Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok

Prežívame 16. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Márie Magdalény.
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Brigity, rehoľníčky – patrónky Európy.
Št.: neprikázaný sviatok sv. Jakuba, apoštola.
Pi.: spom. sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.
So.: spom. Gorazda a spoločníkov.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Sviatosť manželstva si v sobotu o 15.00 hod. pri sv. omši vyslúžia:
Marko MrníkDarina Hrenáková. 

Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne tretia cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

Podľa situácie ak to bude potrebné /v sobotu/ upratanie kostol by som prosil v tomto týždni skupinu č.7.

Tým, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 17. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a dar viery/R/
Ut.: + Michala a + Annu Kubišovu
St.: + Evu Ganoškovú/R/
Št.: + Annu, + Ladislava Lazovych, + Antona a+ Máriu
Pi.: poďakovanie Pánu Bohu za 50. rokov manželstva a prosba o BP/R – zmena/
So.: + Jozefa Štefanca/R/
       15.00 sobášna sv. omša
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 15. nedeľu v období cez rok

Prežívame 15. nedeľu v období cez rok.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Benaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
St.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Sv. omša v pondelok počas letných prázdnin býva ráno o 7.30 hod. /Ak nebude vyhlásené inak/

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne druhá cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí.Potrebná je prilba.

Kto by mal záujem ísť na púť do Medžugorie v augustovom termíne s farníkmi z Beluše bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 16. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Martu, + Ladislava, + Paulínu a + Štefana Hanidžiarovych/R/
Ut.: + Pavla Janigu
St.: + Annu a + Michala Ďuricovych/R/
Št.: 6.30 hod.+ Alojza Masláka a + rodičov/R – zmena/
Pi.: + Antona, + Annu Štefancovych a + rodičov
So.: + Jozefa, + Annu Kanisovych a + Františka/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok

Prežívame 14. nedeľu v období cez rok. Zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: neprikázaný sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Počas celých letných prázdnin pondelky sv. omša bude bývať ráno o 7.30 hod. /Ak nebude vyhlásené inak/

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Aj počas týchto letných prázdnin bude možnosť pre birmovancov, starších žiakov, študentov, ale aj dospelých „natočiť“ niekoľko desiatok km. na bicykli. Prvá tohtoročná farská „Tour de Visolaje“ /ak nám to počasie dovolí/ bude v  utorok  zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka, + Annu Lomozovych a + Bohuša/R/
Ut.: + Jána a + Máriu Moškovych
St.: + Františka Gardla/R/
Št.: + Jána, + Helenu , + syna Františka Sojkovych
Pi.: + Antona, + Máriu, + Františku a + Antona Moškovych
So.: poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc pre Margitu Hôrkovú/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok

Prežívame 13. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok Návšteva Panny Márie.
St.: neprikázaný sviatok sv. Tomáša, apoštola.
Pi.: slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, keďže je aj štátny sviatok sv. omše ako v nedeľu.
So.: prvá sobota mesiaca.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Júl. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež zvlášť vo Št. – 17.30 – 18.30 hod. Môžu prísť pred hoci – ktorou sv. omšou. Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre birmovancov. Najkrajšie poďakovanie za Božie dary, ktoré ste obsiahli počas skončeného školského roka je mať čisté srdce. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

Farské ľudové misie v našej farnosti budú na jeseň v termíne od 18. – 29. septembra. Budú ich viesť bratia františkáni. Myslime na tento spoločný úmysel vo svojich modlitbách a obetách.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 14. v období cez rok, zároveň prvá nedeľa  mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu a + Pavla Palkechovych
Ut.: + Pavla Janúcha
St.: + Jána Gizelu a + Jána/R/
Št.: + čl. r. Šištíkovej, Križanovej a Poliakovej
Pi.: na úmysel kňaza
+ Pavla, + Máriu Palkechovych a + rodičov
So.: na úmysel/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok

Prežívame 12. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Po.: neprikázaná slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Pi.: neprikázaná slávnosť, ale veľmi uctievaná Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V piatok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme spoločne zo žiakmi a pedagógmi Z.Š ď a k o v a ť za dary od Pána Boha, ktoré sme obsiahli v končiacom sa školskom roku 2018/19. V piatok bude sv. omša i večer.

So.: prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je sobota: 7.30  a 10.30 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela sv. otca“. Milodarom podporujeme prospešné diela podporované Sv. Stolicou po celom svete. SPBz.So.: prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je sobota: 7.30  a 10.30 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela sv. otca“. Milodarom podporujeme prospešné diela podporované Sv. Stolicou po celom svete. SPBz.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

O upratanie kostol by som prosil v piatok skupinu č.3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok.

Po sv. omši o 10.30 je prvé povinné stretnutie kandidátov k sviatosti birmovania, ktorí sa prihlásili.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Jána Čižmárovych a + rodičov
Ut.: + Ondreja, + Máriu a + rodičov Palkechovych
St.: + Jána, + Veroniku Bušíkovych a + Jána, + Annu Hrenákovych/R 6.30 hod. – zmena/
Št.: + Ladislava, + Františku, + Ladislava a + Gabrielu
Pi.: /8.00 hod./na úmysel kňaza
Za Božiu pomoc a zdravie pre Jozefa
So.: + Zdena, + Štefana, + čl. r. Ďurkovičovej a + čl. r. Ociepkovej
  za Visolajských farníkov
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Prežívame slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Každého pokrsteného kresťan – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: 7.30, 18.30 hod.Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia „oltáriky“ mimo kostola. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných ľudí o prípravu oltárikov. Veľká vďaka.
Pi.: spom. sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je stále možnosť si zakúpiť suvenír – sklenú siluetu nášho kostola a zároveň podporiť nové vitrážové okná.

Budúca nedeľa je 12.v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána Richtárika
Ut.: + Alojza Masláka a + rodičov/R/- zmena sv. omše
St.: za BP a obrátenie v rodine/R/
Št.: za Visolajských farníkov
 + Ivana Kanisa
Pi.: + Emíliu a + Mariána Pápežovych
So.: + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Slávime výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
Ut.: spom. sv. Barnabáša, apoštola.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“.

Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu rodičov prvoprijímajúcich detí. SPBz.

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Pri sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť prvého svätého prijímania. Prvé sv. prijímanie je slávnosť celej farnosti. Na sv. omšu ste srdečne pozvaní.

Možnosť sviatosti zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov ako i rodinných príslušníkov detí je každý deň 30. min. pred sv. omšou ráno, alebo večer./ako Vám to pracovne vyhovuje/ Pre prvoprijímajúce deti ich prvá sv. spoveď bude v  piatok od 17.30 hod.

Myslime vo svojich modlitbách a obetách na11.prvoprijímajúcich detí a ich rodiny.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona Kanisa
Ut.: + čl. r. Janekovej
St.: ZBP pre Hanku /R/
Št.: + Jána, + Alžbetu Kacerenkovych a + čl. rodiny
Pi.: + Jána, + Annu Balátovych
So.: Za Božiu pomoc a dar zdravia pre Moniku/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 7. Veľkonočnú nedeľu. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Svojim milodarom podporujeme rádio Lúmen, TV Luxa iné katolícke masmediálne projekty šíriace radostné posolstvo Ježiša Krista. DsPBz.

Zároveň je aj prvá nedeľa mesiaca. Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
St.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni býva aj novéna k Duchu Svätému.

V St., Pi. a So. sú letné kántrové dni. Obsahom sú: prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. Môžete sa aj vy pridať na tento spoločný duchovný úmysel.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Jún. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

Od piatku začnem s deťmi, ktoré 16.júna pristúpia k prvému sv. prijímaniu bezprostrednú prípravu. Prvoprijímajúce deti, ale samozrejme môžu prísť aj iné deti, žiaci aj birmovanci nácvik piesni na slávnosť bude v piatok o 17.15 hod. v klubovni na fare. Preto účasť na spevokole, sv. omši ako i jedného z rodičov je potrebná.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého – zavŕšenie Veľkonočného obdobia.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Annu a + Jozefa Brandiburovych
Ut.: + Emila Ďuricu
St.: na úmysel kňaza/R/
Št.: + Helenu a + Viktora Hrenákovych
Pi.: + Pavla Hanidžiara
So.: + Jána, + Emíliu Chlebanovych a + Annu Kadlecovú/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 6. Veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

15. min. pred sv. omšou do piatku býva májová pobožnosť.

V pondelok, utorok a stredu sú prosebnými dňami.Obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť v utorok.

Št.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Každého pokrsteného katolíka viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše budú: 7.30, 18.30 hod.

Novénou pred sv. omšou sa od piatku začneme duchovne pripravovať na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

So.: spom. sv. Justína, mučeníka.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 7.veľkonočná. Zároveň prvá nedeľa mesiaca Jún.

B.ú. v Žiline je vyhlásená celodiecézna zbierka na katolícke masmédia. DsPBz.

Úmysly sv. omší:
Po.: 13.30 pohrebná sv. omša Anny Hanidžiarovej „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Jána, + Máriu Moškovych a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Pavla Janúcha /R/
Št.: za Visolajských farníkov
+ Máriu a + Pavla Kozákovych
Pi.: + Vieru a + Jozef Nemcovych
So.: + Gejzu, + Annu Martinkovych, + synov, dcéra a zaťov/R/
Ne.: + Annu, + Františka Chlebana, + dcéru Darinu /úmysel z pondelka/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 5. Veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 5. Veľkonočnej nedeli.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť. V sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Veľká vďaka chlapom ktorí: vyčistili jazierko na fare a dotiahli plot medzi farou a „Hlbokou cestou“.

Vo veži kostola je vysielač cez ktorí prijímame signál na internet. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje šírenie tohto signálu nám dáva do pozornosti aj signál televízny – internetová televízia. Komu z Vás by sa to oplatilo a máte záujem, môžete si ich ponuku pozrieť na letáčiku tam, kde sa predávajú KN, poprípade vo výveske pred kostolom.

Budúca nedeľa je 6. veľkonočná .

Úmysly sv. omší:
Po.: + Stanislava Bajzíka
Ut.: + Karola, + Máriu, + dcéru Annu Gardlovych a + Františka
St.: na úmysel kňaza/R/
Št.: + Miroslava, + Irenu Hijovych
Pi.: + Annu, + Milana, + syna Milana Ganoškovych/zmena sv. omša bude ráno/
So.: + Urbana, + Margitu, + synov Pavla a Emila Pápežovych/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov