Slávime 1. pôstnu nedeľu.

Tak ako býva zvykom na túto nedeľu je celoslovenská jarná zbierka na potreby SKCH Možnosť podporiť toto dielo bude v našej farnosti do pokladničky, ktorá je v predsieni kostola na to určená počas celého nasledujúceho týždňa. Dobrodincom za milodar srdečné Pán Boh zaplať. /Ako sa finančné prostriedky dajú poslať a ako sa financie rozdeľujú nájdete na nástenke pred kostolom/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.

stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.

Pobožnosť krížovej cesty vysielane cez fb bude v piatok o 17.30 hod.

Radi sa túto pobožnosť v pôstnom období modlime aj súkromne a tak prežívajme a oživujem si veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Počas neverejných sv. omší predsieň kostola býva denne otvorená. /pri dodržaní všetkých epidemiologických predpisov/

V dennej modlitbe sme spolu v čase: 20.00 – 20.05 hod. za odvrátenie pandémie. Na znak toho zvonia zvony. Modliť sa môžeme ľubovoľnú modlitbu.

Srdečné Pán Boh zaplať, všetkým tým, ktorí aj v tomto týždni si našli spôsob ako podporiť svoju farnosť finančne, keď farnosť nemá žiaden finančný prijem/zvonček, ofery/ milodarom na kostol. /Farnosť nemá od nikoho žiadnu finančnú dotáciu/ Číslo bankového účtu farnosti je aj na webovej stránke aj na fb.

Kto by si chcel dať odslúžiť sv. omšu/še/ na svoj úmysel aj v čase neverejných sv. omší môže sa so mnou spojiť či už telefonicky, alebo osobne a dohodneme sa na termíne. Dobrodincom PBz.

V predsieni kostola je možnosť si zakúpiť aktuálne číslo KN. Nakoľko je záujem o KN od tohto týždňa sa zvýši počet kusov.

Budúca nedeľa je 2. pôstna.

O 10.30 bude živé vysielanie sv. omše z našej farnosti cez facebook – Farnosť Visolaje

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *