Slávime 1. adventnú nedeľu, prvú v mesiaci. Začiatok nového cirkevného roka  – cyklu B. Prajem Vám požehnaný adventný čas.

O  14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť ružencového bratstva. Po dohode ružencových horliteliek sa výmena ružencových lístkov robí po pobožnosti.

Úmysly sv. omší:

Po.: + Alžbetu, + Štefana, + Alojza, + Annu Lazovych
Ut.: + Jozefa Hija a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Miroslava Ďurčeka/R – 6.30 hod. – rorátna sv. omša/
Št.: + Antóniu, + Antona Krškovych /s pl. sviatku/
Pi.: : 7.30 na úmysel kňaza
        17.30 + Irenu, + Jozefa Štefancovych a + rodičov z obidvoch strán
So.:.18.30 /s pl. nedele/ + Karola, + Máriu Gardlovych a + čl. rodiny
Ne.: 7.30 + na úmysel kňaza
       10.30 za Vás farníkov

Liturgické slávenia budúceho týždňa:

Rorátne – ranné sv. omše v adventnom čase budú bývať o 6.30 hod.

Sv. ruženec ráno bude bývať po rorátnej sv. omši. Pred večernými sv. omšami – 40. min. Ste srdečne pozvaní.

V našej farnosti sa aj v tomto roku pred Vianocami bude modliť po rodinách deviatnikSvätá rodina hľadá prístrešie“. Môžu sa zapojiť rodiny, ale aj jednotlivci. Bližšie informácie sú vo výveske pred kostolom. Svoju účasť je potrebné nahlásiť. Môžete to urobiť už dnes osobne pri nástenke pred kostolom.

St.: ľub. spom. sv. Mikuláša, biskupa.
Št.: spom. sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Pi.: cirkevne prikázaná slávnosť Nepoškvrnené Počatie Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý nás vo svedomí viaže účasťou na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše: v predvečer sviatku Št.: 17.30 hod., Pi.: 6.30 a 17.30 hod.

O upratanie kostola v sobotu by som poprosil skupinu č. 5.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 2. adventná.

O 17.00 hod. sme srdečne pozvaní od mladých našej farnosti  pod vedením p. Bakošovej na adventný koncert VĎAKA PANE venovaný kňazom pôsobiacim v našej farnosti.