Farské oznamy na 3. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. Veľkonočnú nedeľu. 

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava a + Františku Mitašikovych
Ut.: zdravie a Božiu pomoc pre čl. r.: Benkovej a Šebovej
St.: + Ladislava a + Máriu
Št.: + Milana Ďuricu a + rodičov
Pi.: za zdravie a Božiu pomoc pre čl. r.: Ďuricovej a Šištíkovej
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Máriu, + syna Mariána Dubajovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok  sv. Marka, evanjelistu.
So.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.

Pobožnosti ako i štvrtkovú adoráciu budeme obetovať tento týždeň za nové kňazské a rehoľné povolania.

Piatková sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 17.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 11.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – nedeľa Dobrého Pastiera, deň modlitieb a obiet za nové kňazské a rehoľné povolania.

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu

Slávime 2. Veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho Milosrdenstva. 

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antóniu, + Jozefa Richtárikovych, + deti: Emíliu a Jána
Ut.: + Žofiu a + Pavla Ďuricovych
St.: + Kamilu Vačkovú
Št.: + Jozefa, + Annu Brandiburovych a + vnuka Petra
Pi.: + Pavla Kabzana a + Ondreja a + Gabriela
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Milana Kujaníka a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 2. Veľkonočnej nedeli.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba radostného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/

Sviatosť manželstva si vo farnosti Lednica vyslúžia:

Lukáš Chleban z Visolaj a Petra Mičeková z Lednice. „Nech sv. Joachim a Anna, orodujú za novomanželov.“

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 10.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Je stále možnosť sa prihlásiť na púť na Velehrad 10.mája/streda/ v sakristií kostola.

Budúca nedeľa je 3. veľkonočná.

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu

Slávime 5. pôstnu nedeľu- tzv. „smrtnú“.

O 14.00 hod. je desiata pobožnosť krížovej cesty.

Úmysly sv. omší:
Večerné sv. omše od pondelka bývajú o 18.30 hod./letný čas/
Po.: + čl. r. Malenčikovej a Ondrášechovej
Ut.: + Žigmunda, + Antona, + Máriu a + Annu
St.: + Jána Richtárika
Št.: + Alojza, + Prisku, + Emila, + Máriu Ďuricovych
Pi.: + Jána, + Helenu Sojkovych a + bratov: Františka a Jána
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Antona, + Annu Mojtovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 5. pôstnej nedele.

Do štvrtka tohto týždňa je možnosť zapísať adresy v sakristií kostola chorých a nevládnych farníkov, ktorým sa nebude dať prísť k sv. spovedi pred Veľkou nocou na budúcu nedeľu. U ktorých som už bol, tých zahlasovať nemusíte. Navštíviť ich prídem v piatok. Začnem o 8.00 hod. To sa netýka farníkov ku, ktorým chodievam v prvopiatkovom týždni.

piatom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /17.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /18.00 hod./
 • Večeradlo d Pannou Máriou/ prvá sobota 17.30 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 8.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je Kvetná  – začiatok Svätého týždňa, prvá v mesiaci.

Pri sv. omšiach sa budú požehnávať bahniatka, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.

V našej farnosti bude popoludní predveľkonočná sv. spoveď. Bližšie informácie budú oznámené na budúcu nedeľu.

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu

Slávime 4. pôstnu – nedeľu, nedeľu radosti/ „Laetare“ /

O 14.00 hod. je ôsma pobožnosť krížovej cesty.

Kto by mal seriózny záujem ísť s farnosťou na jeseň do Ríma dnes po Kc bude stretnutie.

Úmysly sv. omší:
Po.: za zdravie a Božiu pomoc pre: Jozefov z príležitosti životného jubilea
Ut.: + Jozefa Hiju, + Štefana a + Paulínu Hanidžiarových
St.: + Jozefa Mošku, + Antóniu, + Jozefa a + Annu
Št.: + Petra, + Justínu Kanisovych a + rodičov
Pi.: + čl. r: Krajnych, Belanovych a Maslákovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu Lukáčovych a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaná slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
So.: neprikázaná slávnosť Zvestovanie Pána.

V tomto týždni je možnosť prihlásiť v sakristií kostola chorých a nevládnych farníkov, ktorým sa nebude dať prísť k sv. spovedi pred Veľkou nocou. Ku ktorým už chodievam, tých zahlasovať nemusíte.

Vrátane piatkovou sv. omšou začne pôstna duchovná obnova farnosti. Obnova bude prebiehať pri sv. omšiach v sobotu a následne aj v nedeľu. Bude to formát aký sme mali v advente. Téma je: Eucharistia. Bude ju viesť: Ján Kapistránsky Lazový, františkán. Ste srdečne pozvaní.

štvrtom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 7.

Zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Ručičky hodiniek sa posúvajú o hodinu dopredu.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 5. pôstna – tkz. „smrtná“.

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu

Slávime 3. pôstnu nedeľu.

O 14.00 hod. je šiesta pobožnosť krížovej cesty.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ignáca, + Karolínu Maslákovych a + rodičov
Ut.: za zdravie a Božiu pomoc pre: Helenu, Máriu, Pavla a Milana
St.: + Štefana, + Jozefínu a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + čl. r Rieckej, Kalužničinovej a Hrenákovej
Pi.: + Emíliu, + Jozefa a + Máriu
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Jozefínu, + Karola a + rodičov
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Férie po 3. pôstnej nedeli.
Piatková krížová cesta bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na kc.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

V tretom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod – zvlášť deti a žiaci./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 6.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

10. mája t .r./streda/ sa uskutoční farská púť na pútnické miesto na Moravu – Velehrad. Je to predovšetkým miesto koreňov našej viery a misie sv. Cyrila a Metoda. Cena za dopravu + sprievodca baziliky + obed/polievka + hl. jedlo + múčnik + káva, alebo čaj/ 30€ Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristií kostola /po.- so./do polovice apríla. Nie je to náročné pre tých, ktorí majú problémy z chôdzou.

Na jeseň by sme ako farnosť radi navštívili/samozrejme ak bude z Vašej strany záujem/ večné mesto Rím. Predpokladaný termín: koniec septembra, alebo mesiac október, doprava – autobus. Púť náročná pre chôdzu. Púť by sme si organizovali sami. Čím skôr treba zabezpečiť v Ríme ubytovanie. Preto kto má seriózny záujem nech si to počas tohto týždňa premyslí a na budúcu nedeľu by sme sa stretli po pobožnosti K.c.

Budúca nedeľa je 4. pôstna – nedeľa radosti/ Laetare /

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu – prvú v mesiaci.

O 14.00 hod. je štvrtá pobožnosť krížovej cesty. Po K.c. bude požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu Krškovú
Ut.: + Jozefa Ondrášika a + rodičov
St.: za obrátenie hriešnikov
Št.: + Jozefa, + Antóniu Moškovych a + rodičov
Pi.: za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre spoločenstvo matiek
So.: 18.30 /s pl. nedele/ Božiu pomoc a zdravie pre Gregora a Evu Budiačovych
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Férie po 2. pôstnej nedeli.

V druhom pôstnom týždni sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 5.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 3. pôstna.

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu.

Dnes je Biskupstvom vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby SKCH. Kde svojimi financiami prispievame si môžeme pozrieť na nástenke pred kostolom. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa a ľudom, ktorí sú na tom omnoho, omnoho horšie ako my sPBz.

/samolepky pre deti, možnosť modlitby AP zo sv. otcom prostredníctvom televízie Lux alebo Noe/

O 14.00 hod. je druhá pobožnosť krížovej cesty.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Helenu, + Viktora Hrenákových a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Máriu a + Vojtech Moškovych
St.: + Jozefínu a + Františka Lackovych
Št.: + Vierku a Jozefa Nemcovych
Pi.: + Gregora a + Bertu Budiačovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + čl. r Maslákovej, + Jozefa, Máriu, Ladislava, Emíliu a zaťa Vladimíra
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.
V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred žiakov a študentov Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

Sme pozvaní k pôstnym pobožnostiam pred i po sv. omši:

 • modlitba bolestného sv. ruženca /40. min. pred sv. omšou/
 • štvrtková adorácia /po sv. omši/
 • korunka Božieho milosrdenstva v piatok /16.45 hod./
 • piatková pobožnosť krížovej cesty /17.00 hod./
 • Večeradlo s Pannu Máriou /17.30 hod./

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 4.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 2. pôstna – prvá v mesiaci.

Farské oznamy na 7. nedeľu v období cez rok

Slávime 7. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona, + Annu Zboranovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Jána
St.: + Annu Palkechovú a +rodičov
Št.: + Karola, + Máriu Gardlovych a + dietky: Františka a Annu
Pi.: + Annu Faturovú a + čl. r. Bednárikovej
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Máriu, + Jána Čižmárovych + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: Popolcová, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia.

V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia. Sv. otec tento deň vyhlásil na spoločný úmysel: obetovať pôst a modlitby za pokoj na Ukrajine.

Počas pôstneho obdobia v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. bude bývať pobožnosť krížovej cesty. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 3.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 1. pôstna.

Biskupstvom  Žiliny je vyhlásená celodiecézna zbierka na potreby SKCH. Dobrodincom v mene diecézneho biskupa sPBz.

Farské oznamy na 6. nedeľu v období cez rok

Slávime 6. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Gejzu, + Annu Martinkovych a + deti
Ut.: + Adelu, + Pavla, + Máriu, + Pavla Vačkovych
St.: + Antona, + Irenu Kanisovych a + rodičov
Št.: + Juraja, + Annu Ďuricovych a + rodičov
Pi.: + Jozefa, + Martu Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Matúša, + Miloša, + Annu, + Jarmilu a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší/

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa hl. patrónov našej Žilinskej diecézy./15. výročie existencie/
Piatková večerná sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu.

Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 2.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 7. v období cez rok.

Farské oznamy na 3. nedeľu v období cez rok

Slávime 3. nedeľu v období cez rok – nedeľu Božieho Slova.

/samolepky pre deti + modlitba Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ignáca, + Antóniu Krškovych, + synov: Pavla, Alojza a + nevestu Máriu
Ut.: + Vierku a + Jozefa Nemcovych
St.: + Ľudovíta, + Oľgu Moškovych a + Ladislava Bačíka
Št.: poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileu a výročie sobáša
Pi.: + Pavla, + Štefániu Baránkových a + rodičov
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Vlastimila
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať na nový rok v sakristií kostola na úmysle sv. omší

Ak v týždni bude pohreb, úmysel sv. omše, ktorý bol ohlásený v nedeľných oznamoch bude odslúžený nasledujúcu nedeľu pri sv. omši 7.30 hod./

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
St.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola.
Št.: spom. sv. Timoteja a Títa, biskupov.
So.: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Sme pozvaní k pobožnostiam pred i po sv. omši.

Piatková večerná sv. omša bude zameraná pre deti, žiakov a mládež. 16.15 bude v klubovni fary nácvik piesni na sv. omšu. Žiaci pripravujúci sa na 1. sv. prijímanie to majú povinné ako súčasť prípravy, starší žiaci, ktorí sa chcú seriózne pripravovať k sv. birmovania to môžu brať ako vzdialenú prípravu k sviatosti dospelosti.

Je možnosť si zakúpiť  nové číslo KN. Cena 1ks. stojí od Nového roka 1,50€

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 11.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 4. v období cez rok.