Farské oznamy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Prežívame slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – hody našej krajiny.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov.
Pi.: sv. Ondreja Kíma Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov.
So.: neprikázaný sviatok sv. Matúša, apoštola.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Na pondelok o 10.00 hod. by som prosil ochotných farníkov a farníčky o vyčistenie skaliek okolo kostola, fary a na cintoríne.

Hodová slávnosť s príležitosti úcty sv. Gála bude v našej farnosti 13. októbra.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Večernou sv. omšou v sobotu začínajú v našej farnosti ľudové farské misie, ktoré budú viesť pátri františkáni. Konkrétni program misií máte už aj na nástenke pred kostolom, na webovej stránke farnosti, ale aj na dôležitých miestach farnosti. V tomto týždni program misií si nájdete aj vo Vašej poštovej schránke. Srdečne ste pozvaní.

Budúca nedeľa je 25. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Mikuláša a + Ľudmilu Kalusovú /R/
Ut.: + Zuzanu a + Františka Markovych
St.: + Jozefa, + Máriu Královych, + dcéru Zuzanu, + Jozefa a + Jozefa /R/
Št.: + Ondreja, + Máriu a + rodičov
Pi.: + Jána, + Máriu a + Jozefa Chlebanovych /R/
So.: 18.00 + Jozefa, + Antóniu Moškovych, + syna Emila a zaťa Stanislava– začiatok misií
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 23. nedeľu v období cez rok

Prežívame 23. nedeľu cezročnú.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: spom. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.
So.: neprikázaný sviatok Povýšenie svätého kríža.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca.

Aj v tomto šk. roku budú bývať raz za mesiac žiacke sv. omše. Najbližšia je tento piatok.

17.30 hod. – hodinu pred sv. omšou bude v klubovni na fare nácvik piesni.

Na žiacke sv. omše ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti. Teda aj žiaci, ktorí navštevujú ZŠ i SŠ mimo Visolaj. Pre žiakov a študentov, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy, teda majú to povinné. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, hody našej krajiny.

Sv. omša o 10.30 za priaznivého počasia bude pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Urbana a + Máriu /R/
Ut.: + Jozefa Križana a + rodičov
St.: za zdravie a Božiu pomoc pre matku/R/
Št.: + Pavla, + Máriu Lukačovych a + dietky
Pi.: + Jána a + Paulínu Palkechovych
So.: + Máriu Hôrkovú, + rodičov a st. rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov/pri kaplnke/

Farské oznamy na 22. nedeľu v období cez rok

Prežívame 22. nedeľu cezročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Dnes o 16.30 hod., a ak to počasie dovolí je pozvanie na cyklopúť s deťmi. Pozvaní sú: rodičia s deťmi, žiaci prvého stupňa, ale aj dospelí. Bude to taká rozlúčka s prázdninami. Potrebná je prilba.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi.
So.: spom. sv. Košických mučeníkov.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitba sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V pondelok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme prosiť o Dary Ducha Svätého pre žiakov, študentov a pracovníkov školstva pre nový školský rok 2019/20. K tejto sv. omši sú pozvaní všetci, ktorí budú môcť a im záleží na mladej generácií. Pri sv. omši budeme myslieť aj na tých žiakov a študentov, ktorí študujú mimo našej farnosti.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca september. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Mať čisté srdce, milosť posväcujúcu v duši je najkrajší vstup do nového školského roka. Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre birmovancov. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Chcem sa poďakovať farníkom, ktorí porezali a uložili drevo na fare.

Budúca nedeľa je 23. v období cez rok.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretnutie s birmovancami. Účasť je nutná.

Úmysly sv. omší:
Po.: 8.00 + Jozefa Richtárika, + Jána a + Emíliu Richtárikovych
Ut.: + Pavla Kabzana, + Ondreja a+ Gabriela
St.: poďakovanie za 20. r. manželstva a prosba o Božiu pomoc /R/
Št.: + Pavla, + Jaroslava a + Pavla
Pi.: poďakovanie Pánu Bohu z dožitých 70. rokov
So.: + Máriu Hôrkovú, + čl. r. Hôrkovej a Lazovej /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 21. nedeľu v období cez rok

Prežívame 21. nedeľu cezročnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Moniky.
St.: spom. sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi.
Št.: spom. Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitba sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne siedma – posledná prázdninová cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 22. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Emila Mošku /R/
Ut.: + Jaroslava Šinka
St.: + Annu, + Michala Majeríkovych a + synov /R/
Št.: + Vladimíra Lukáča
Pi.: + Máriu Martinkovú, + rodičov z obidvoch strán
So.: + Ignáca, Antóniu a + Pavla Krškovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 20. nedeľu v období cez rok

Prežívame 20. nedeľu cezročnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
St.: spom. sv. Pia X, pápeža.
Št.: spom. Panny Márie Kráľovnej.
So.: neprikázaný sviatok sv. Bartolomeja, apoštola.

Každý deň 40. min. pred sv. omšou býva stretnutie s Pannou Máriou cez modlitba sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Srdečné Pán Boh zaplať farníkovi a mládencom birmovancom, ktorí mi pomáhali pri upratovaní humna.

Budúca nedeľa je 21. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava a + Františku Mitašikovych
Ut.: + Antona, + Alžbetu Kanisovych a + Ľubicu
St.: + Jána, + Helenu a + Františka Sojkovych /R/
Št.: + Pavla, + Annu a + syna Pavla Gardlovych
Pi.: + Zuzanu, + Annu, Michala a + Jozefa Kozákovych
So.: + Margitu Čambalíkovú a + Martu, + Jozefa Krškovych /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok

Prežívame 19. nedeľu cezročnú.

Stále je možnosť sa zapojiť do „modlitby za birmovanca“ /pri oltári SPM je modlitba za konkrétneho birmovanca/

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.
St.: spom. sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka.
Št.:cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny MárieKresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši tak ako v nedeľu. Sv. omše: 7.30 a 18.30 hod.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne šiesta cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 20. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Zuzanu Štefancovú, + manželov a + dietky/R/
Ut.: + Štefana a + Annu Jakubiakovych
St.: + Jána, + Helenu a + syna Františka Sojkovych/R/
Št.: 7.30 za Visolajských farníkov
      18.30 + čl. r. Chlebanovej a Kanisovej
Pi.: + Máriu, + Emíliu, + Jozefa a + rodičov/R– zmena//
So.: + Jozefa, + Jána, + Jozefa a + rodičov Maslákovych/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 18. nedeľu v období cez rok

Prežívame 18. nedeľu cezročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok Premenenie Pána.
Št.: spom. sv. Dominika, kňaza.
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy.
So.: neprikázaný sviatok v. Vavrinca, diakona a mučeníka.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne piata cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Veľká vďaka patrí chlapom, ktorí v tomto týždni pokosili záhradu a Hlbokú cestu, taktiež i ženám, ktoré vyčistili skalky pod kostolom , lurdskou jaskyňou a sochou Božieho milosrdenstva.

Budúca nedeľa je 19. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Štefana, + Máriu a Štefana Hájekovych /R/
Ut.: + Mariána Mošku
St.: + Ľudovíta, a + Oľgu Moškovych /R/
Št.: + Annu, + Milana Ganoškovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: na úmysel kňaza
So.: + Karola, + Antóniu Šištíkovych a + syna Jozefa /R/
Ne.: na úmysel kňaza
za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok

Prežívame 17. nedeľu cezročnú.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Marty.
Ut.: ľub. spom. bl. Zdenky Cecílie Schelingovej – Slovenky.
St.: spom. sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.
Št.: spom. sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi.
So.: prvá sobota mesiaca.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca august. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod.

Iba pripomínam možnosť urobenia si prvých piatkov pre prvoprijímajúce deti ako i pre birmovancov. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne štvrtú cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 18. v období cez rok, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jána a + Vlastu Kalamenovych/R/
Ut.: + Jozefa Polackého
St.: + Jána Mošku  a + Emíliu/R/
Št.: + Jána, + Annu Hanidžiarovych a + synov
Pi.: + Jozefa a manželku Závadovych a +syna Jozefa
So.: + Jozefa Kacerenku, + syna/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 16. nedeľu v období cez rok

Prežívame 16. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Márie Magdalény.
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Brigity, rehoľníčky – patrónky Európy.
Št.: neprikázaný sviatok sv. Jakuba, apoštola.
Pi.: spom. sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.
So.: spom. Gorazda a spoločníkov.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Sviatosť manželstva si v sobotu o 15.00 hod. pri sv. omši vyslúžia:
Marko MrníkDarina Hrenáková. 

Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.

V utorok ak to počasie dovolí o 9.30 hod z pred fary začne tretia cyklopúť. Pozvaní sú: birmovanci, žiaci 2. stupňa, študenti, ale aj dospelí. Potrebná je prilba.

Podľa situácie ak to bude potrebné /v sobotu/ upratanie kostol by som prosil v tomto týždni skupinu č.7.

Tým, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 17. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a dar viery/R/
Ut.: + Michala a + Annu Kubišovu
St.: + Evu Ganoškovú/R/
Št.: + Annu, + Ladislava Lazovych, + Antona a+ Máriu
Pi.: poďakovanie Pánu Bohu za 50. rokov manželstva a prosba o BP/R – zmena/
So.: + Jozefa Štefanca/R/
       15.00 sobášna sv. omša
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov