Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok

Slávime 26. nedeľu v “období cez rok“, zároveň prvú v mesiaci. O  14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť ružencového bratstva. Po nej bude požehnanie novej sochy sv. Terézie z Lisieux, ktorá je v predsieni kostola.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefínu, + Juraja Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Veroniku a + Jána Bušíkovych
St.: + Viktora, + Helenu, + Máriu, + Mariána a + Miroslava /R – zmena/
Št.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych
Pi.: : + Alojza Kršku
So.: /s pl. nedele/ + Emíliu a + Štefana Šinkovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:

Október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. Môžem získať za obvyklých podmienok aj úplné odpustky, kto sa modlí sv. ruženec v kostole a v rodine.

Modlitba sv. ruženca bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása. V stredu za priaznivého počasia sv. ruženec býva aj pri kaplnke SPM./17.00 hod./

V tomto týždni sa môžu predmodlievať: Po.: muži, Ut.: spoločenstvo modlitby matiek, St.: ruža č.1, Št.: ruža č. 2, Pi.: deti, žiaci, miništranti a mládež, So. a Ne.: farské spoločenstvo, Št. po večernej sv. omši bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, So.: „Večeradlo s Pannou Máriou“ 17.30 hod. Ste srdečne pozvaní.

Po.: spom. Svätých anjelov strážcov.
St.: spom. sv. Františka Assiského.
Št.: ľub. spom. sv. Faustíny Kowalskej, panny.
Pi.: prvý v mesiaci
So.: spom. Ružencovej Panny Márie – prvá v mesiaci.

V tomto prvopiatkovom týždni sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Št. a Pi. od 17.30 – 18.30 hod. Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.- prvoprijímajúce deti /4 z 9/ piatkov

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 8.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 27. v období cez rok. Iba pripomínam tým, ktorí ideme na budúcu nedeľu do Ríma, že sa stretneme o 12.45 hod. tu v kostole na eucharistickom požehnaní. Dajte to vedieť ak máte možnosť aj tým, ktorí nie sú z našej farnosti.

Farské oznamy na 25. nedeľu v období cez rok

Slávime 25. nedeľu v “období cez rok“.

/iba v sobotu večer/ po sv. omši je stretnutie rodičov, ktorí majú záujem o pobirmovanie svojho dieťaťa v r. 2025

V nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. stretnutie rodičov, ktorých dieťa navštevuje 1 .-3. roč. Z.Š.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefínu, + Jána Drábikovych, + Alžbetu Krajnú a + rodičov
Ut.: + Františka, + Emila a + rodičov
St.: + Emíliu Lazovú
Št.: + Ladislava, + Antóniu Palkechovych a + syna Milana
Pi.: : + Jána Richtárika a + Emíliu Jakubíkovú
So.: /s pl. nedele/ + Michala Masláka
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, Št. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
St.: spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
So.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Hodová slávnosť v našej farnosti bude v nedeľu 15.októbra.

O upratanie kostola v sobotu by som prosil ženy, ktoré upratujú pred hodami.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 26. v období cez rok, zároveň prvá v mesiaci.

Farské oznamy na 24. nedeľu v období cez rok

Slávime 24. nedeľu v “období cez rok“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + rodičov Godriovych
Ut.: + Ľudmilu, Mikuláša a + Jozefa Kalusovych
St.: + Zuzanu a + Františka Markovych
Št.: + Matúša, + Alžbetu a + Jána
Pi.: : + Annu Faturovú a + rodičov z obidvoch strán
So.:./s pl. nedele/ + Milana, + Vlastu a + Jána
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, Št. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom je poďakovanie Pánu Bohu za úrodu. Budeme liturgicky sláviť: v piatok.
St.: spom. sv. Andreja Kima Taegona, kňaza  a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
Št.: neprikázaný sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu.
So.: spom. sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.

V sobotu na večernú sv. omšu s platnosťou nedele a po nej by som sa rád stretol s r o d i č m i, ktorí by si prijali aby ich dieťa bolo v roku 2025 pobirmované. Týka sa to žiakov, ktorí v tomto roku začali navštevovať siedmy ročník a vyššie. /nie sú pobirmovaní/

V nedeľu o 10.30 hod. a po nej by som sa rád stretol s r o d i č m i, ktorí dieťa navštevuje prvý, druhý a tretí ročník Z.Š. vo Visolajoch.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 7.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 25. v období cez rok.

Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok

Slávime 23. nedeľu v “období cez rok“.

Úmysly sv. omší:
Po.: + rodičov Sojkovych a + synov a vnukov
Ut.: + Jozefa, + Františka Baránkových
St.: + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + rodičov Godriovych /R/ – zmena
Pi.: : 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 + Eriku a + Mariku – pri kaplnke
So.:./s pl. nedele/ + Pavla Kabzana, + Ondreja a + Gabriela
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, St. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
Ut.: ľub. spom. Najsvätejšieho mena Panny Márie.
St.: spom. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Št.: neprikázaný sviatok Povýšenie Svätého Kríža.
Pi.: slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – hody našej krajiny, zároveň štátny sviatok.
So.: spom. sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.

pondelok po večernej sv. omši sa stretneme tí, ktorí ideme na púť do Ríma. Ak by niekto nemohol prísť, nech si pošle náhradu pre informácie. Pri stretnutí by sa dorovnala aj cena pobytu.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 6.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 24. v období cez rok.

Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok

Slávime 22. nedeľu v “období cez rok“, zároveň prvú nedeľu mesiaca. 

O  14.00 hod. je požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu. Zvlášť sú pozvaní členovia ružencového bratstva.

Deti, ktoré chodili počas letných prázdnin na nedeľné sv. omše a majú aj vyfarbený plagátik ktorí dostali na začiatku prázdnin ,dnes o 15.00 hod. sa stretneme pred farou a pôjdeme spoločne na zmrzlinu.

Úmysly sv. omší:
Sv. omše v pracovné dni budú bývať o 18.30 hod. ak nebude vyhlásené v aktuálnu nedeľu inak.
Po. 8.00 hod. + Jána, + Annu Filovych a + rodičov z obidvoch strán – zmena
Ut.: + Ondreja, + Margitu, + Ivana a + Oľgu
St.: + rodičov Sojkovych a + synov a vnukov
Št.: + Máriu Krškovú /R/ – zmena – rekolekcie kňazov
Pi.: + Jozefa, + Antóniu Moškovych a + rodičov z obidvoch strán
So.:./s pl. nedele/ + Antóniu Krškovú a + čl. r. Krškovej
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, St. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
Št.: spom. sv. Košických mučeníkov.
Pi.: neprikázaný, ale veľmi uctievaný sviatok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie.

V pondelok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme prosiť o Dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a pracovníkov školstva pre nový školský rok 2023/24. Pri sv. omši budeme myslieť aj na tých, ktorí chodia do školy mimo našej farnosti. K tejto sv. omši sú pozvaní všetci farníci.

V sobotu o 15.00 hod. si pri sv. omši sviatosť manželstva vyslúžia:

Daniel Korbáš zo Štiavnika a Barbora Mesiačková z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za novomanželov.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 5.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 23. v období cez rok.

Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok

Slávime 21. nedeľu v “období cez rok“.

Úmysly sv. omší:
Po.  + Jaroslava Šinku
Ut.: + Emila Mošku /R/
St.: + Helenu Kacerenkovú
Št.: + Máriu Martinkovú a + rodičov z obidvoch strán/R/
Pi.: + Vladimíra, + Pavla, + Jozefa a + Dušana
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa, + Annu Brandiburovych a + vnuka Petra
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

Tí čo máte nahlásené úmysly sv. omší na Ut. a Št. a Vám nevyhovuje ranný čas môžete sa zastaviť a nájdeme vhodnejší termín.

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, St. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, So.: 17.30 hod. Večeradlo s Pannou Máriou. Ste srdečne pozvaní.
Po.: spom. sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Ut.: spom. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa.
Pi.: prvý v mesiaci
So.: prvá v mesiaci

V prvopiatkovom týždni sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. St. a Pi. od 17.30 – 18.30 hod. Pred žiakov a študentov St. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Mať čisté srdce, milosť posväcujúcu v duši je najkrajší vstup do nového školského roka. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.- prvoprijímajúce deti /3 z 9/ piatkov

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 4.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 22. v období cez rok, prvá v mesiaci.

Farské oznamy na 20. cezročnú nedeľu

Slávime 20. cezročnú nedeľu.

Úmysly sv. omší:
Po.  + Jána, + Gizelu Šištíkovych a + syna Jána
Ut.: + Jozefa, + Antóniu a + zaťa Stanislava Moškovych/R/
St.: + Vladimíra a +Dušana Lukáčovych
Št.: + Ondreja, + Gabriela, + starých rodičov z obidvoch strán a + zaťa Pavla/R/
Pi.: + Irenu a + Miroslava Hijovych
So.:./s pl. nedele/ + Annu, + Pavla a +syna Pavla Gardlovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

Tí čo máte nahlásené úmysly sv. omší na Ut. a Št. a Vám nevyhovuje ranný čas môžete sa zastaviť a nájdeme vhodnejší termín.

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Sv. ruženec býva 40. min. pred sv. omšou, Pi. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, Ste srdečne pozvaní.
Po.: spom. sv. Pia X., pápeža.
Ut.: spom. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej.
Št.: neprikázaný sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 3.

Kto by chcel z farníkov priložiť svoju ruku k práci, na budúcu sobotu o 8.00 hod. sa bude kosiť Hlboká cesta. Ochotným chlapom už vopred veľmi pekne ďakujem.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.

Farské oznamy na Sviatok Premenenia Pána

Slávime sviatok Premenenia Pána, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o  14.00 hod. je požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu. Zvlášť sú pozvaní členovia Ružencového bratstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava, + Annu, + Ladislava a + Alenu Bačíkovych
Ut.: + Oľgu, a + Ľudovíta Moškovych /R/
St.: + Alexandra
Št.: +Zuzanu a + Františka Markovych /R/
Pi.: + Juraja, + Ľudmilu, + Máriu a + Evu Blahovych
So.:./s pl. nedele/ + Jozefínu a + Pavla Maslákovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

Tí čo máte nahlásené úmysly sv. omší na Ut. a Št. a Vám nevyhovuje ranný čas môžete sa zastaviť a nájdeme vhodnejší termín.

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, Pi. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, Ste srdečne pozvaní.
Ut.: spom. sv. Dominika, kňaza.
St.: neprikázaný sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Št.: neprikázaný sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.
Pi.: spom. sv. Kláry, panny.

V utorok je možnosť ísť spoločne ako farnosť na turistiku na vrch Vapeč /nad obcou H. Poruba/ Nie je to náročný  terén.

Stretneme sa ráno o 9.00 hod. pred farou a potom by sme išli individuálne svojím autom. Poprosil by som tých, ktorých táto ponuka oslovila, aby mi dali vedieť či už v sakristií, alebo telefonicky. Tí, ktorí nemajú možnosť auta a chcel by ísť zastavte sa /najlepšie po sv. omši – do pondelka/ v sakristií, aby sa voľné miesta v autách obsadili.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 1.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 19. v období cez rok. 

Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok

Slávime 17. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a zdravie pre Evu a Gregora Budiačovych
Ut.: + Pavla, + Veroniku, + Jána a + Juraja Čižmárovych /R/
St.: + Jána, + Máriu Krškovych a + rodičov
Št.: + Alžbetu /R/
Pi.: + čl. r.: Rieckej, Kalužničinovej, Hrenákovej a Valicovej
So.:./s pl. nedele/ + čl. r.: Rieckej a Kalužničinovej
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

Tí čo máte nahlásené úmysly sv. omší na Ut. a Št. a Vám nevyhovuje ranný čas môžete sa zastaviť a nájdeme vhodnejší termín.

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
Ut.: spom. sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Pi.: spom. sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza -prvý piatok
So.: prvá v mesiaci.
Denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, St. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, So.: 17.30 hod. Večeradlo s Pannou Máriou. Ste srdečne pozvaní.
V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. St. a Pi. od 17.30 – 18.30 hod.

Pred žiakov a študentov St. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

  • prvoprijímajúce deti /2 z 9/ piatkov

4. prázdninová cyklopúť po okolí farnosti za priaznivého počasia sa uskutoční v stredu 10.30 hod. Srdečne ste pozvaní. /potrebná je prilba/

O upratanie kostolíka by som prosil v sobotu skupinu č. 12.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 18. v období cez rok  sviatok Premenenie Pána.

Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok

Slávime 16. nedeľu v období cez rok, tento deň pápež František ustanovil za svetový deň starých rodičov. Navštívme, alebo ak nám nežijú tak sa za nich pomodlime.

Úmysly sv. omší:
Počas mesiacov: júl a august úradné sv. omše v pracovné dni/ak nebude vyhlásené inak/budú bývať: večerné: Po., St., Pi, a So/s pl. nedele/ 18.30 hod.
    ranné: Ut. a Št. – 7.30 hod.
Po.: + Evu Ganoškovú
Ut.: + Michala, + Annu, + Jaroslava, + Ľudmilu Kubišovych/R/
St.: + Juraja a + Annu Ďuricovych
Št.: + Annu Faturovú a + rodičov z obidvoch strán/R/
Pi.: + Jozefa a + Irenu Štefancovych
So.:./s pl. nedele/ + Martu, + Jozefa Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

Tí čo máte nahlásené úmysly sv. omší na Ut. a Št. a Vám nevyhovuje ranný čas môžete sa zastaviť a nájdeme vhodnejší termín.
/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, Pi. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Jakuba, apoštola.
St.: spom. sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.
Št.: spom. sv. Gorazda a spoločníkov.
So.: spom. sv. Marty, Márie a Lazára.

Sviatosť manželstva si v sobotu o 14.30 hod. vyslúžia:

Michal Tomáš z Púchova a Dominika Strapková z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za nich“.

4. prázdninová cyklopúť po okolí farnosti za priaznivého počasia sa uskutoční v stredu 10.30 hod. Srdečne ste pozvaní./potrebná je prilba/

O upratanie kostolíka by som prosil v sobotu skupinu č. 11.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 17. v období cez rok.