučeníka.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou. K predmodlievaniu sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: ruža č.4, St.: ruža č. 5, Št.: ruža č.6, Pi.: deti, žiaci, birmovanci a mládež, So.: ruža č. 7, Ne.: farské spoločenstvo

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V piatok sv. otec František, pozýva deti, mládež k modlitbe sv. ruženca pod názvom „ Milión deti sa modlí sv. ruženec“. Táto duchovná „aktivitu“ má aj svoj úmysel: za jednotu a pokoj vo svete.

V piatok bude žiacka sv. omša. Pre žiakov a študentov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy, teda majú to povinné. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

V sobotu o 15.00 hod. si pri sv. omši sviatosť manželstva vyslúžia:

Miroslav Drozd a Veronika Bušíková“ Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich“

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je stále možnosť si zakúpením skleného suveníra „siluety kostola“ podporiť vitrážne okná nášho kostola.

27. októbra /o dva týždne/ o 16.00 hod. v našom kostole bude mať koncert operený spevák Martin Babjak doprevádzaný Danielom Buranovksým, klaviristom. Bližšie informácie máte na plagáte pred kostolom.

Budúca nedeľa je 29. v období cez rok – misijná nedeľa.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Máriu Maslákovych a + dietky Emíliu a Ladislava
Ut.: + čl. r. Šištíkovej, + Jarmilu a + starých rodičov
St.: + Pavla a + Máriu Vačkovych /R/
Št.: + Antona Hanidžiara, + rodičov a + starých rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Ondreja, + Paulínu Hanidžiarovych a + rodičov
So.: + Oľgu a + Ludviga Moškovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok

Prežívame 27. nedeľu cez ročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. Ružencovej Panny Márie.
Št.: sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Večerné sv. omše budú bývať už o 17.30 hod., ranné tak ako zvyčajne o 7.30 hod.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ružencaModlitba sv. ruženca v tomto mesiaci býva 30. min. pred každou sv. omšou. K predmodlievaniu sú pozvaní:

Po.: farské spoločenstvo, Ut.: deti a žiaci, St.: ruža č. 1, Št.: ruža č.2, Pi.: birmovanci a mládež, So.: ruža č. 3, Ne.: farské spoločenstvo

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V utorok po večernej sv. omši v klubovni na fare sú pozvaní farníci, ktorí by boli ochotní pomôcť k dôstojnému vonkajšiemu priebehu hodov, ktoré budú v nedeľu. Kto by chcel prispieť: koláčmi, slaným pečivom, alebo všelijakými jedlými dobrotami môže svoje dary priniesť v sobotu do klubovne na faru v čase 18.00 – 19.00 hod. Ďakujem veľmi pekne.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 28. v období cez rok, v našej farnosti budeme sláviť hody. Kto má pri sv. omši, kde sa slávia meniny kostola plnú účasť na sv. omši, teda je aj na sv. prijímaní a splní aj známe podmienky môže získať stav svojho vnútra ako po sv. krste – teda úplne odpustenie hriechov i trestov. Preto povzbudzujem k sv. spovedi v tomto týždni. Po skončení sv. omše o 10.30 ste srdečne pozvaní na skromné agapé pred kostol.

Úmysly sv. omší:
Po.: 16.45 pohrebná sv. omša Alojza Kršku
Ut.: + Annu, + Jozefa Moškovych, + rodičov Antóniu a Jozefa
St.: + Emíliu a + Štefana Šinkovych /R/
Št.: + Žofiu Ďuricovú
Pi.: + Alojza, + Annu, + Františka a + rodičov
So.: + Františka Mošku a + rodičov/R/
Ne.: + Jozefa Čemeša /z pondelka/
  za Visolajských farníkov