Farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok

Prežívame 19. nedeľu cezročnú.

Stále je možnosť sa zapojiť do „modlitby za birmovanca“ /pri oltári SPM je modlitba za konkrétneho birmovanca/

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.
St.: spom. sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.
Št.:cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny MárieKresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši tak ako v nedeľu. Sv. omše: 7.30 a 18.30 hod.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne šiesta cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 20. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Zuzanu Štefancovú, + manželov a + dietky/R/
Ut.: + Štefana a + Annu Jakubiakovych
St.: + Jána, + Helenu a + syna Františka Sojkovych/R/
Št.: 7.30 za Visolajských farníkov
      18.30 + čl. r. Chlebanovej a Kanisovej
Pi.: + Máriu, + Emíliu, + Jozefa a + rodičov/R– zmena//
So.: + Jozefa, + Jána, + Jozefa a + rodičov Maslákovych/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok

Prežívame 18. nedeľu cezročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok Premenenie Pána.
Št.: spom. sv. Dominika, kňaza.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
So.: neprikázaný sviatok v. Vavrinca, diakona a mučeníka.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne piata cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Veľká vďaka patrí chlapom, ktorí v tomto týždni pokosili záhradu a Hlbokú cestu, taktiež i ženám, ktoré vyčistili skalky pod kostolom , lurdskou jaskyňou a sochou Božieho milosrdenstva.

Budúca nedeľa je 19. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Štefana, + Máriu a Štefana Hájekovych /R/
Ut.: + Mariána Mošku
St.: + Ľudovíta, a + Oľgu Moškovych /R/
Št.: + Annu, + Milana Ganoškovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: na úmysel kňaza
So.: + Karola, + Antóniu Šištíkovych a + syna Jozefa /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok

Prežívame 17. nedeľu cezročnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Marty.
Ut.: ľub. spom. bl. Zdenky Cecílie Schelingovej – Slovenky.
St.: spom. sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
Št.: spom. sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
So.: prvá sobota mesiaca.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca august. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod.

Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre birmovancov. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne štvrtú cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 18. v období cez rok, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána a + Vlastu Kalamenovych/R/
Ut.: + Jozefa Polackého
St.: + Jána Mošku  a + Emíliu/R/
Št.: + Jána, + Annu Hanidžiarovych a + synov
Pi.: + Jozefa a manželku Závadovych a +syna Jozefa
So.: + Jozefa Kacerenku, + syna/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok

Prežívame 16. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Márie Magdalény.
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Brigity, rehoľníčky – patrónky Európy.
Št.: neprikázaný sviatok sv. Jakuba, apoštola.
Pi.: spom. sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.
So.: spom. Gorazda a spoločníkov.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Sviatosť manželstva si v sobotu o 15.00 hod. pri sv. omši vyslúžia:
Marko MrníkDarina Hrenáková. 

Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne tretia cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

Podľa situácie ak to bude potrebné /v sobotu/ upratanie kostol by som prosil v tomto týždni skupinu č.7.

Tým, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 17. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a dar viery/R/
Ut.: + Michala a + Annu Kubišovu
St.: + Evu Ganoškovú/R/
Št.: + Annu, + Ladislava Lazovych, + Antona a+ Máriu
Pi.: poďakovanie Pánu Bohu za 50. rokov manželstva a prosba o BP/R – zmena/
So.: + Jozefa Štefanca/R/
       15.00 sobášna sv. omša
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 15. nedeľu v období cez rok

Prežívame 15. nedeľu v období cez rok.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Benaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi.
St.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Sv. omša v pondelok počas letných prázdnin býva ráno o 7.30 hod. /Ak nebude vyhlásené inak/

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne druhá cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí.Potrebná je prilba.

Kto by mal záujem ísť na púť do Medžugorie v augustovom termíne s farníkmi z Beluše bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 16. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Martu, + Ladislava, + Paulínu a + Štefana Hanidžiarovych/R/
Ut.: + Pavla Janigu
St.: + Annu a + Michala Ďuricovych/R/
Št.: 6.30 hod.+ Alojza Masláka a + rodičov/R – zmena/
Pi.: + Antona, + Annu Štefancovych a + rodičov
So.: + Jozefa, + Annu Kanisovych a + Františka/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok

Prežívame 14. nedeľu v období cez rok. Zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: neprikázaný sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Počas celých letných prázdnin pondelky sv. omša bude bývať ráno o 7.30 hod. /Ak nebude vyhlásené inak/

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Aj počas týchto letných prázdnin bude možnosť pre birmovancov, starších žiakov, študentov, ale aj dospelých „natočiť“ niekoľko desiatok km. na bicykli. Prvá tohtoročná farská „Tour de Visolaje“ /ak nám to počasie dovolí/ bude v  utorok  zo začiatkom o 9.30 hod. z pred fary. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 15. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Františka, + Annu Lomozovych a + Bohuša/R/
Ut.: + Jána a + Máriu Moškovych
St.: + Františka Gardla/R/
Št.: + Jána, + Helenu , + syna Františka Sojkovych
Pi.: + Antona, + Máriu, + Františku a + Antona Moškovych
So.: poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc pre Margitu Hôrkovú/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok

Prežívame 13. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok Návšteva Panny Márie.
St.: neprikázaný sviatok sv. Tomáša, apoštola.
Pi.: slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, keďže je aj štátny sviatok sv. omše ako v nedeľu.
So.: prvá sobota mesiaca.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Júl. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež zvlášť vo Št. – 17.30 – 18.30 hod. Môžu prísť pred hoci – ktorou sv. omšou. Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre birmovancov. Najkrajšie poďakovanie za Božie dary, ktoré ste obsiahli počas skončeného školského roka je mať čisté srdce. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

Farské ľudové misie v našej farnosti budú na jeseň v termíne od 18. – 29. septembra. Budú ich viesť bratia františkáni. Myslime na tento spoločný úmysel vo svojich modlitbách a obetách.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.4. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 14. v období cez rok, zároveň prvá nedeľa  mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu a + Pavla Palkechovych
Ut.: + Pavla Janúcha
St.: + Jána Gizelu a + Jána/R/
Št.: + čl. r. Šištíkovej, Križanovej a Poliakovej
Pi.: na úmysel kňaza
+ Pavla, + Máriu Palkechovych a + rodičov
So.: na úmysel/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok

Prežívame 12. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Po.: neprikázaná slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Pi.: neprikázaná slávnosť, ale veľmi uctievaná Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V piatok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme spoločne zo žiakmi a pedagógmi Z.Š ď a k o v a ť za dary od Pána Boha, ktoré sme obsiahli v končiacom sa školskom roku 2018/19. V piatok bude sv. omša i večer.

So.: prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je sobota: 7.30  a 10.30 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela sv. otca“. Milodarom podporujeme prospešné diela podporované Sv. Stolicou po celom svete. SPBz.So.: prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je sobota: 7.30  a 10.30 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela sv. otca“. Milodarom podporujeme prospešné diela podporované Sv. Stolicou po celom svete. SPBz.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

O upratanie kostol by som prosil v piatok skupinu č.3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok.

Po sv. omši o 10.30 je prvé povinné stretnutie kandidátov k sviatosti birmovania, ktorí sa prihlásili.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Jána Čižmárovych a + rodičov
Ut.: + Ondreja, + Máriu a + rodičov Palkechovych
St.: + Jána, + Veroniku Bušíkovych a + Jána, + Annu Hrenákovych/R 6.30 hod. – zmena/
Št.: + Ladislava, + Františku, + Ladislava a + Gabrielu
Pi.: /8.00 hod./na úmysel kňaza
Za Božiu pomoc a zdravie pre Jozefa
So.: + Zdena, + Štefana, + čl. r. Ďurkovičovej a + čl. r. Ociepkovej
  za Visolajských farníkov
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Prežívame slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Každého pokrsteného kresťan – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: 7.30, 18.30 hod.Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia „oltáriky“ mimo kostola. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných ľudí o prípravu oltárikov. Veľká vďaka.
Pi.: spom. sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je stále možnosť si zakúpiť suvenír – sklenú siluetu nášho kostola a zároveň podporiť nové vitrážové okná.

Budúca nedeľa je 12.v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána Richtárika
Ut.: + Alojza Masláka a + rodičov/R/- zmena sv. omše
St.: za BP a obrátenie v rodine/R/
Št.: za Visolajských farníkov
 + Ivana Kanisa
Pi.: + Emíliu a + Mariána Pápežovych
So.: + Jána, + Paulínu Palkechovych a + rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Slávime výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
Ut.: spom. sv. Barnabáša, apoštola.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“.

Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu rodičov prvoprijímajúcich detí. SPBz.

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Pri sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť prvého svätého prijímania. Prvé sv. prijímanie je slávnosť celej farnosti. Na sv. omšu ste srdečne pozvaní.

Možnosť sviatosti zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov ako i rodinných príslušníkov detí je každý deň 30. min. pred sv. omšou ráno, alebo večer./ako Vám to pracovne vyhovuje/ Pre prvoprijímajúce deti ich prvá sv. spoveď bude v  piatok od 17.30 hod.

Myslime vo svojich modlitbách a obetách na11.prvoprijímajúcich detí a ich rodiny.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona Kanisa
Ut.: + čl. r. Janekovej
St.: ZBP pre Hanku /R/
Št.: + Jána, + Alžbetu Kacerenkovych a + čl. rodiny
Pi.: + Jána, + Annu Balátovych
So.: Za Božiu pomoc a dar zdravia pre Moniku/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov