Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu, zároveň prvú nedeľu mesiaca. Dobrodincom za milodar pre SKCH v mene diecézneho biskupa sPBz. /Ako finančné prostriedky zo zbierky rozdeľujú nájdete na nástenke pred kostolom/.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: 16.45 hod. ruženec Božieho milosrdenstva, 17.00 hod. pobožnosť krížovej cesty.
stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a birmovancova vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 2. pôstna.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Milana, + rodičov a + čl. r. Hulvátovej
Ut.: + Jozefa, + Emila a + rodičov Kozákovych
St.: + čl. Strapkovej a Ganoškovej /R/
Št.: ZBP pre r. Andrei Krajčíkovej
Pi.: + Milana, + Irenu a + Rudolfa Hlaváča
So.: +Jozefa, + Máriu Maslákovych a + Emíliu a + Ladislava /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 7. cezročnú nedeľu

Slávime 7. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: 17. 00 pobožnosť Krížovej cesty
St.: Popolcová streda, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia. Sv. omša bude večer o 17.30 hod./ráno nebude/

Počas pôstneho obdobia býva veľmi pekná duchovná pobožnosť Krížová cesta. Bude bývať v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 1. pôstna. B.Ú v Žiline je vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby Slovenskej Katolíckej Charity. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa sPBz.

Po sv. omši o 10.30 hod. bude katechéza pre  birmovancov. Účasť je povinná.

Úmysly sv. omší:
Po.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80.rokov a prosba o Božiu pomoc.
Ut.: + Alojza, + Annu Kozákovych a + dcéru Máriu
St.: + Jána a + Annu /V/- zmena
Št.: + Máriu, + Jána Čižmárovych a + vnuka Ľubomíra
Pi.: + Vincenta, + Máriu Gabrišovych a + dietky
So.: +Vieru a + Jozefa Nemcovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. cezročnú nedeľu

Slávime 6. cezročnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
So.: neprikázaný sviatok Katedra sv. Petra, apoštola.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Vo štvrtok bude sv. omša ráno, nie večer z dôvodu celodiecéznej rekolekcie v Žiline.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesní. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy – teda povinnáRodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim deťom.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 7. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jaroslava Kršku a + rodičov.
Ut.: + Annu Palkechovú a + rodičov.
St.: + Matúša, + Annu, + Miloša, + Jarmilu a + rodičov z obidvoch strán /R/
Št.: + Veroniku Bušikovú /Rzmena
Pi.: + Jána Richtárika
So.: +Annu, + Jozefa a + Františka Kanisovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. cezročnú nedeľu

Slávime 5. cezročnú nedeľu.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Školastiky, panny.
Ut.: ľub. spom. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, hlavných patrónov našej Žilinskej diecézy.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 6. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Miroslava Trnku
Ut.: + Danielu a + Jozefa Šúlyovych
St.: + Mateja a + Veroniku /R/
Št.: + Emíliu Urbanovú a + Magdalénu Martinkovú
Pi.: + Oľgu a + Antona Vrbatovych
So.: +Antona Kanisa a + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na sviatok Obetovania Pána

Slávime sviatok Obetovania Pána, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť, ktorá sa ukončí eucharistickým požehnaním.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: ľub. spom. sv. Blažeja, biskupa  a mučeníka
Tento deň sa udeľuje Svätoblažejské požehnanie hrdla.
St.: spom. sv. Agáty, panny  a mučenice.
Št.: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a birmovancova vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom. Vstúpiť s čistým srdcom do druhého školského polroku je najlepším poďakovaním a zároveň najsilnejšou prosbou.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 5. v období cez rok. Po sv. omši o 10.30 hod. bude stretnutie rodičov birmovancov i detí, ktoré v tomto školskom roku pôjdu k 1. sv. prijímaniu. Účasť je potrebná. /stretnutie bez detí/

Úmysly sv. omší:
Po.: +Jozefa a + Martu Krškovych
Ut.: + Alžbetu, + Máriu, + Jozefa a + rodičov
St.: + čl. r. Dúbravkovych /R/
Št.: + Irenu a + Antona Kanisovych
Pi.: + Ladislava, + Gabriela, + Máriu, + Augustína a + Máriu
So.: + Máriu /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok

Slávime 3. nedeľu v období cez rok – nedeľu Božieho Slova.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Pi.: spom. sv. Jána Bosca, kňaza.
So.: prvá v mesiaci

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V piatok o 8.30 hod. by som veľmi pekne poprosil ochotných mužov i ženy o zloženie vianočnej výzdoby. Ochotným farníkom sPBz

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa sviatok Obetovania Pána, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Pri sv. omši sa budú požehnávať „hromničné sviece“ môžete si ich priniesť na požehnanie.

Úmysly sv. omší:
Po.: +Antóniu Botekovú a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Štefana, + Mariána Moškovych a + rodičov
St.: Božiu pomoc pre Helenu /R/
Št.: + Annu, + Františka Kubišovych a + deti
Pi.: + Emila Mošku
So.: + Ľudovíta, + Bohdanku, + Vendelína, + Máriu a + rod. z obidvoch strán /R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok

Slávime 2. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice.
Pi.: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
So.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Do soboty prežívame týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Myslime vo svojich modlitbách a obetách na spolčený úmysel Cirkvi.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 3. nedeľa v cezročnom období, zároveň nedeľa Božieho slova.

Po sv. omši o 10.30 hod. bude katechéza pre  birmovancov. Účasť je povinná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Pavla, + syna Pavla a + Annu Gardlovych
Ut.: ZBP pre r. Harisovú
St.: + Antona Zborana /R/
Št.: + Jozefa, + Jozefínu Valnych
Pi.: + Vieru , + Jozefa Nemcovych
So.: + Kristínu, +Martina Bielovych a + dietky/R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Krstu Pána Ježiša

Slávime nedeľu Krstu Pána Ježiša – koniec vianočného obdobia, od pondelka budeme prežívať obdobie cez rok pred pôstnym obdobím.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu vianočných sviatkov. Nech náš dobrý Nebeský Otec žehná Vašim životom. Vianočná výzdoba a betlehem budú do Hromníc 2.februára.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.Srdečne ste pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta Sv. písmo na pokračovanie – lektúra
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: spom. sv. Antona, opáta

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Od 18. – 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Myslime vo svojich modlitbách a obetách na spolčený úmysel Cirkvi.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesni. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

Sviatosť birmovania bude v sobotu 6. júna

Prvé sv. prijímanie bude 7. júna

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 2. nedeľa v cezročnom období.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Zdenku a + Jána Martinkovych
Ut.: + Vlastimila a + Matúša
St.: + Juraja a + Máriu /R/
Št.: + Štefániu a + Karola Botekovych
Pi.: + Jána Janeka
So.: + Františka Ganošku a + rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána

Prežívame Druhú nedeľu po Narodení Pána, zároveň prvú nedeľu mesiaca Január. Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť, ktorá sa ukončí eucharistickým požehnaním. Ste srdečne pozvaní.

Veľká noc v r. 2020 bude 12. apríla.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po./zajtra/: slávnosť Zjavenie Pána – Troch Kráľov,kresťana – katolíka viaže vo svedomí účasť na sv. omši, keďže je aj štátny sviatok, sv. omše: 7.30 a  11.00hod./zmena, liturgicky budú spevom doprevádzať koledníciPri sv. omšiach sa bude požehnávať trojkráľová voda i krieda. Po sv. omši si ju môžete zobrať domov.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta Sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je sviatok Krstu Krista Pána – koniec Vianočného obdobia.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antóniu, + Štefana, + Antóniu a + Antona
 za Visolajských farníkov/11.00 hod./
Ut.: + Máriu Hrenákovú a + rodičov
St.: + Annu a + Jozefa
Št.: + Pavla, + Ondreja a + Gabrielu
Pi.: + Jána Ganošku a + rodičov
So.: + čl. r. Patačikovych
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu svätej rodiny

Prežívame nedeľu Svätej rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa.

Zo stolíka, kde sa predáva kat. tlač je možnosť si pre rodičov zobrať posolstvo diecézneho biskupa. Nech Vám padne na duchovný úžitok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Silvestra I, pápeža. Pri sv. omši o 16.00 hod. budeme Dobrému Pánu Bohu ďakovať za udelené dobrodenia  r. 2019.
St.slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok. Viaže nás vo svedomí účasťou na sv. omši tak ako v nedeľu, keďže je aj štátny sviatok, sv. omše sú : 7.30 a 10.30 hod.
Št.: spom. sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi.

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Ut. 15.25 hod. pred sv. omšou sa číta Sv. písmo na pokračovanie – lektúra

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca Január. Keďže sv. spoveď ste si mnohí vykonali tesne pred Vianocami je platná aj k prvému piatku, ale kto by potreboval je možnosť k sviatosť zmierenia pristúpiť – 30. min. pred každou sv. omšou.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je Druhá po Narodení Pána.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a obrátenie pre Pavla /ráno 7.30 hod./
Ut.: + Ondreja a + Evu /16.00 hod./
St.: + Jozefa, + Annu Kvaššayovych, + rodičov z obidvoch strán
 za Visolajských farníkov
Št.: + Ľudovíta a + Annu Gažovych
Pi.: + Pavla Dubaja, + Jozefínu a + rodičov
So.: + Jozefa, + Antóniu, + Oľgu a + Ľudovíta
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov