Farské oznamy na štvrtú nedeľu v cezročnom období

Slávime štvrtú nedeľu v cezročnom období.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaný Obetovanie Pána – Hromníc.
O 17.30 bude aj živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje
St.: ľub. spom. sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
Št.: prvý štvrtok deň modlitieb za duchovné povolania.
Pi.: spom. sv. Agáty, panny mučenice, prvý piatok
So.: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, prvá sobota

V sobotu si sviatosť manželstva vyslúžili:
Michal Lazoví a Tatiana Sojčáková. Novomanželom vyprosujeme na príhovor sv. Joachima a Anny veľa Božieho požehnania, zdravia a vzájomnej úcty.

V utorok o 14.00 hod. v Dome nádeje bude pohrebný obrad nášho farníka + Pribinu Janda. „Nech odpočíva v pokoji“.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií medzi Nami.

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, všetkým tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako svoju farnosť podporiť aj finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke či fb.

Chcem sa srdečne poďakovať farníkov, ktorí vo štvrtok zložili vianočnú výzdobu.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je 5v období cez rok .

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na tretiu nedeľu v cezročnom období – nedeľu Božieho Slova

Slávime tretiu nedeľu v cezročnom období – nedeľu Božieho Slova.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
Ut.: spom. sv. Timoteja a Títa, biskupov.
Št.: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Zajtra o 13.00 hod. v Dome nádeje bude pohrebný obrad našej farníčky + Anny Zboranovej. „Nech odpočíva v pokoji“

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií. V rámci vychádzky, keď sa zastavíme v predsieni kostola cez deň tak isto nič neporušíme a nikde sa nenakazíme… /samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických predpisov/ pozývam Vás na takéto stretnutie s Pánom Ježišom, keď už nie denne, tak aspoň týždenné…

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Skúsme osloviť aj svojich najbližších, známych aby Nás bolo stále viac a viac modliacich sa pre tak správny úmysel. „Proste a dostanete, klopte a otvoria Vám…“ len v Bohu máme istotu a oporu. Len Dobrý Pán Boh nám môže pomôcť z tohto nešťastia… prosme HO. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, že niektorí z Vás si nájdete spôsob ako farnosť podporiť v tomto čase aj finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Budúca nedeľa je 4v období cez rok .

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Farské oznamy na druhú nedeľu v cezročnom období

Slávime druhú nedeľu v cezročnom období.

Predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas na návštevu Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií. Hlavne v tomto čase, keď nemôžeme byť na sv. omši v našom kostole.

V rámci vychádzky, keď sa zastavíme v predsieni kostola cez deň tak isto nič neporušíme a nikde sa nenakazíme…/samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických predpisov/ pozývam Vás na takéto stretnutie s Pánom Ježišom, keď už nie denne, tak aspoň týždenné…

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Skúsme osloviť aj svojich najbližších, známych aby Nás bolo stále viac a viac modliacich sa pre tak správny úmysel. „Proste a dostanete, klopte a otvoria Vám…“len v Bohu máme istotu a oporu. Len Dobrý Pán Boh nám môže pomôcť z tohto nešťastia… prosme HO. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, že niektorí z Vás si nájdete spôsob ako farnosť podporiť v tomto čase, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem /zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice.
V čase od 18.1. – 25.1. je Týždeň modlitieb za Jednotu Kresťanov.

Budúca nedeľa je 3v období cez rok – nedeľa Božieho Slova.

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána

Dnešná nedeľa je poslednou nedeľou vianočného obdobia – sviatok Krstu Pána Ježiša amzároveň prvá nedeľa obdobia cez rok pred Pôstnym obdobím.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí urobili vianočnú výzdobu, ktorá bude v kostole do 2. februára. Mnohí z Vás ste ju nevideli je veľmi pekná tak ako po iné roky. V tomto roku bola hlavne pre Pána Ježiša prítomného v bohostánku. /Kto chce môže ju vidieť z predsiene kostola./

Predsieň kostola býva otvorená denne. Nezabúdajme si nájsť čas návštevy Pána Ježiša prítomného pod spôsobmi chleba a vína v Eucharistií. Hlavne v tomto čase, keď nemôžeme byť na sv. omši. Pekne mi to povedala jedna pani: „sv. omší, pobožností, modlitieb máme cez TV a rádia dosť, ale nie je to ono, ako keď sme v kostole“…. veľavravné.

V rámci vychádzky, keď sa zastavíme v predsieni kostola cez deň tak isto nič neporušíme a nikde sa nenakazíme… pozývam Vás na takéto stretnutie s Pánom Ježišom, keď už nie denne, tak aspoň týždenné… Dodržujte, prosím, hygienické predpisy (rúška, odstup, dezinfekcia rúk).

Chcem sa všetkým poďakovať za modlitby za mňa, keď som bol v nemocnici. Verte aj ja som myslel na Vás… a nosím Vás vo svojom srdci. Už sa mi dá denne slúžiť súkromná sv. omša a myslím pri nej aj na Vás. V modlitbe to je úplne samozrejme, a naďalej prosím o modlitbu za mňa.

V modlitbe môžeme byť spolu v rovnakom čase: 20.00 – 20.05 hod. Keď som bol v nemocnici napadla mi myšlienka nájsť aspoň chvíľku, kde by sme sa spojili v modlitbe, keď sú zatvorené kostoly pre slávenie sv. omše. Ako som sa potešil, keď p. biskup Nitry dal návrh, že 5. min. „Pre Boha, Pre seba, Pre druhých“. Ľudia majú v týchto 5. min. sa cez modlitbu  spolu spojiť a prosiť za odvrátenie pandémie. Môžeme to aj my vo farnosti robiť. Na znak toho budú zvoniť aj zvony. Skúsme to. „Proste a dostanete, klopte a otvoria Vám…“len v Bohu máme istotu a oporu. Len Dobrý Pán Boh nám môže pomôcť z tohto nešťastia… prosme HO. Modliť sa môžeme modlitbu ľubovoľnú.

Aj, keď za máličko, ale aj za to chcem poďakovať, že niektorí z Vás si nájdete spôsob ako farnosť podporiť aj materiálne – milodarom na kostol. Srdečná vďaka. V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Férie v období cez rok.

Budúca nedeľa je 2v období cez rok.

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu

Slávime 2. adventnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Ut.: slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše, keďže je pracovný deň: 7.30 a 17.30 hod.

V St., Pi. a So. sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden z nich. Obsahom kántrových dní je: príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase bývajú o 6.30 hod. v tomto druhom adventnom týždni: Po., St. a So.

K sviatosti zmierenia je možnosť pristúpiť 30. min. pred sv. omšami. V Po., St. a So. po rorátnej sv. omši.

Sv. ruženec ráno býva po rorátnej sv. omši. Pred večernými sv. omšami – 40. min.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 3. adventná nedeľa, nedeľa radosti/gaudete/

Úmysly sv. omší:
Po.: 6.30 +Jozefa a + Martu Krškovych /R/
Ut.7.30 za Visolajských farníkov
      17.30 + Jozefa Hija a + rodičov
St.: 6.30 hod. na úmysel kňaza /R/
Št.: : na úmysel kňaza
Pi.: na úmysel kňaza
So.: 6.30 hod. Božiu pomoc pre Jozefa a Otíliu /R/
Ne.: 7.30  na úmysel kňaza
      10.30  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu

Slávime 1. adventnú nedeľu. Začiatok nového liturgického roka „cyklu B“, ale i nového liturgického obdobia Advent. Sme pozvaní sa duchovnejšie pripraviť na blížiace sa sviatky Narodenia Pána Ježiša

Prajem a vyprosujem Vám požehnaný adventný čas.

Nech ma deti a žiaci po sv. omši počkajú ponúknem im možnosť sa aj duchovne pripraviť na Vianoce.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Ondreja, apoštola. /najbližší kostol zasvätený svätcovi Slopná/
Št.: spom. sv. Františka Xaverského, kňaza.

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase budú bývať o 6.30 hod.

Sv. ruženec ráno bude bývať po rorátnej sv. omši. Pred večernými sv. omšami – 40. min.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Je možnosť si v sakristii zahlásiť nové adresy tých farníkov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu pristúpiť k Vianociam k sv. spovedi. U tých, ktorých som bol k Veľkej noci už zahlasovať nemusíte. Kedy ich prídem vyspovedať Vám včas dám vedieť. /ku ktorým chodím raz do mesiaca sa to netýka/

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 2. adventná nedeľa, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Ondreja a + Margitu Markovych
Ut.: Božiu pomoc a ochranu pre Jozefa
St.: 6.30 hod. na úmysel kňaza /R/
Št.: : na úmysel kňaza
Pi.: + Alžbetu, + Štefana, + Alojza a + Annu Lazovych
So.: 6.30 hod. na úmysel kňaza /R/
Ne.:7.30  na úmysel kňaza
      10.30  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Krista Kráľa

Slávime nedeľu Krista Kráľa, poslednú v liturgickom roku.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Ondreja Dunga – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred sv. omšou.

30 .min. pred sv. omšou je možnosť sviatosti zmierenia.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať chlapom, ktorí kosili Hlbokú cestu a záhradu, taktiež chlapom, ktorí obstríhali stromky vo farskej záhrade. DsPBz.

Budúca nedeľa je 1. adventná. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence i sviece môžete si ich priniesť na požehnanie/môžu sa priniesť aj tie čo už boli požehnané/, oni nám budú pripomínať, aby sme aj duchovne prežívali prípravu na Vianoce.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Pavla a + Máriu Moškovych
Ut.: + Annu, + Jozefa Krškovych a + čl. r. Krškovej
St.: na úmysel kňaza /R/
Št.: : + Zdenku, + Štefana Ďurkovičovych a + rodičov
Pi.: + Jaroslava Kršku a + Máriu a + Ladislava Strapkovych
So.: + Milana Kujaníka a + rodičov /R/
Ne.:7.30  na úmysel kňaza
      10.30  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 28. cezročnú nedeľu

Slávime 28. cezročnú nedeľu.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
Pi.: slávnosť patróna našej farnosti sv. Gála, kňaza.
So.: spom. sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka.

Modlitba sv. ruženca v októbri býva 35. min. pred každou sv. omšou

Po.: muži, Ut.: deti, žiaci, mládež a miništranti, St.: farské spoločenstvo Št.: ruža č. 7, Pi.: ruža č.8, So.: ruža č. 1, Ne.: farské spoločenstvo.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 29. nedeľou v období cez rok, v našej farnosti budeme sláviť hody. Je možnosť získať stav svojho vnútra ako po sv. krste – teda úplne odpustenie hriechov i trestov., kde sa slávia meniny kostola a to tým, že mám plnú účasť na sv. omši, teda som na sv. prijímaní a splním aj známe podmienky Preto povzbudzujem k sv. spovedi v tomto týždni.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc pre požehnanie manželstva
Ut.: +Antóniu, + Pavla Moškovych a + dcéry a zaťov
St.: + Jozefa Hanidžiara /R/
Št.: : + Vieru a + Jozefa Nemcovych
Pi.: na úmysel kňaza
So.: na úmysel kňaza /R/
Ne.: na úmysel kňaza
        9. 00 hod.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 27. cezročnú nedeľu

Slávime 27. cezročnú nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: spom. Ružencovej Panny Márie.

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Môžeme pri tejto modlitbe získať za obvyklých podmienok aj plnomocné odpustkyModlitba sv. ruženca býva 35. min. pred každou sv. omšou

Po.: muži, Ut.: deti, žiaci, mládež a miništranti, St.: farské spoločenstvo Št.: ruža č. 4, Pi.: ruža č.5, So.: ruža č. 6, Ne.: farské spoločenstvo.

V mesiaci október sa v utorok čítať sv. písmo nebude.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V sobotu 10.10.2020 v Beluši si sviatosť manželstva vyslúžia:

Dominik Sojka z Visolaj a Alžbeta Hromková z Beluše. “ Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich“.

Srdečné Pán Boh zaplať farníčkam a farníkom, ktorí v stredu umyli okná na kostole k hodom.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 28. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Kršku
Ut.: +Ľudovíta a + Oľgu Moškovych
St.: + Vladimíra Benáka a + rodičov /R/
Št.: : + Jána, + Gizelu, + Vincenta Hanincovych a + synov: Miroslava a Milana
Pi.: +čl. r.: Bednárikovych a Hudecovych
So.: + Emíliu a + Štefana Šinkovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
        9. 00 hod.: na úmysel kňaza
   za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 26. cezročnú nedeľu

Prežívame 26. cezročnú nedeľu.

Dnes o 9.30 hod. v klubovni na fare bude spevokol pre deti a mládež, na sv. omši následne budú spevom doprevádzať sv. omšu. Po sv. omši o 10.30 hod. bude stretnutie rodičov, ktorých deti navštevujú Z.Š. vo Visolajoch, ale aj mimo farnosti.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
St.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Št.: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
Pi.: spom. Svätých anjelov strážcov.
So.: prvá v mesiaci.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. V tomto mesiaci sa zvlášť slávnostnejšie a radostnejšie modlíme túto krásnu modlitbu. Môžem pri tejto modlitbe získať aj úplné odpustky. Kto sa modlí ruženec v kostole a v rodine. Modlitba sv. ruženca /od štvrtka/ bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása.

Št.: ruža č. 1, Pi.: ruža č.2, So.: ruža č. 3, Ne.: farské spoločenstvo

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca október. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku.

Srdečné Pán Boh zaplať ženám, ktoré v pondelok boli upratovať okolie nášho kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 27. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Františka Baránka a + rodičov
Ut.: + Michala Masláka a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Ladislava, + Antóniu a + Annu Palkechovych /R/
Št.: : + Alojza, + Annu Kozákovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: +Michala Kačenku
So.: + čl. r. Královych a + Ondrášechových /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov