Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok

Prežívame 23. nedeľu v období cez rok.

O 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jozefa, + Antóniu Moškovych a + čl. r. Balátovej
Ut.: + Máriu, + Jána a + Jozefa Chlebanovych
St.: + čl. r. Moškovej a Balátovej /R/
Št.: + čl. r. Jandovej
Pi.: + Matúša, + Alžbetu a + brata Jána
So.: + Jozefa a + Františka Baránka /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Košických mučeníkovň
St.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaný Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou  Oltárnou Sviatosťou ako i  modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch.

Štvrtková poklona pre Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou bude obetovaná ako bezprostredná duchovná príprava pre návštevou sv. otca Františka v našej krajine, zároveň duchovné spojenie s medzinárodných Eucharistickým kongresom v Budapešti, ktorý v tomto týždni u našich susedov prebiehaSte srdečne pozvaní.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Knihu Kníh sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 24. cezročná nedeľa.

Z dôvodu návštevy sv. otca v našej krajine sv. omša pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v našej farnosti bude už na budúcu nedeľu o 10.30 hod.

Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok

Prežívame 22. nedeľu v období cez rok.

Dnes o 16.30 hod. /ak to počasie dovolí/ je pozvanie na cyklopúť rodičov s  deťmi. Pozvaní sú: ich rodičia, žiaci prvého stupňa, alebo doprevádzajúci dospelí z rodiny.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Irenu, + Pavla Kráľových a + čl. rodín
Ut.: + Máriu Martinkovú a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Vladimíra, + Pavla a + Jozefa /R/
Št.: 8.00 hod.+ Alžbetu Krajnú a + rodičov /zmena/
Pi.: K úcte Ducha Svätého
So.:    15.00 sobášna sv. omša
 18.30 + Pavla, + Máriu a + Pavla Kozákovych /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: spom. sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – prvý piatok
So.: prvá sobota mesiaca.

Modlitba sv. ruženca i  modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Na prvú sobotu o 17.30 hod. bude mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“. Ste srdečne pozvaní.

Vo štvrtok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme prosiť o Dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a pracovníkov školstva pre nový školský rok 2021/22. Pri sv. omši budeme myslieť aj na tých žiakov a študentov, ktorí študujú mimo našej farnosti. K tejto sv. omši sú pozvaní všetci, ktorým záleží na mladej generácií.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. V Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št.- 7.30 a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Mať čisté srdce, milosť posväcujúcu v duši je najkrajší vstup do nového školského roka. Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Sviatosť manželstva si pri sv. omši v sobotu o 15.00 hod. vyslúžia:
Marcel Mesiaček z Visolaj a Petra Janúchová z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za nich.“

Do utorka je možnosť pre našu farnosť prihlásiť sa na sv. omšu zo sv. otcom Františkom do Šaštína. Stretnutie s tými, ktorí idú do Šaštína bude v utorok po večernej sv. omši. Treba priniesť aj poplatok za dopravu. Voľné miesta v autobuse budú ponúknuté inej farnosti.

V stredu o 9.30 hod. /za priaznivého počasia/ bude v poradí už 8. farská cyklopúť.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 23. cezročná nedeľa, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok

Prežívame 21. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
V tomto týždni sv. omše v pracovné dni budú: ranné- Po., St. a Pi. , večerné –Ut., Št. a So.
Po.: + Jozefa, + Martu Krškovych a + Margitu Čambalíkovú/R/- zmena
Ut.: + Máriu, + Milana Valášeka a + rodičov z obidvoch strán
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: + Jaroslava Šinka
Pi.: + Emila Mošku /R/ – zmena
So.:    15.00 sobášna sv. omša
 18.30 + Vladimíra Lukáča /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.
Pi.: spom. sv. Moniky.
So.: spom. sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Sviatosť manželstva si pri sv. omši v sobotu o 15.00 hod. vyslúžia:
Lukáš Remšík z Košece a Katarína Bačíková  z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za nich 

Kto sa prihlásil ísť na sv. omšu zo sv. otcom Františkom do Šaštína spoločne ako farnosť, nech sa zaregistruje na web. stránke kbs – navstevapapeza.sk. Kto by s tým mal ťažkosť nech sa obráti na mladších členov rodiny, alebo nech príde za mnou. Nie je to nič zložité dá sa to zvládnuť do niekoľko minút. Kto by chcel ísť spolu s Nami stále je možnosť.

V utorok o 9.30 hod./za priaznivého počasia/bude v poradí už 7. farská cyklopúť.

V piatok o 16.45 hod. v klubovni fary je spevokol detí a mládeže. Kto nechce svoj talent spievania, hrania na hudobný nástroj zakopať a vie aj čítať je srdečne pozvaní.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 22. cezročná nedeľa.

Farské oznamy na Nanebovzatie Panny Márie

Prežívame slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

Úmysly sv. omší:
V tomto týždni sv. omše v pracovné dni budú: ranná– St. , večerné – ostatné dni.
Po.: + Jozefa, + Jozefínu Valnych a + rodičov
Ut.: + Rudolfa, + Emíliu a + Irenu Hlaváčovych
St.: ZBP pre Elišku /R/
Št.: + Ladislava a + Františku Mitašikovych
Pi.: + Jozefa a + Jozefínu Závadovych
So.: 18.30 + Milana Ďuricu /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: spom. sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
So.: spom. sv. Pia X, pápeža.

Modlitba sv. ruženca ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Je možnosť ísť spoločne ako farnosť na sv. omšu zo sv. otcom Františkom do Šaštína. Treba sa prihlásiť čím skôr. v sakristií. Bližšie informácie sa upresnia.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu skupinu č. 4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 21. cezročná nedeľa.

Farské oznamy na 19. cezročnú nedeľu

Slávime 19. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
V tomto týždni sv. omše v pracovné dni budú: ranné – St. a Pi., večerné – ostatné dni.
Po.: na úmysel kňaza
Ut.: + čl. r. Hromkovej a Gachovej
St.: + Zuzanu Markovu/
Št.: Štefániu, + Michala Samúlovych a + dcéru Emíliu
Pi.: + Jána Hlubinu a + rodičov z obidvoch strán /R/ zmena
So.: 18.30 ZBP v rodinách a poďakovanie Pánu Bohu za 45. r. manželstva /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
St.: spom. sv. Kláry, panny.
So.: spom.. sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

K sviatosti zmierenia je možnosť pristúpiť pred každou sv. omšou 30. min.

Po sv. omšiach v pracovné dni v sakristii je možnosť zahlásiť úmysly sv. omší.

V utorok o 9.30 hod./za priaznivého počasia/bude v poradí už 6. farská cyklopúť.

Je možnosť ísť spoločne ako farnosť na sv. omšu zo sv. otcom Františkom do Šaštína. Treba sa prihlásiť čím skôr. v sakristií. Bližšie informácie sa budú aktualizovať.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu /o 8.00 hod./ skupinu č. 3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Knihu Kníh sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

Farské oznamy na 18. cezročnú nedeľu

Slávime 18. cezročnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Úmysly sv. omší:
V tomto prvopiatkovom týždni sv. omše v pracovné dni budú: ranná – St., večerné – ostatné dni.
Po.: + Darinu Richtárikovu
Ut.: + Ladislava a + Annu Bačíkovych
St.: poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o milosť Božiu do ďalších dní/74. rokov/ /R/
Št.: K úcte Ducha Svätého
Pi.: + Jozefínu, + Juraja a + rodičov
So.: 18.30 + Zuzanu a + Františka Markovych/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza.
Pi.: neprikázaný sviatok Premenenie Pána. – prvý piatok.
So.: prvá v mesiaci.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred každou sv. omšou. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi. – 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom./9. prvých piatkov – prvoprijímajúce deti/ V piatokdopoludnia navštívim chorých farníkov v ich príbytku.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Na prvú sobotu o 17.30 hod. bude mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

V utorok o 9.30 hod. je v poradí už 5. farská cyklopúť.

Je možnosť ísť spoločne ako farnosť na sv. omšu zo sv. otcom Františkom do Šaštína. Cena za dopravu na osobu je 13€. Treba sa prihlásiť do konca augusta v sakristií. Bližšie informácie sa budú aktualizovať.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 hod. skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť: aktuálne číslo KN ako i Knihu Kníh sv. Písmo – Nový zákon.

Budúca nedeľa je 19. v období cez rok.

Farské oznamy na 17. cezročnú nedeľu

Slávime 17. cezročnú nedeľu.

Aj v tomto týždni sv. omše v pracovné dni budú: ranné – Po., St. a Pi., večerné – Ut., a Št., nedeľné – So./s platnosťou. nedele/ a nedeľu 7.30 a 10.30 hod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka a + Zuzanu Markovych /Rzmena
Ut.: + Michala, +Annu, + Jaroslava a + Ľudmilu Kubišovych
St.: + Jozefa Štefanca a + rodičov /R/
Št.: + Veroniku, + Pavla, + Jána a + Juraja Čižmárovych
Pi.: + Ignáca, + Antoniu a + synovia: Pavla a Alojza Krškovych /Rzmena
So.: 18.30 + Miloša, + Pavla, + Juraja, + Žofiu, + Irenu a + čl. r. Hijovych/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie.
Ut.: spom. sv. Gorazda a spoločníkov.
Št.: spom. sv. Marty.
So.: spom. sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

V utorok pre starší žiakov, študentov ako i dospelých je možnosť byť účastní farskej cyklopúte ak nám to počasie dovolí. Začiatok o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

Pastoračná návšteva sv. otca na SK 12.-15.septembra.: kto by chcel a má záujem ísť na sv. omšu zo sv. otcom v Šaštíne, môže sa prihlásiť v sakristií  kostola. Pôjde autobus z farnosti. Cena za dopravu na osobu je 13€. Treba sa prihlásiť do konca augusta./podmienka je plne zaočkovaný/

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 hod. skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

Hodnotný, vhodný a hlavne duchovný  darček máte možnosť si zakúpiť na stolíku pred spovedelnicou: Knihu Kníh sv. Písmo /Nový zákon/ 1 ks. 13€.

Je možnosť si zobrať z  predsiene kostola aj časopis 

Budúca nedeľa je 18. v období cez rok.

Farské oznamy na 15. cezročnú nedeľu

Prežívame 15. cezročnú nedeľu.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána, + Máriu Moškovych a + rodičov z obidvoch strán /R/ zmena
Ut.: + Emanuela Ďuricu
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: + Jozefa, + Antóniu Moškovych a + Stanislava
Pi.: + Milana Ďuricu /R/ zmena
So.: 18.30 + Gustáva, + Máriu a + syna Augustína /s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Pi.: ľub. spom. Panny Márie Karmelskej.
So.: spom. sv. Andreja – Svorada a Beňadika, pustovníkov.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako i modlitba za odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Starší žiaci, študenti ako i dospelí sú pozvaní na farskú cyklopúť /ak nám to počasie dovolí/ v utorok zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia by som prosil v sobotu o 8.00 hod. skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Je možnosť si zakúpiť na stolíku pred spovedelnicou sv. Písmo /Nový zákon/ 1 ks. 13€

Od pondelka v predsieni kostola bude možnosť si zobrať časopis vhodný pre staršiu mládež. S názvom „Milujte se!“

Budúca nedeľa je 16. v období cez rok.

Farské oznamy na 14. cezročnú nedeľu

Prežívame 14. cezročnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Úmysly sv. omší:
Po.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 + Ondreja, + Gabrielu Ďuricovych, + Máriu Kuliačkovú a + rodičov
Ut.: + Annu, + Jozefa Brandiburovych a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Jozefa, + Máriu Krajných r. Maslákovú/R/
Št.: + Františka Mošku a + rodičov
Pi.: + Ondreja Gajdoša a + rodičov
So.: 18.30 + Jozefa, + Jozefínu Valných a + rodičov/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, keďže je aj štátny sviatok sv. omše budú ako v nedeľu: 7.30 a 10.30 hod.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako imodlitbaza odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných termínoch. Ste srdečne pozvaní.

Zajtra /5.7. 17.00 hod./ na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v našom kostole bude „Koncert Vďaky“. Je venovaný tým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pomoci chorým a trpiacim v čase pandémie koronavírusu, je venovaný politickým väzňom a prenasledovaným komunistickým režimom v 50. rokoch minulého storočia a je venovaný spomienke na hrdinský čin vdp. Juraja Kempného, kňaza a Andreja Masláka Krajného, organistu zo dňa 22.9.1944 na záchrane životov z Visolaj. Ste srdečne pozvaní.

Aj počas týchto letných prázdnin bude možnosť pre starších žiakov, študentov, ale aj dospelých „natočiť“ niekoľko desiatok či stoviek km. na bicykli. Prvá tohtoročná farská „Tour de Visolaje“ /ak nám to počasie dovolí/ bude v utorok zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.

Farské oznamy na 13. cezročnú nedeľu

Prežívame 13. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Zdenku a + Štefana Ďurkovičovych /R/ zmena
Ut.: 7.30 na úmysel kňaza
        18.30 + Pavla, + Jozefínu Dubajovych a + rodičov
St.: 8.00 hod.: + Jána a + Máriu Lukačovych /R/ zmena
Št.: + Máriu, + Pavla Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Martu , + Ladislava Hanidžiarovych a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 + Jána, + Gizelu, + Vincenta Hanincovych a + synov/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.
Ut.: slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.  Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je pracovný deň: 7.30  a 18.30 hod.
Pi.: neprikázaný sviatok Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie – prvý piatok
So.: neprikázaný sviatok sv. Tomáša, apoštola – prvá sobota.

Modlitba sv. ruženca, poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou  ako imodlitbaza odvrátenie pandémie v našej farnosti sú v zvyčajných časoch i dňoch. Ste srdečne pozvaní.

V stredu pri sv. omši o 8.00 hod. budeme spoločne zo žiakmi a pedagógmi Z.Š ďakovať za dary od Pána Boha, ktoré sme obsiahli v končiacom sa školskom roku 2020/21.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi. – 17.30 – 18.00 hod. Najkrajšie poďakovanie Pánu Bohu za Božie dary, dosiahnuté končiacom šk. roka je mať čisté srdce. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim chorých farníkov v ich príbytku.

Na slávnosť solúnskych sv. bratov Cyrila a Metoda 5.7. o 17.00 hod. mladí našej farnosti pripravujú „Koncert vďaky“. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 14. v období cez rok, zároveň prvá nedeľa mesiaca.