Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok

Slávime 14. nedeľu v období cez rok. /deti a mladší žiaci, ktorí si minulú nedeľu nezobrali obrázky k vyfarbeniu evanjelia príslušnej nedeli nech sa zastavia po sv. omši v sakristií. + modlitba Anjel Pána

Počas mesiacov: júl a august úradné sv. omše v pracovné dni/ak nebude vyhlásené inak/budú bývať:
večerné: Po., St., Pi, a So/s pl. nedele/ 18.30 hod.
ranné: Ut. a Št. – 7.30 hod.

Úmysly sv. omší:
Tí čo máte nahlásené úmysly sv. omší na Ut. a Št. a Vám nevyhovuje ranný čas môžete sa zastaviť a nájdeme vhodnejší termín.
Po.: 16.00 pohrebná sv. omša + Alojza Masláka „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Jozefa, + Františka Baránkovych a + rodičia/R/
St.: + Mariána, + Emíliu a + Štefana Pápežovych
Št.: + Ignáca, + Karolínu Maslákovych a + rodičov z obidvoch strán/R/
Pi.: + Antona, + Annu Štefancovych a + rodičov
So.:./s pl. nedele/ + Milana Ďuricu a + rodičov
Ne.: 7.30 + Boženu, + Jána Kanisovych, + Antona, + Michala Machyl /úmysel z Po./
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.
So.: spom. sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Je možnosť sa zúčastniť duchovných pobožností: denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, Pi. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.

Aj počas prázdnin je možnosť sa vyspovedať 30. min. pred každou sv. omšou.

2. prázdninová cyklopúť po okolí farnosti za priaznivého počasia sa uskutoční v pondelok 18.00 hod. Srdečne ste pozvaní./potrebná je prilba/

O upratanie kostolíka by som prosil v sobotu skupinu č. 9. Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.

Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok

Slávime 13. nedeľu v období cez rok, zároveň prvú mesiaci.

Dnes o  14.00 hod. je požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca. Zvlášť sú pozvaní členovia Ružencového bratstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona Ganošku a + syna Jozefa
Ut.: + Máriu, + Urbana, + Máriu Kanisovych /R – zmena/
St.: 7.30 hod. na úmysel kňaza
      10.30 + Jozefínu, + Jozefa Závadovych a + vnuka Radka
Št.: + Juraja, + Melániu Šištíkovych, + Jozefa, + Máriu, rodičov Brandiburovych a + čl. r. Brandiburovych
Pi.: + Antona, Júliu Kušikovych, + rodičia z obidvoch strán
So.:./s pl. nedele/ + čl. r. Benkovej a Krajnej
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Tomáša, apoštola.
St.: slávnosť sv. Cyrila a Metoda Slovanských vierozvestov, zároveň štátny sviatok. Sv. omše: 7.30  a 10.30 hod.

V tomto týždni máme možnosť sa zúčastniť duchovných pobožností: 
denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, št. po večernej sv. omši adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Ste srdečne pozvaní.
V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 17.30 hod.

Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

  • prvoprijímajúce deti /1 z 12/ piatkov

V stredu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda o 16.30 hod. je možnosť pre starších žiakov, študentov, ale i dospelých ísť na 1. prázdninovú cyklopúť po okolí farnosti. Srdečne ste pozvaní./potrebná je prilba/

O upratanie kostolíka by som prosil v sobotu skupinu č. 8. Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 14. v období cez rok.

Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok

Slávime 12. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Máriu Chlebanovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Irenu a + Jozefa Štefancovych
St.: /s pl. sviatku/ + Ladislava, + Gabrielu a + Ladislava, + Františku
Št.:8.00 na úmysel kňaza /poďakovanie za dary od P. Boha počas šk. roka 2022/23
     + Máriu, + Pavla Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Pavla, + Jozefínu Dubajovych a + rodičov
So.:./s pl. nedele/ + Pavla Polackych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Št.: slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.  Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je pracovný deň: stredu večer s platnosťou sviatku 18.30, štvrtok 8.00/zmena/  a 18.30 hod.
So.: prvá v mesiaci.

V tomto týždni máme možnosť sa zúčastniť duchovných pobožností: 
denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, v sobotu o 17.30 hod. Večeradlo s Pannou Máriou. Ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 7.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok. 

Farské oznamy na 11. nedeľu v období cez rok

Slávime 11. nedeľu v období cez rok. /samolepky pre deti/

Dnes o 19.00 hod. je požehnanie nového kríža, ktorý sa nachádza nad hl. cestou smer do PB, oproti čerpacej stanice. Ste srdečne pozvaní.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Pavla, + Jozefínu, + synovia: Ladislav, Pavol a + nevesta Hanka
Ut.: + rodičov: Bušíkovych a Hrenákovych
St.: 15.00 hod. pohrebná sv. omša + Dušana Lukáča „Nech odpočíva v pokoji“
Št.: + Jána, + Paulínu Palkechovych
Pi.: + Gizelu Šištíkovú
So.:./s pl. nedele/ + Máriu, + Jána Čižmárovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 + Alojza, + Pavla, + Máriu, + Milana a + rodičov Krškovych/úmysel zo stredy/
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
St.: spom. sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
So.: neprikázaná slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Máme možnosť sa zúčastniť duchovných pobožností: denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou štvrtok po sv. omši. Ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 6.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 12. v období cez rok.

Farské oznamy na 10. nedeľu v období cez rok

Slávime 10. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Augustína Jakubeka
Ut.: + Jána Hlubinu a + čl. rodiny
St.: za Božiu pomoc a zdravie pre Annu a Janu
Št.: + Emila, + Máriu Ďuricovych
Pi.: + Ondreja Gajdoša a + rodičov
So.:. /s pl. nedele/ za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre čl. ružencového bratstva
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi./požehnanie obnovenej sochy v predsieni kostola/
Pi.: neprikázaná, ale veľmi uctievaná slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
So.: spom. Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie.

Máme možnosť sa zúčastniť duchovných pobožností: denná modlitba sv. ruženca 40. min. pred sv. omšou, adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou štvrtok po sv. omši, v piatok požehnania s Eucharistiou po sv. omši, kde môžeme za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 5.

V piatok po sv. omši sa stretneme tí, ktorí sa prihlásili na farskú púť do Ríma. Poprosil by som o zálohu/polovicu z ceny 150€/

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí s akýmkoľvek spôsobom dôstojne zapojili do liturgickej slávnosti Božieho Tela.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 11. v období cez rok.

Farské oznamy na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Prežívame slávnosť Najsvätejšej Trojice, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o  14.00 hod. je požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca. Zvlášť sú pozvaní členovia Ružencového bratstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: + čl. r. Moškovej, Janekovej a Ligdovej
Ut.: + Jozefa Sapitu
St.: 7.30 hod.+ Antona Hanidžiara, + rodičov a starých rodičov z obidvoch strán /R – zmena/
Št.: za Visolajskych farníkov
       + Jozefa Čemeša
Pi.: + Emanuela Ďuricu a + Jozefa Držíka
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa a + Jozefínu
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
Št.: je cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Každého pokrsteného kresťan – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu.

Sv. omše: 7.30, 18.30 hod. Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia tkz. „oltáriky“. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrila úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných farníkov o prípravu oltárikov. SPBz

Sviatosť manželstva si vo farnosti Horné Kočkovce chce vyslúžiť:
Juraj Bartoš z Visolaj a Tereza Lutišanová z H. Kočkoviec. Kto by vedel o cirkevno – právnej prekážke nech to ohlási na F.Ú.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 4.

Stále ja možnosť sa prihlásiť na farskú púť do Ríma. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 10. v období cez rok.

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu

Slávime 7. veľkonočnú nedeľu., zároveň 57. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava a + Máriu Bušíkovych
Ut.: + Pavla, + Ondreja a + Gabrielu Kabzanovych
St.: 7.30 hod.+ Annu a + Filipa Patačikovych /R – zmena/
Št.: + Jurka Kršku
Pi.: + Juraja, + Evu, + Štefana a + Alžbetu
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu Valnych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: spom. sv. Filipa Neriho, kňaza.

Novénou sa duchovne pripravujeme na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť, /v stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia aj pri kaplnke SMP/ deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie sú spolu zo svojimi rodičmi pozvaní na 2. modlitbové stretnutie. V prípade nepriaznivého počasia sa s rodičmi a deťmi stretneme tu v kostole.

Piatková sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 17.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 3.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého – zavŕšenie Veľkonočného obdobia.

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Slávime 6. veľkonočnú nedeľu. 

Dnes je celofarská poklona Záverečné požehnanie bude o 16.30 hod. Aby tu Pán Ježiš nebol sám, tak s nasledovnými modliacim farníkmi z častí farností:

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka Mošku a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Petra Zlatoša
St.: 7.30 hod.+ Štefániu a + Jozefa Malovcovych /R – zmena/
Št.: za Visolajskych farníkov
       + Annu, + Františka Martinkovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Františka a + rodičov
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa Richtárika
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pondelok, utorok a stredu sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť v pondelok.
Ut.: spom. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.
Št.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Každého pokrsteného katolíka viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše budú: 7.30, 18.30 hod.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť, v stredu o 18.00 hod. za priaznivého počasia aj pri kaplnke SMP/ deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie sú spolu zo svojimi rodičmi pozvaní na 2. modlitbové stretnutie/, ostatné duchovné podujatia sú ako obvykle.

Od piatku sa novénou začneme duchovne pripravovať na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 2.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 7. veľkonočná.

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu

Slávime 5. veľkonočnú nedeľu – prvú v mesiaci.

O 14.00 hod. je požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca. Zvlášť sú pozvaní členovia Ružencového bratstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Kostelného
Ut.: + Boženu a + Jána Kanisovych
St.: 11.00 hod. sv. omša na pútnickom mieste Velehrad
Št.: + Rudolfa Osrmana a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Jozefínu a + Pavla Maslákovych
So.:./s pl. nedele/ + Samuela Bakoša
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
So.: ľub. spom. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej.

V mesiaci Máj je 15. min. pred sv. omšou májová pobožnosť, v pri kaplnke SPM – v tomto týždni individuálna, alebo rodinná pobožnosť /, ostatné duchovné podujatia sú ako obvykle. Ste na duchovné podujatia srdečne pozvaní.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 1.

Odchod na farskú púť na Velehrad je v stredu o 8.30 hod. z pred obchodu Jednota./sú voľné ešte 2. miesta – možnosť prihlásenia v sakristií/

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.

V našej farnosti je celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. S týmto programom:/ je aj na nástenke pred kostolom/.

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Slávime nedeľu Dobrého Pastiera – 4. veľkonočnú.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka, + Jozefa a + Františka Jakušovych
Ut.: + Pavla Hanidžiara, + rodičov a+ súrodencov
St.: + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán/7.30 – zmena/
Št.: + Alžbetu, + Emanuela Ganoškovych a + starých rodičov z obidvoch strán
Pi.: + Antóniu, + Jozefa Slyškovych
So.:. 15.00 hod. sobášna sv. omša
         18.30 /s pl. nedele/ + Martu Ligdovú
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
St.: neprikázaný sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 17.30 hod.

Sviatosť manželstva si v sobotu o 15.00 hod. pri sv. omši vyslúžia:
Peter Villín z Bodinej a Lívia Chlebanová z Visolaj. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za novomanželov.“

Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Máj je mesiacom Panny Márie. 15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť, v stredu za priaznivého počasia aj o  18.00 hod. pri kaplnke SMP/ deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie 4.6. sú spolu zo svojimi rodičmi pozvaní na 1. stretnutie ku kaplnke/, ostatné duchovné podujatia sú ako obvykle + večeradlo s Pannou Máriou v sobotu pred večernou sv. omšou. Ste na duchovné podujatia srdečne pozvaní.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 12.

Farníci, ktorí sme sa prihlásili na farskú púť na Velehrad /10.5./stretneme sa po sv. omši v utorok. Poprosil by som Vás aj o úhradu nákladov – 30€

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 5. veľkonočná – prvá v mesiaci.

O dva týždne bude celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Program poklony si môžete pozrieť na nástenke pred kostolom.