Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu

Slávime 4. pôstnu – nedeľu, nedeľu radosti/ „Laetare“ /

O 14.00 hod. je ôsma pobožnosť krížovej cesty.

Kto by mal seriózny záujem ísť s farnosťou na jeseň do Ríma dnes po Kc bude stretnutie.

Úmysly sv. omší:
Po.: za zdravie a Božiu pomoc pre: Jozefov z príležitosti životného jubilea
Ut.: + Jozefa Hiju, + Štefana a + Paulínu Hanidžiarových
St.: + Jozefa Mošku, + Antóniu, + Jozefa a + Annu
Št.: + Petra, + Justínu Kanisovych a + rodičov
Pi.: + čl. r: Krajnych, Belanovych a Maslákovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu Lukáčovych a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaná slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
So.: neprikázaná slávnosť Zvestovanie Pána.

V tomto týždni je možnosť prihlásiť v sakristií kostola chorých a nevládnych farníkov, ktorým sa nebude dať prísť k sv. spovedi pred Veľkou nocou. Ku ktorým už chodievam, tých zahlasovať nemusíte.

Vrátane piatkovou sv. omšou začne pôstna duchovná obnova farnosti. Obnova bude prebiehať pri sv. omšiach v sobotu a následne aj v nedeľu. Bude to formát aký sme mali v advente. Téma je: Eucharistia. Bude ju viesť: Ján Kapistránsky Lazový, františkán. Ste srdečne pozvaní.

štvrtom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 7.

Zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Ručičky hodiniek sa posúvajú o hodinu dopredu.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 5. pôstna – tkz. „smrtná“.

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Slávime 3. pôstnu nedeľu.

O 14.00 hod. je šiesta pobožnosť krížovej cesty.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ignáca, + Karolínu Maslákovych a + rodičov
Ut.: za zdravie a Božiu pomoc pre: Helenu, Máriu, Pavla a Milana
St.: + Štefana, + Jozefínu a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + čl. r Rieckej, Kalužničinovej a Hrenákovej
Pi.: + Emíliu, + Jozefa a + Máriu
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu, + Karola a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Férie po 3. pôstnej nedeli.
Piatková krížová cesta bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na kc.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

V tretom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod – zvlášť deti a žiaci./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 6.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

10. mája t .r./streda/ sa uskutoční farská púť na pútnické miesto na Moravu – Velehrad. Je to predovšetkým miesto koreňov našej viery a misie sv. Cyrila a Metoda. Cena za dopravu + sprievodca baziliky + obed/polievka + hl. jedlo + múčnik + káva, alebo čaj/ 30€ Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristií kostola /po.- so./do polovice apríla. Nie je to náročné pre tých, ktorí majú problémy z chôdzou.

Na jeseň by sme ako farnosť radi navštívili/samozrejme ak bude z Vašej strany záujem/ večné mesto Rím. Predpokladaný termín: koniec septembra, alebo mesiac október, doprava – autobus. Púť náročná pre chôdzu. Púť by sme si organizovali sami. Čím skôr treba zabezpečiť v Ríme ubytovanie. Preto kto má seriózny záujem nech si to počas tohto týždňa premyslí a na budúcu nedeľu by sme sa stretli po pobožnosti K.c.

Budúca nedeľa je 4. pôstna – nedeľa radosti/ Laetare /

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu – prvú v mesiaci.

O 14.00 hod. je štvrtá pobožnosť krížovej cesty. Po K.c. bude požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu Krškovú
Ut.: + Jozefa Ondrášika a + rodičov
St.: za obrátenie hriešnikov
Št.: + Jozefa, + Antóniu Moškovych a + rodičov
Pi.: za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre spoločenstvo matiek
So.: 18.30 /s pl. nedele/ Božiu pomoc a zdravie pre Gregora a Evu Budiačovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 2. pôstnej nedeli.

V druhom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 5.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 3. pôstna.

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu.

Dnes je Biskupstvom vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby SKCH. Kde svojimi financiami prispievame si môžeme pozrieť na nástenke pred kostolom. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa a ľudom, ktorí sú na tom omnoho, omnoho horšie ako my sPBz.

/samolepky pre deti, možnosť modlitby AP zo sv. otcom prostredníctvom televízie Lux alebo Noe/

O 14.00 hod. je druhá pobožnosť krížovej cesty.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Helenu, + Viktora Hrenákových a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Máriu a + Vojtech Moškovych
St.: + Jozefínu a + Františka Lackovych
Št.: + Vierku a Jozefa Nemcovych
Pi.: + Gregora a + Bertu Budiačovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + čl. r Maslákovej, + Jozefa, Máriu, Ladislava, Emíliu a zaťa Vladimíra
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.
V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Sme pozvaní k pôstnym pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./
 • Večeradlo s Pannu Máriou /17.30 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 4.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 2. pôstna – prvá v mesiaci.

Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok

Slávime 7. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona, + Annu Zboranovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Jána
St.: + Annu Palkechovú a +rodičov
Št.: + Karola, + Máriu Gardlovych a + dietky: Františka a Annu
Pi.: + Annu Faturovú a + čl. r. Bednárikovej
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Máriu, + Jána Čižmárovych + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: Popolcová, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia.

V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia. Sv. otec tento deň vyhlásil na spoločný úmysel: obetovať pôst a modlitby za pokoj na Ukrajine.

Počas pôstneho obdobia v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. bude bývať pobožnosť krížovej cesty. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 3.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 1. pôstna.

Biskupstvom  Žiliny je vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby SKCH. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa sPBz.

Farské oznamy na 6. nedeľu v období cez rok

Slávime 6. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Gejzu, + Annu Martinkovych a + deti
Ut.: + Adelu, + Pavla, + Máriu, + Pavla Vačkovych
St.: + Antona, + Irenu Kanisovych a + rodičov
Št.: + Juraja, + Annu Ďuricovych a + rodičov
Pi.: + Jozefa, + Martu Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Matúša, + Miloša, + Annu, + Jarmilu a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa hl. patrónov našej Žilinskej diecézy./15. výročie existencie/
Piatková večerná sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 2.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 7. v období cez rok.

Farské oznamy na 3. nedeľu v období cez rok

Slávime 3. nedeľu v období cez rok – nedeľu Božieho Slova.

/samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ignáca, + Antóniu Krškovych, + synov: Pavla, Alojza a + nevestu Máriu
Ut.: + Vierku a + Jozefa Nemcovych
St.: + Ľudovíta, + Oľgu Moškovych a + Ladislava Bačíka
Št.: poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileu a výročie sobáša
Pi.: + Pavla, + Štefániu Baránkových a + rodičov
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Vlastimila
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší

Ak v týždni bude pohreb, úmysel sv. omše, ktorý bol ohlásený v nedeľných oznamoch bude odslúžený nasledujúcu nedeľu pri sv. omši 7.30 hod./

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
St.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
Št.: spom. sv. Timoteja a Títa, biskupov.
So.: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši.

Piatková večerná sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

Je možnosť si zakúpiť  nové číslo KN. Cena 1ks. stojí od Nového roka 1,50€

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 11.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 4. v období cez rok.

Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok

Slávime 2. nedeľu v období cez rok. /samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Paulínu, + Ondreja, + Jozefa Hanidžiarovych a + Alojza, + Juraja Jakubechovych
Ut.: Božiu pomoc pre Jána
St.: + Emila, + Emíliu, + Jarmilu a + starých rodičov z obidvoch strán
Št.: + Ľubomíra, + Emila Čižmárovych, + Annu a + Rudolfa Kapušovych
Pi.: + Pavla, + Annu Gardlovych, + brata Jozefa a + syna Pavla
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Annu, + Jozefa Kvaššayovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

/Je možnosť si dať zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Od tohto týždňa sv. omša v stredu bude bývať večer o 17.30. Teda od pondelka – piatku sv. omše iba večer o 17.30, sobotu s platnosťou nedele o 18.30 hod. Ak nebude na oznamoch vyhlásená zmena.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Antona, opáta.
So.: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice.

Od utorka 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Pridajme sa aj mi vo svojich modlitbách a obetách na tento úmysel.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši.

Je možnosť si zakúpiť  nové číslo KN. Cena 1ks. stojí od Nového roka 1,50€

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 10.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 3. v období cez rok – nedeľa Božieho Slova.

Farské oznamy na sviatok Krstu Krista Pána Ježiša

Prežívame sviatok Krst Pána Ježiša – koniec vianočného obdobia.

Prvonedeľná pobožnosť je dnes o 14.00 hod. /samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/ Kto by chcel byť členom ružencového bratstva/ 1. desiatok sv. ruženca sa denne pomodliť/ môže dnes prísť na pobožnosť. Dozvie sa  bližšie informácie.

V tomto roku Veľká Noc bude 9.apríla. Popolcová streda 22. februára.

Slávnosť prvého sv. prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 4.júna pri sv. omši o 10.30 hod.

Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu vianočných sviatkov. Nech náš dobrý Nebeský Otec žehná Vašim životom a podujatiam.

Vianočná výzdoba ako i možnosť zobrať si Trojkráľovú vodu a kriedu bude do 2. februára – Hromníc.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Jána, + Jozefa Chlebanovych a + rodičov
Ut.: + Michala Kačenku
St.: + Alžbetu, + Máriu, + Jozefa, + Alžbetu a + rodičov /R/- úmysel z minulej stredy
Št.: poďakovanie jubilujúcich manželov za dar sviatostného manželstva, dar deti a prosba o Božiu pomoc
Pi.: + Helenu
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Antóniu Botekovú, + čl. r. Botekovej a Strapkovej
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Od pondelka začneme prežívať cezročné obdobie – pred Pôstnym obdobím.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred sv. omšou i po nej. 

Chorých do ich príbytku prídem vyspovedať a priniesť Sviatostného Ježiša v piatok, keďže minulý týždeň som bol chorý.

Je možnosť si zakúpiť  nové číslo KN. Cena 1ks. stojí od Nového roka 1,50€

O upratanie kostola a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 9.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 2. v období cez rok.

Farské oznamy na slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Prežívame slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok.

Prvonedeľná pobožnosť sa prekladá o týždeň./samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Emanuela Ďuricu
Ut.: 14.00 hod. pohrebná sv. omša Jána Pápeža „Nech odpočíva v pokoji“
St.: + Alžbetu, + Máriu, + Jozefa, + Alžbetu a + rodičov /R/
Št.: 18.30 /s pl. sviatku/+ Štefana, + Miroslava Letkovych a + rodičov
Pi.: 7.30 + Antóniu, + Štefana, +Antóniu, + Antona, + Jána a + Pavla
       10.30 za Visolajskych farníkov
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Irenu, + Jozefa Štefancovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 + Miroslava Lacinu /úmysel z utorka/
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi.
Pi.: slávnosť – prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov. Účasť na sv. omši nás viaže vo svedomí ako v nedeľu.

Pri sv. omšiach sa bude požehnávať trojkráľová voda i krieda. Je možnosť si ju zobrať.

V tomto týždni je aj prvý piatok mesiaca. Možnosť k sv. spovedi je každý deň 30. min. pred sv. omšami. Pripomínam urobenia si, alebo pokračovania prvých piatkov.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred sv. omšou i po nej. Pridáva sa v sobotu o 17.30 hod. Večeradlo s P.M.

Chorých do ich príbytku prídem k prvému piatku vyspovedať vo štvrtok /nie v piatok/

Je možnosť si zakúpiť  staršie čísla kat. novín.

O upratanie kostola a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 8.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúcu nedeľa je sviatok Krst Pána – záver Vianočného obdobia.