Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Slávime 4. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera.

Vo svojich modlitbách a obetách myslime na nové kňazské a rehoľné povolania.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

3. MÁJ– 10.MÁJ 2020

17.30 – 18.30 HOD. /okrem soboty/
VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.
PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

Férie po 4. Veľkonočnej nedeli.

V tomto týždni St., Št. a Pi. sv. omša bude bývať o 18.30 hod. Vystavená sviatosť bude od 17.30 hod., 18.15 hod. májová pobožnosť.

V sobotu za priaznivého počasia o 18.00 hod. májová pobožnosť bývať pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Oznam pre birmovancov:
👉 V piatok o 9.00 hod. v kostole sa stretnem s birmovancami, ktorým sa priezvisko začína B – CH , v piatok po večernej sv. omši sa stretnem s birmovancami, ktorým sa priezvisko začína J – V. Birmovanec nech si prinesie písacie potreby.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 5. veľkonočná nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava a + Antóniu Palkechovych
Ut.: + Justína, + Jozefa a + Jána
St.: + Jozefa Kostelného /V/
Št.: + Jozefínu, + Euláliu a + čl. r. Rieckych a Kalužničinovych /V/
Pi.: + Alojza, + Annu, + dcéru Máriu, + brata Františka Kozákovych /V/
So.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych /R/
Ne.: + Žigmunda a + Antona /16.3./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

  • týždeň „koronavírusový“

26. APRÍL– 3.MÁJ 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

17.30 – 18.30 HOD.

Po požehnaní sa podáva sv. prijímanie

V tomto prvopiatkovom týždni je v tomto čase aj možnosť sv. zmierenia/

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

V tomto týždni pred nedeľou Dobrého pastiera sú modlitby a obety obetované za duchovné povolania.

St.: spom. sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
So.: spom. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V utorok o 10.00 hod. je katechéza pre prvoprijímajúce deti – facebook

Vpiatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – nedeľa Dobrého Pastiera.

O 11.00 hod. bude katechéza pre birmovancov – facebook

Úmysly sv. omší:
Po.: + Stanislava, + Emila a + rodičov
Ut.: Božiu pomoc pre Janu, Milana a Annu
St.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70. r. a prosba o BP pre Helenu
Št.: + Jána a + Paulínu Palkechovych
Pi.: + Pavla, + Ondreja a + Gabrielu
So.: + Pavla, + Pavla a + Annu Gardlovych
Ne.: za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Božieho Milosrdenstva

Slávime nedeľu Božieho Milosrdenstva – 2. Veľkonočnú.

Dnes o 11.00 hod. je katechéza pre birmovancov – facebook

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

  • týždeň „koronavírusový“

19. APRÍL– 26.APRÍL 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

17.30 – 18.30 HOD.

Po požehnaní sa podáva sv. prijímanie

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

Št.: spom. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.
So.: neprikázaný sviatok sv. Marka, evanjelistu.

V utorok o 10.00 hod. je katechéza pre prvoprijímajúce deti – facebook

Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Kacerenku a + Jozefa
Ut.: + Františka Mošku a + rodičov
St.: + Ladislava, + Františku Mitašikovych a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + Jozefa Križana, + rodičov a + čl. r. Borseníkovej a Puchríkovej
Pi.: + Juraja, + Jozefínu Krškovych a + vnuk Jurko
So.: + Milana Kujaníka a + rodičov
Ne.: za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Ježišovho Zmŕtvychvstania

Slávime nedeľu Ježišovho Zmŕtvychvstania.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

  • týždeň „koronavírusový“

12. APRÍL– 19.APRÍL 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ K  OSOBNEJ MODLITBE

17.30 – 18.30 HOD.

Po požehnaní sa podáva sv. prijímanie

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

  • PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

Prežívame Oktávu Ježišovho Zmŕtvychvstania

V pondelok o 13.00 hod. v Dome nádeje bude pohreb + Jozefíny Krškovej. „Nech odpočíva v pokoji“.

Budúca nedeľa je nedeľa Božieho Milosrdenstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefínu Krškovú
Ut.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70. r. života  a prosba o Božiu pomoc pre Helenu
St.: + Jozefa a + Jozefínu Valných
Št.: + Ivana, + Oľgu, + Margitu a + Ondreja
Pi.: + Pavla Janúcha
So.: + Mariána, + Jozefa, + Máriu Dubajovych
Ne.: za Visolajských farníkov

5. apríl/nedeľa/– 8.apríl/streda/ 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ K  OSOBNEJ MODLITBE

16.30 – 18.30 HOD.

/možnosť aj sv. zmierenia, treba zachováavať hygienické nariadenia SR/

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

V tomto týždni máme najdôležitejšie dni našej spásy.

Posvätné tríídum sa začína:

Zelený Štvrtok: deň ustanovenia kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.

Veľký Piatok: utrpenie a smrť Pána Ježiša. Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.

Biele Sobota: Ježišovo telo v hrobe.

Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Vigílnasv. omša o 18.30 hod.

/Obrady Zeleného Št., Veľkého Pi., Veľ. vigílie sú v kostole za zatvorenými dverami. Duchovne sa v tomto čase so mnou spojte cez modlitbu, TV – Lux, Noe, rádio Lumen/

Budúca nedeľa je nedeľa nedieľ Veľkonočná.

29. MAREC– 5.APRÍL 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

16.30 – 18.30 HOD.

/možnosť aj sv. zmierenia, treba zachovávať hygienické nariadenia SR/

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

Príď aj ty poprosiť. Máme za čo.

Modlitba Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe vo svojej tiesni. Priznávame nielen svoju obmedzenosť, ale i bezmocnosť. Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci. Ty jediný si Pán. Len tebe patrí všetka moc a sláva. Pokorne a so zahanbením v tvári priznávame, že sme boli príliš upriamení na svoje práva a nároky, hľadali príjemnosť a pohodlie, zábavu či adrenalín, nedbali sme na druhých, ani na teba a tvoj poriadok. K prírode sme boli bezohľadní a chceli stále viac. Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch i more. Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov. Svojou chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi, vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou, chovali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenstva, upravovali sme si zákony i pravidlá myslenia. Prestal si byť pre nás istotou, keďže je všetko relatívne, a absolútne je už len naše naduté ja. Z toho potom pramenia mnohé naše konflikty.

Vo svojej zaslepenosti sme nevedeli čítať znamenia. Hlásatelia radostne oznamovali, že zase bude svietiť slniečko. Väčšine nevadilo, že vysychajú stromy a množia sa myši, že v krajinách bez dažďa je hlad a ľudia utekajú za chlebom. Iní utekajú pred vojnou, ktorá je tu vlastne len preto, aby mal niekto väčší zisk, vplyv a moc, aby bol odbyt zbraní a niekde inde mali slušní ľudia prácu. Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom, ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo i biedu chudákov v rozvojových krajinách. Šťastie jednotlivcov sme stavali vyššie ako zodpovednosť, chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom, práva dospelých nad práva detí na lásku oboch rodičov, na istotu domova a zdravé morálne životné prostredie, pretože sme sa nedokázali zriecť zlého príkladu. Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšie generácie, miliónom počatých detí sme nedovolili narodiť sa, a tak vymierame a nemá na nás kto pracovať. Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.

Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín iba šikovné ruky a bystré hlavy, zatiaľ čo ich krajiny bez nich upadajú a nedokážu sa sami pozdvihnúť.

Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie. Očisti nás, keď s ľútosťou priznávame svoju vinu. Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe, ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť. Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo. Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu chorôb. Obráť nás a my sa vrátime k tebe. Vezmi nám srdcia kamenné a daj srdcia z mäsa.

Vráť nám radosť z tvojej ochrany a bezbožných budeme učiť o tvojich cestách, svedčiť im o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu. Daj nám svojho Ducha, aby v nás miloval on, keď my sami nedokážeme milovať nezištne. Daj nám odvahu zomierať sebe a žiť pre teba, nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova, aby v nás zvíťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme, že nás, Bože, nesklameš. Amen.

15. – 23.MARCA 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ

K  OSOBNEJ MODLITBE

DNES I BUDÚCU NEDEĽU: 16.00 – 18.00 HOD.
PO. – PI.: 16.00 – 18.00 HOD.

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Pi.: 16.45 hod. ruženec Božieho milosrdenstva17.00 hod. pobožnosť krížovej cesty.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 3. pôstna.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona Hanidžiara a + čl. r. Hanidžiarovej a Lazovej
Ut.: + Jozefa, + Zuzanu, + Juraja a + dietky
St.: ZBP pre čl. r. Závadovej /R/
Št.: + Irenu Kanisovú a + rodičov
Pi.: + Jozefa a + Jozefínu Lazovych
So.: +Jozefa a + Jozefínu Lukáčovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov