Farské oznamy na 29. nedeľu v období cez rok

Prežívame 29. cez ročnú nedeľu zároveň misijnú.

Dnes o 13.30 hod. je „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: ľub. spom. sv. Jána Pavla II.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou.

K predmodlievaniu sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: deti a žiaci, St.: ruža č. 8, Št.: „spoločenstvo modlitieb matiek, Pi.: birmovanci a mládež, So.: ruža č. 1, Ne.: farské spoločenstvo

V stredu je možnosť v Belušských Slatinách v kláštore sestier vincentiek si uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v týchto dňoch putujú Slovenskom. Bližšie informácie máte vo výveske pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 30. v období cez rok. Po sv. omšiach bude októbrová mesačná zbierka na kostol. Milodarom prispievame na nové vitrážne okná. DsPBz.

Na budúcu nedeľu o 16.00 hod. v našom kostole bude benefičný koncert operného speváka Martina Babjaka doprevádzaný Danielom Buranovksým, klaviristom. Vstupné je dobrovoľné.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Gejza, + Annu a + st. rodičov Martinkovych
Ut.: + Pavla Ďuricu a + Žofiu
St.: + Jozefa a + Petra /R/
Št.: + Jána Gaža /R – zmena/
Pi.: ZBP pre Annu
So.: + Pavla Janúcha /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 28. nedeľu v období cez rok

Prežívame 28. cez ročnú nedeľu zároveň hodovú.

Pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“ je preložená na budúcu nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
St.: slávnosti patróna našej farnosti sv. Gála, kňaza.
Št.: spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa mučeníka.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Lukáša, evanjelistu.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou. K predmodlievaniu sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: ruža č.4, St.: ruža č. 5, Št.: ruža č.6, Pi.: deti, žiaci, birmovanci a mládež, So.: ruža č. 7, Ne.: farské spoločenstvo

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V piatok sv. otec František, pozýva deti, mládež k modlitbe sv. ruženca pod názvom „ Milión deti sa modlí sv. ruženec“. Táto duchovná „aktivitu“ má aj svoj úmysel: za jednotu a pokoj vo svete.

V piatok bude žiacka sv. omša. Pre žiakov a študentov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy, teda majú to povinné. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

V sobotu o 15.00 hod. si pri sv. omši sviatosť manželstva vyslúžia:

Miroslav Drozd a Veronika Bušíková“ Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich“

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je stále možnosť si zakúpením skleného suveníra „siluety kostola“ podporiť vitrážne okná nášho kostola.

27. októbra /o dva týždne/ o 16.00 hod. v našom kostole bude mať koncert operený spevák Martin Babjak doprevádzaný Danielom Buranovksým, klaviristom. Bližšie informácie máte na plagáte pred kostolom.

Budúca nedeľa je 29. v období cez rok – misijná nedeľa.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Máriu Maslákovych a + dietky Emíliu a Ladislava
Ut.: + čl. r. Šištíkovej, + Jarmilu a + starých rodičov
St.: + Pavla a + Máriu Vačkovych /R/
Št.: + Antona Hanidžiara, + rodičov a + starých rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Ondreja, + Paulínu Hanidžiarovych a + rodičov
So.: + Oľgu a + Ludviga Moškovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok

Prežívame 27. nedeľu cez ročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. Ružencovej Panny Márie.
Št.: sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Večerné sv. omše budú bývať už o 17.30 hod., ranné tak ako zvyčajne o 7.30 hod.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ružencaModlitba sv. ruženca v tomto mesiaci býva 30. min. pred každou sv. omšou. K predmodlievaniu sú pozvaní:

Po.: farské spoločenstvo, Ut.: deti a žiaci, St.: ruža č. 1, Št.: ruža č.2, Pi.: birmovanci a mládež, So.: ruža č. 3, Ne.: farské spoločenstvo

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V utorok po večernej sv. omši v klubovni na fare sú pozvaní farníci, ktorí by boli ochotní pomôcť k dôstojnému vonkajšiemu priebehu hodov, ktoré budú v nedeľu. Kto by chcel prispieť: koláčmi, slaným pečivom, alebo všelijakými jedlými dobrotami môže svoje dary priniesť v sobotu do klubovne na faru v čase 18.00 – 19.00 hod. Ďakujem veľmi pekne.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 28. v období cez rok, v našej farnosti budeme sláviť hody. Kto má pri sv. omši, kde sa slávia meniny kostola plnú účasť na sv. omši, teda je aj na sv. prijímaní a splní aj známe podmienky môže získať stav svojho vnútra ako po sv. krste – teda úplne odpustenie hriechov i trestov. Preto povzbudzujem k sv. spovedi v tomto týždni. Po skončení sv. omše o 10.30 ste srdečne pozvaní na skromné agapé pred kostol.

Úmysly sv. omší:
Po.: 16.45 pohrebná sv. omša Alojza Kršku
Ut.: + Annu, + Jozefa Moškovych, + rodičov Antóniu a Jozefa
St.: + Emíliu a + Štefana Šinkovych /R/
Št.: + Žofiu Ďuricovú
Pi.: + Alojza, + Annu, + Františka a + rodičov
So.: + Františka Mošku a + rodičov/R/
Ne.: + Jozefa Čemeša /z pondelka/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok

Prežívame 26. nedeľu cez ročnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Ut.: spom. sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi.
St.: spom. Svätých anjelov strážcov.
Pi.: spom. sv. Františka Assiského.
So.: prvá v mesiaci

Večerné a ranné sv. omše od pondelka budú bývať tak ako v letnom čase: 18.30 a 7.30 hod.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. V tomto mesiaci sa zvlášť slávnostnejšie a radostnejšie modlíme túto krásnu modlitbu. Môžem pri tejto modlitbe získať aj úplné odpustky. Kto sa modlí ruženec v kostole a v rodine. Modlitba sv. ruženca /od utorka/v tomto mesiaci bude bývať 30. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása.

V Ut. sú k predmodlievaniu sv. ruženca pozvané deti a žiaci.

V piatok birmovanci a  študenti.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Október. Nakoľko mnohí z Vás pristúpili k sviatosti zmierenia počas farských ľudových misií sviatosť zmierenia sa bude vysluhuje 30. min. pred sv. omšami.

Najbližšia návšteva nevládnych farníkov v ich príbytku bude v Novembri na prvý piatok./ Aj oni boli navštívení bratmi františkánmi/

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 27. v období cez rok, zároveň prvá v mesiaci.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Michala Masláka, + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Karola Kršku
St.: + Františka, + Annu Gardlovych a + rodičov /R/
Št.: + Annu, + Jozefa Kanisovych, + syna a + zaťov
Pi.: + Františka Gardla
So.: + Františka a + Annu Martinkovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok

Prežívame 25. cez ročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.
Pi.: spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca.

Počas tohto týždňa v našej farnosti platí misijný program, ktorí je na nástenke pre kostolom, webovej stránke a ktorí máte aj doma.

V stredu si náš diecézny biskup Tomáš Galis pripomenie 20. výročie biskupskej vysviacky. Prosím o modlitbu za Neho.

V sobotu si pri sv. omši o 15.00 hod. sviatosť manželstva vyslúžia:
Jakub LižbetinAdriana Ganošková
„Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.“

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 26. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: 18.00 + Františka Baránka a + Jozefa
Ut.: 18.00 za Božiu pomoc a poďakovanie pre Vierku
St.: 18.00 + st. rodičov Krškovych a Kukučovych
Št.: 18.00 + Jána, + Boženu Kanisovych a + Michala, +Antona Machylovych
Pi.: 16.00 na úmysel kňaza
18.00 + Emíliu Lazovú
So.: 15.00 sobášna sv. omša
 18.00 + čl. r. Jána Rieckeho, + čl. .r. Kalužničinovej a + Jána Hrenáka
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Prežívame slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – hody našej krajiny.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Pi.: sv. Ondreja Kíma Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
So.: neprikázaný sviatok sv. Matúša, apoštola.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Na pondelok o 10.00 hod. by som prosil ochotných farníkov a farníčky o vyčistenie skaliek okolo kostola, fary a na cintoríne.

Hodová slávnosť s príležitosti úcty sv. Gála bude v našej farnosti 13. októbra.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Večernou sv. omšou v sobotu začínajú v našej farnosti ľudové farské misie, ktoré budú viesť pátri františkáni. Konkrétni program misií máte už aj na nástenke pred kostolom, na webovej stránke farnosti, ale aj na dôležitých miestach farnosti. V tomto týždni program misií si nájdete aj vo Vašej poštovej schránke. Srdečne ste pozvaní.

Budúca nedeľa je 25. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Mikuláša a + Ľudmilu Kalusovú /R/
Ut.: + Zuzanu a + Františka Markovych
St.: + Jozefa, + Máriu Královych, + dcéru Zuzanu, + Jozefa a + Jozefa /R/
Št.: + Ondreja, + Máriu a + rodičov
Pi.: + Jána, + Máriu a + Jozefa Chlebanovych /R/
So.: 18.00 + Jozefa, + Antóniu Moškovych, + syna Emila a zaťa Stanislava– začiatok misií
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok

Prežívame 23. nedeľu cezročnú.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: spom. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
So.: neprikázaný sviatok Povýšenie svätého kríža.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca.

Aj v tomto šk. roku budú bývať raz za mesiac žiacke sv. omše. Najbližšia je tento piatok.

17.30 hod. – hodinu pred sv. omšou bude v klubovni na fare nácvik piesni.

Na žiacke sv. omše ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti. Teda aj žiaci, ktorí navštevujú ZŠ i SŠ mimo Visolaj. Pre žiakov a študentov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy, teda majú to povinné. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, hody našej krajiny.

Sv. omša o 10.30 za priaznivého počasia bude pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Urbana a + Máriu /R/
Ut.: + Jozefa Križana a + rodičov
St.: za zdravie a Božiu pomoc pre matku/R/
Št.: + Pavla, + Máriu Lukačovych a + dietky
Pi.: + Jána a + Paulínu Palkechovych
So.: + Máriu Hôrkovú, + rodičov a st. rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov/pri kaplnke/

Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok

Prežívame 22. nedeľu cezročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Dnes o 16.30 hod., a ak to počasie dovolí je pozvanie na cyklopúť s deťmi. Pozvaní sú: rodičia s deťmi, žiaci prvého stupňa, ale aj dospelí. Bude to taká rozlúčka s prázdninami. Potrebná je prilba.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
So.: spom. sv. Košických mučeníkov.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitba sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V pondelok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme prosiť o Dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a pracovníkov školstva pre nový školský rok 2019/20. K tejto sv. omši sú pozvaní všetci, ktorí budú môcť a im záleží na mladej generácií. Pri sv. omši budeme myslieť aj na tých žiakov a študentov, ktorí študujú mimo našej farnosti.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca september. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Mať čisté srdce, milosť posväcujúcu v duši je najkrajší vstup do nového školského roka. Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre birmovancov. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Chcem sa poďakovať farníkom, ktorí porezali a uložili drevo na fare.

Budúca nedeľa je 23. v období cez rok.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: 8.00 + Jozefa Richtárika, + Jána a + Emíliu Richtárikovych
Ut.: + Pavla Kabzana, + Ondreja a+ Gabriela
St.: poďakovanie za 20. r. manželstva a prosba o Božiu pomoc /R/
Št.: + Pavla, + Jaroslava a + Pavla
Pi.: poďakovanie Pánu Bohu z dožitých 70. rokov
So.: + Máriu Hôrkovú, + čl. r. Hôrkovej a Lazovej /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov