Farské oznamy na 15. cezročnú nedeľu

Prežívame 15. cezročnú nedeľu. O 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Pi.: spom. sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Počas celých letných prázdnin pondelky bude sv. omša bývať ráno o 7.30 hod. /Ak nebude vyhlásené inak/

Ešte raz by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám pred týždňom pripravili krásny duchovný a kultúrny zážitok v programe „Ďakujeme Vám – umením“ Tí, ktorí ste neboli môžete len a len banovať.

Niekoľko praktických rád k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom:

  • bol by som rád, keby deti chodili vtedy kedy je čas pre Ne určení
  • tí čo chodíte na sv. omšu každý deň nenechávajte si sv. spoveď na piatok
  • prvý piatok a nedele nechávajte hlavne pre ľudí, ktorí chodia v týždni do práce a pre ľudí odkázaných na dovoz autom do kostola
  • keď chcem ísť na sv. spoveď idem skôr do kostola

Samozrejme, že niekedy nám môže do toho niečo prísť, vtedy spokojne príďte aj v prvý piatok, dôležité je to, aby sa to nestávalo pravidlom.

Veľmi pekne sa chcem poďakovať chlapom, ktorí chodili na sv. omšu do sakristie a našli si iné miesto v kostole. Sakristia je miestnosť výlučne pre kňaza a najbližšiu asistenciu : kostolníkov, miništrantov, akolytov, lektorov. Áno, v sakristií môžu byť aj ľudia, ktorí by v kostole vyrušovali svojim neustálym pohybom, majú také ochorenia, že sú odkázaní na toaletu. Za porozumenie ďakujem.

Druhá tohtoročná farská cyklo „Tour de Visolaje“ /ak nám to počasie dovolí/ bude vo štvrtok zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové ako i staršie čísla KN.

Budúca nedeľa je 16. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + čl. r. Čižmárovej a + Kubišovej /R – zmena/
Ut.: + Máriu, + Jána Moškovych, + rodičov z obidvoch strán
St.: + Annu, + Michala Ďuricovych a + dcéru Máriu /R/
Št.: : + Emila, + Emíliu, + Jarmilu, + Máriu, + Darinu a + čl. r. Šištíkovej
Pi.: + Antona, + Alžbetu, + Ľubicu, + Emíliu Kanisovych
So.: + Gustáva, + Máriu a + Augustína /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na slávnosť solúnskych vierozvestov sv. Cyrila a Metoda

Prežívame slávnosť solúnskych vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, zároveň je to prvá nedeľa mesiaca Júl.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Dnes o 17.00 hod. v kostole sa uskutoční kultúrne pásmo našich mladých farníkov pod názvom „Ďakujeme Vám“. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Počas celých letných prázdnin pondelky bude sv. omša bývať ráno o 7.30 hod. /Ak nebude vyhlásené inak/

Aj počas týchto letných prázdnin bude možnosť pre starších žiakov, študentov, ale aj dospelých „natočiť“ niekoľko desiatok či stoviek km. na bicykli. Prvá tohtoročná farská „Tour de Visolaje“ /ak nám to počasie dovolí/ bude vo štvrtok zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové ako i staršie čísla KN.

Budúca nedeľa je 15. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: na úmysel darcu /R – zmena/
Ut.: zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu
St.: + Pavla, + Máriu Moškovych a + rodičov a + súrodencov /R/
Št.: : + Antona Martinku
Pi.: + Milana Hanidžiara, + rodičov a + súrodencov
So.: + Gejzu, + Annu  a + čl. r. Martinkovej /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 13. cezročnú nedeľu

Prežívame 13. cez ročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.
Po.: prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je pracovný deň: 7.30  a 18.30 hod.
Št.: neprikázaný sviatok Návšteva Panny Márie.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Tomáša, apoštola.
So.: prvá sobota.
Budúca nedeľa je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

V pondelok o 17.30 hod. v klubovni na fare je nácvik piesni na utorňajšiu sv. omšu. Žiaci a študenti sú srdečne pozvaní.

V utorok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme spoločne zo žiakmi a pedagógmi ZŠ ď a k o v a ť za dary od Pána Boha, ktoré sme obsiahli v končiacom sa školskom roku 2019/20.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Júl. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež zvlášť vo Št. a Pi. – 17.30 – 18.00 hod. Pripomínam možnosť prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre tých , ktorí prijali sv. birmovania. Najkrajšie poďakovanie za Božie dary, ktoré ste obsiahli počas končiaceho šk. roka je mať čisté srdce. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové ako i staršie čísla KN.

Na budúcu nedeľu o 17.00 hod. v kostole sa uskutoční kultúrne pásmo našich mladých farníkov pod názvom „Ďakujeme Vám“. Ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Visolajských farníkov
+ Máriu, + Pavla Palkechovych a + rodičov
Ut.: 8.00 hod. + Jozefa, + Zuzanu, + Michala, + Annu Kozákovych
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: : + Vierku, + Jozefa Nemcovych
Pi.: + Annu, + Jozefa Brandiburovych
So.: + Jána, + Emíliu, + Jozefa Richtárikovych a + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 12. cezročnú nedeľu

Prežívame 12. cez ročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: neprikázaná slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Dávam do pozornosti v  tomto roku Božieho slova si „grátis“ do svojich mobiloch stiahnuť aplikáciu „Rok Božieho slova“. Veľmi vhodná pomôcka.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov
Ut.: + Jozefa, Martu Krškovych a + Margitu Čambalikovú
St.: + Jána, + Alžbetu Kacerenkovych a + čl. rodiny /R/
Št.: : + Máriu, + Jána Čižmárovych a + rodičov
Pi.: + Jána Richtárika
So.: + Zdenku, + Štefana Ďurkovičovych a + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
   za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 11. cezročnú nedeľu

Prežívame 11. cez ročnú nedeľu. Dnes o 14.00 hod .je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: neprikázaná slávnosť, ale veľmi uctievaná Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
So.: spom. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové ako i staršie čísla KN.

Budúca nedeľa je 12 v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: 15.30 hod. pohrebná sv. omša Jána Hlubinu „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Ivana Kanisa a + rodičov z obidvoch strán
St.: + rodičov Šištíkovych a Moškovych /R/
Št.: : + Emíliu, + Jozefa Gardlovych a + rodičov
Pi.: + Alojza Kršku
So.: + Štefana a + Jozefínu Kubišovych /R/
Ne.: BP a zdravie Michala a Dominiky /sv. omša z pondelka/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Slávime slávnosť Najsvätejšej TrojiceZároveň je aj prvá nedeľa mesiaca. Prvonedeľná pobožnosť sa prekladajú na budúcu nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Št.: cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Sv. omše: 7.30, 18.30 hod. Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia „tkz. oltáriky“ po farnosti. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných ľudí o prípravu oltárikov. Veľká vďaka.

So.: spom. sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Približne ráno od 8.00 hod. sa otvára predsieň kostola, kde je možnosť si prečítať aktuálne Božie slovo daného dňa. Keď pôjdete na cintorín a nedá sa Vám prísť na sv. omšu môžete tak urobiť a zastaviť sa na poklonu Sviatostného Pán Ježiša a zároveň si prečítať Jeho slovo pre mňa v daný deň.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 11 v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: ZBP pre Martinu
Ut.: + Jána Hanidžiara a + rodičov
St.: + Jozefínu, + Juraja Krškovych /R/
Št.: : za Visolajských farníkov 
  + čl. r. Krajnej a Hanincovej
Pi.: + Jozefa, + Jozefínu , + čl. r. Janekovej a + Máriu
So.: + Irenu a + Antona Kanisovych /R/
Ne.: + Renátu Hanidžiarovú /13.apríl/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Slávime výročnú slávnosť Zoslanie Ducha Svätého.

Dnes po sv. omši o 10.30 hod. je stretnutie rodičov birmovancov.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: veľmi uctievaný Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
St.: spom. sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného
Kňaza.
Pi.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
So.: prvá sobota mesiaca.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“. Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Jún. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 1. hod. pred sv. omšami. Vo štvrtok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V tomto týždni máme dve duchovné slávnosti: v sobotu pri sv. omši o 10.30 hod. prijme 33. mladých ľudí sv. birmovania a v nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. príjmu po prvý krát Sviatostného Krista 4 deti. Sviatosť birmovania príde vyslúžiť diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Na duchovné slávnosti ste srdečne pozvaní.

Sv. spoveď k sviatosti birmovania ako i k 1. sv. prijímaniu bude pre: deti, birmovancov ako i rodinných príslušníkov v piatok 16.30 – 17.30 hod.

V pondelok po sv. omši je liturgický nácvik k sviatosti birmovania.

V utorok po sv. omši je liturgický nácvik k 1. Sv. prijímaniu. Tých, ktorých sa to týka je to povinné.

O upratanie kostol na nedeľu by som prosil rodičov birmovancov a prvoprijímajúcich detí. SPBz.

Kto môže a chce, má možnosť finančne podporiť farnosť: zakúpením rúška z erbom farnosti./ výrobná cena rúška je 3,50€, je nová kolekcia/

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Úmysly sv. omší:
Po.: Augustína Jakubeka
Ut.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych
St.: Božiu pomoc a zdravie pre Antóniu a Janku /R/
Št.: + Emila Ďuricu
Pi.: + Pavla Hanidžiara /R/
So.: na úmysel kňaza/10.30 hod. vysluhovanie sviatosti birmovania/
Ne.: + Jozefa a + Annu Kvaššayovych
  za Visolajských farníkov/ slávnosť 1. sv. prijímania/

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu

Slávime 7. veľkonočnú nedeľu.

Dnes po sv. omši o 10.30 hod. je katechéza pre birmovancov.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Filipa Neriho, kňaza.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme./posledná v tomto mesiaci/

Pokračujeme v tomto týždni pred záverečným požehnaním novénou k Duchu Svätému.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši. Na duchovné pobožnosti ste srdečne pozvaní.

V St., Pi. a So. sú letné kántrové dni. Obsahom sú: prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. Môžete sa aj vy pridať na tento spoločný duchovný úmysel.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Nakoľko je záujem o rúška s erbom farnosti v tomto týždni príde nová „kolekcia“. Zakúpením rúška finančne podporujeme farnosť./ výrobná cena rúška je 3,50€/

Budúca nedeľa je výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého – zavŕšenie Veľkonočného obdobia.

Po sv. omši o 10.30 na budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov birmovancov. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a zdravie pre Ľubomíru
Ut.: + Antóniu, + Jozefa a + rodičov
St.: + Gejzu, + Annu Martinkovych, + syna, + dcéry a + zaťov /R/
Št.: Božiu pomoc pre Vieru
Pi.: + Pavla Janúcha
So.: na úmysel darcu
Ne.: + Antóniu, + Jozefa a + čl. r. Polackej /26.3./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Slávime 6. veľkonočnú nedeľu.

Dnes je v našej farnosti celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude vystavené po druhej sv. omši., záverečné požehnanie bude o 16.30 hod. O 16.15 hod. bude májová pobožnosť. Nájdime si čas na stretnutie s Pánom Ježišom prítomným medzi Nami. Aby tu vždy niekto bol v tichej modlitbe, preto navrhujem čas pred SO z nasledovným programom:

11.30 – 12.30: 1.+ 2. ruža/členovia/, 12.30 – 13.30: 3.+4. ruža, 13.30 – 14.30: 5. + 6. ruža, 14.30 – 15.30: 7. + 8. ruža. 15.30 – 16.30: birmovanci, ich rodičia + rodičia a deti prvoprijímajúce. Samozrejme, že je to návrh, keď to niekomu nevyhovuje v tom danom čase, ale dôležité, že si nájde čas na stretnutie s PJ v inom termíne.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

V pondelok, utorok a stredu sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť v utorok.

V pondelok z príležitosti 100. výročia nar. Sv. Jána Pavla II po sv. omši požehnám obnovené sochy Lurdskej PM a sv. Bernadety. Ste pozvaní na malú farskú slávnosť.

Št.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú: 7.30, 18.30 hod.

Novénou pred sv. omšou sa od piatku začneme duchovne pripravovať na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Kto môže a chce, má možnosť finančne podporiť farnosť: zakúpením rúška z erbom farnosti./stolík pred spovednou miestnosťou, výrobná cena rúška je 3,50€/

Budúca nedeľa je 7. veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alžbetu, + Emanuela Ganoškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Štefana a + Annu Krškovych
St.: + rodičov Šištíkovych a Sojkovych /R/
Št.: za Visolajských farníkov
+ Karola, + Máriu Gardlovych a + synov
Pi.: + Irenu a + Antona Kanisovych
So.: + Annu, + Viktora, Košútovych a + Janku Moškovú /R z 21.3/
Ne.: za Božiu pomoc a zdravie /19.3./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu

Slávime 5. veľkonočnú nedeľu./ deň matiek – myslíme na naše mami živé, alebo zosnulé/

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.Srdečne ste pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: neprikázaný sviatok sv. Mateja, apoštola.
So.: spom. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši. Na duchovné pobožnosti ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna sa vystaví po sv. omši o 10.30 hod. a bude vystavená do 16.30 hod. Už teraz si urobme program tak, aby sme si našli čas pre živého Ježiša prítomného vo Sviatosti Oltárnej./ jednotlivý čas pred Sviatostným Kristom bude rozdelený podľa „ruži“ ružencového bratstva/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Juraja Ďuricu a + rodičov
Ut.: + Matúša, + Alžbetu a + Jána
St.: + Jurka Kršku /R/
Št.: + Máriu Priska a + Alojza Ďuricu
Pi.: + Žofiu, + Jána Ďuricovych
So.: BP a zdravie pre Adriana a čl. r. Šiškovej /R/
Ne.: + Ondreja, + Máriu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán /17.3./
  za Visolajských farníkov