Farské oznamy na 17. cezročnú nedeľu

Slávime 17. cezročnú nedeľu.

Aj v tomto týždni sv. omše v pracovné dni budú: ranné – Po., St. a Pi., večerné – Ut., a Št., nedeľné – So./s platnosťou. nedele/ a nedeľu 7.30 a 10.30 hod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka a + Zuzanu Markovych /Rzmena
Ut.: + Michala, +Annu, + Jaroslava a + Ľudmilu Kubišovych
St.: + Jozefa Štefanca a + rodičov /R/
Št.: + Veroniku, + Pavla, + Jána a + Juraja Čižmárovych
Pi.: + Ignáca, + Antoniu a + synovia: Pavla a Alojza Krškovych /Rzmena
So.: 18.30 + Miloša, + Pavla, + Juraja, + Žofiu, + Irenu a + čl. r. Hijovych/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie.
Ut.: spom. sv. Gorazda a spoločníkov.
Št.: spom. sv. Marty.
So.: spom. sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

V utorok pre starší žiakov, študentov ako i dospelých je možnosť byť účastní farskej cyklopúte ak nám to počasie dovolí. Začiatok o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

Pastoračná návšteva sv. otca na SK 12.-15.septembra.: kto by chcel a má záujem ísť na sv. omšu zo sv. otcom v Šaštíne, môže sa prihlásiť v sakristií  kostola. Pôjde autobus z farnosti. Cena za dopravu na osobu je 13€. Treba sa prihlásiť do konca augusta./podmienka je plne zaočkovaný/

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 hod. skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

Hodnotný, vhodný a hlavne duchovný  darček máte možnosť si zakúpiť na stolíku pred spovedelnicou: Knihu Kníh sv. Písmo /Nový zákon/ 1 ks. 13€.

Je možnosť si zobrať z  predsiene kostola aj časopis 

Budúca nedeľa je 18. v období cez rok.

Farské oznamy na 15. cezročnú nedeľu

Prežívame 15. cezročnú nedeľu.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána, + Máriu Moškovych a + rodičov z obidvoch strán /R/ zmena
Ut.: + Emanuela Ďuricu
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: + Jozefa, + Antóniu Moškovych a + Stanislava
Pi.: + Milana Ďuricu /R/ zmena
So.: 18.30 + Gustáva, + Máriu a + syna Augustína /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Pi.: ľub. spom. Panny Márie Karmelskej.
So.: spom. sv. Andreja – Svorada a Beňadika, pustovníkov.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Starší žiaci, študenti ako i dospelí sú pozvaní na farskú cyklopúť /ak nám to počasie dovolí/ v utorok zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 hod. skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť na stolíku pred spovedelnicou sv. Písmo /Nový zákon/ 1 ks. 13€

Od pondelka v predsieni kostola bude možnosť si zobrať časopis vhodný pre staršiu mládež. S názvom „Milujte se!“

Budúca nedeľa je 16. v období cez rok.

Farské oznamy na 14. cezročnú nedeľu

Prežívame 14. cezročnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Úmysly sv. omší:
Po.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 + Ondreja, + Gabrielu Ďuricovych, + Máriu Kuliačkovú a + rodičov
Ut.: + Annu, + Jozefa Brandiburovych a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Jozefa, + Máriu Krajných r. Maslákovú/R/
Št.: + Františka Mošku a + rodičov
Pi.: + Ondreja Gajdoša a + rodičov
So.: 18.30 + Jozefa, + Jozefínu Valných a + rodičov/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, keďže je aj štátny sviatok sv. omše budú ako v nedeľu: 7.30 a 10.30 hod.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako imodlitbaza odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Zajtra /5.7. 17.00 hod./ na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v našom kostole bude „Koncert Vďaky“. Je venovaný tým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pomoci chorým a trpiacim v čase pandémie koronavírusu, je venovaný politickým väzňom a prenasledovaným komunistickým režimom v 50. rokoch minulého storočia a je venovaný spomienke na hrdinský čin vdp. Juraja Kempného, kňaza a Andreja Masláka Krajného, organistu zo dňa 22.9.1944 na záchrane životov z Visolaj. Ste srdečne pozvaní.

Aj počas týchto letných prázdnin bude možnosť pre starších žiakov, študentov, ale aj dospelých „natočiť“ niekoľko desiatok či stoviek km. na bicykli. Prvá tohtoročná farská „Tour de Visolaje“ /ak nám to počasie dovolí/ bude v utorok zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.

Farské oznamy na 13. cezročnú nedeľu

Prežívame 13. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Zdenku a + Štefana Ďurkovičovych /R/ zmena
Ut.: 7.30 na úmysel kňaza
        18.30 + Pavla, + Jozefínu Dubajovych a + rodičov
St.: 8.00 hod.: + Jána a + Máriu Lukačovych /R/ zmena
Št.: + Máriu, + Pavla Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Martu , + Ladislava Hanidžiarovych a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 + Jána, + Gizelu, + Vincenta Hanincovych a + synov/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
Ut.: slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.  Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je pracovný deň: 7.30  a 18.30 hod.
Pi.: neprikázaný sviatok Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie – prvý piatok
So.: neprikázaný sviatok sv. Tomáša, apoštola – prvá sobota.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako imodlitbaza odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných časoch i dňoch. Ste srdečne pozvaní.

V stredu pri sv. omši o 8.00 hod. budeme spoločne zo žiakmi a pedagógmi Z.Š ďakovať za dary od Pána Boha, ktoré sme obsiahli v končiacom sa školskom roku 2020/21.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi. – 17.30 – 18.00 hod. Najkrajšie poďakovanie Pánu Bohu za Božie dary, dosiahnuté končiacom šk. roka je mať čisté srdce. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim chorých farníkov v ich príbytku.

Na slávnosť solúnskych sv. bratov Cyrila a Metoda 5.7. o 17.00 hod. mladí našej farnosti pripravujú „Koncert vďaky“. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 14. v období cez rok, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok.

Prežívame 12. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Kršku
Ut.: + Jána, + Paulínu Palkechovych  a + rodičov
St.: poďakovanie Pánu Bohu za dožité životné jubileu a Božiu pomoc pre Margitu /R/
Št.: + Jána Janeka a + čl. r. Janekovej a +Moškovej
Pi.: + Máriu, + Jána Čižmárovych, + rodičov z obidvoch strán a + vnuka Ľubomíra
So.: 18.30 + Pavla a + Jozefínu Maslákovych/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Št.: neprikázaný sviatok Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – bude vo štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil rodičov prvoprijímajúcich detí. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok.

Pri sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť prvého svätého prijímania. Na sv. omšu ste srdečne pozvaní. Možnosť sviatosti zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov ako i rodinných príslušníkov detí je každý deň 30. min. pred sv. omšou večer, alebo ráno./ako Vám to pracovne vyhovuje/ Pre prvoprijímajúce deti ich prvá sv. spoveď bude v  piatok od 17.30 hod.

Myslime vo svojich modlitbách a obetách na 7 prvoprijímajúcich detí a ich rodiny.

Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok

Prežívame 11. nedeľu v období cez rok.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Čemeša a + rodičov/R/ – zmena
Ut.: + Jána Hanidžiara, + rodičov a + súrodencov
St.: + Michala, + Annu, + Jaroslava a + Ľudmilu Kubišovych /R/
Št.: + Annu, + Jána Gažovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Máriu, + Jozefa a + Jána Kubišovych 
So.: 18.30 + Jozefa Richtárika/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – bude vo štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

Férie po 11. nedeli cez ročnej.

V piatok o 17.30 hod. vo farskej klubovni bude spevokol pre deti a mládež, ktorí by chceli svojim talentom prispieť k slávnosti prvého sv. prijímania. Účasť deti, na nácviku, ktoré pôjdu k 1. sv. prijímaniu je potrebná.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 12. v období cez rok.

Farské oznamy na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prežívame slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Pavla, + Adelu a + Ladislava Vačkovych
Ut.: + Jozefa Hiju, + Paulínu, + Štefana Hanidžiarovych
St.: + Emila Mošku /R/
Št.: 7.30 za Visolajských farníkov
      18.30 za Božiu pomoc a zdravie pre Anetu
Pi.: + Emila Ďuricu 
So.: 18.30 + Antona Martinku a + rodičov z obidvoch strán /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Justína, mučeníka.
Št.: cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Pi.: prvý v mesiaci.
So.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.

Od utorka modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku.

Každého pokrsteného kresťan – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: 7.30, 18.30 hod. Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia tkz. „oltáriky“. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných farníkov o prípravu oltárikov. Veľká vďaka.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 10. v období cez rok.

Farské oznamy na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Slávime výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Dnes o  19.00 hod. bude požehnanie obnoveného kríža, ktorý je nad cestou: smer fara – Beluša/stará cesta – Šiakovec/. Ste srdečne pozvaní.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Antona Moškovych a + rodičov /z decembra 2020/
Ut.: + Milana Ďuricu
St.: poďakovanie Pánu Bohu a prosba o Božiu pomoc pre Ondreja /R/
Št.: + Žofiu a + Jána Ďuricovych
Pi.: + Žofiu a + Pavla Ďuricovych
So.:. 15.00 : sobášna sv. omša
         18.30 + Pavla Janúcha
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
St.: spom. sv. Filipa Neriho, kňaza.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza.

Májová pobožnosť býva 15. min. pred sv. omšou V stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – bude vo štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“.

Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

V sobotu o 15.00 hod. si pri sv. omši vyslúžia sviatosť manželstva:
Lukáš Remšík z Košece a Katarína Bačíková z Visolaj. „Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.“

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť zo stolíka pod chórom.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera

Slávime 4. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera. Dobrodincom za milodar na kňazský seminár sPBz. Pre tých, ktorí by chceli podporiť svojim milodarom tento úmysel a majú obavy ísť na sv. omšu bude možnosť počas celého týždňa vhodiť svoj milodar do pokladničky, ktorá bude pod chórom.

Úmysly sv. omší:
Po.: poďakovanie Pánu Bohu za 90. r. života  a prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre Irenu
Ut.: + Annu Faturovú
St.: + Pavla Kabzana, + Ondreja a + Gabrielu /R/
Št.: + Ondreja, + Gabrielu, + starých rodičov z obidvoch strán a + Milana a + Emíliu
Pi.: + Milana Kujanika a + rodičov
So.: 18.30 na úmysel kňaza /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
So.: ľub. spom. sv. Jozefa, robotníka, prvá sobota mesiaca.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.  Môžeme sa modliť ľubovoľnú modlitbu.

Od soboty bude bývať 15. min. pred sv. omšou počas celého mesiaca májová pobožnosť. V stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme. Sv. ruženec v mesiaci Máj pred sv. omšou nebude, aby vyznela práve táto krásna mariánska pobožnosť.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na facebooku.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel môže sa po sv. omši zastaviť Po- So. v sakristií kostola.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť zo stolíka pod chórom.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 5veľkonočná, zároveň prvá nedeľa mesiaca. Po sv. omšiach je mesačná zbierka na kostol. DsPBz.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez facebook.

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. veľkonočnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Žofiu a + Juraja Ďuricovych
Ut.: + Ladislava a + Františku Mitašikovych
St.: + Františka a + Annu Martinkovych /R/
Št.: + Antona, + Annu a + rodičov
Pi.: + Jurka a + starých rodičov
So.: + Jozefa, + Máriu a + Mariána Dubajovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Večerné sv. omše: Po., Ut., Št. a Pi.: 18.30 hod.
Ranné sv. omše: St. a So.: 7.30 hod. /R/
Nedeľné sv. omše: 7.30 a 10.30 hod.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Tento týždeň pred nedeľou Dobrého pastiera sa modlíme a obetujeme za nové kňazské a rehoľné povolania.

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia v našej farnosti zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne milodarom na kostol/Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Pán Boh zaplať samozrejme aj tým, ktorí podporili milodarom na kostol prostredníctvom farského účtu, ktorí je uverejnený na webovej stránke farnosti či na fb.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel môže sa po sv. omši zastaviť Po- So. v sakristií kostola.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť zo stolíka pod chórom.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Budúca nedeľa je 4veľkonočná – nedeľa Dobrého pastiera. 

Po sv. omšiach bude B.Ú. v Žiline vyhlásená diecézna zbierka na kňazský seminár. V mene diecézneho p. biskupa dsPBz.

Po sv. omši o 10.30 bude stretnutie rodičov, ktorých deti v tomto šk. roku by mali ísť na prvé sv. prijímanie. Môžu prísť aj rodičia,/ ak majú záujem /ktorých dieťa chodí do inej Z.Š. ako do Visolaj. Rodičia nech prídu s dieťaťom na sv. omšu, ale na stretnutí budem rád, keď dieťa nebude prítomné.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše cez facebook.