Farské oznamy na 11. cezročnú nedeľu

Prežívame 11. cez ročnú nedeľu. Dnes o 14.00 hod .je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: neprikázaná slávnosť, ale veľmi uctievaná Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
So.: spom. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 10. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové ako i staršie čísla KN.

Budúca nedeľa je 12 v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: 15.30 hod. pohrebná sv. omša Jána Hlubinu „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Ivana Kanisa a + rodičov z obidvoch strán
St.: + rodičov Šištíkovych a Moškovych /R/
Št.: : + Emíliu, + Jozefa Gardlovych a + rodičov
Pi.: + Alojza Kršku
So.: + Štefana a + Jozefínu Kubišovych /R/
Ne.: BP a zdravie Michala a Dominiky /sv. omša z pondelka/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Najsvätejšej Trojice

Slávime slávnosť Najsvätejšej TrojiceZároveň je aj prvá nedeľa mesiaca. Prvonedeľná pobožnosť sa prekladajú na budúcu nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Št.: cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Sv. omše: 7.30, 18.30 hod. Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia „tkz. oltáriky“ po farnosti. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných ľudí o prípravu oltárikov. Veľká vďaka.

So.: spom. sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Približne ráno od 8.00 hod. sa otvára predsieň kostola, kde je možnosť si prečítať aktuálne Božie slovo daného dňa. Keď pôjdete na cintorín a nedá sa Vám prísť na sv. omšu môžete tak urobiť a zastaviť sa na poklonu Sviatostného Pán Ježiša a zároveň si prečítať Jeho slovo pre mňa v daný deň.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 11 v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: ZBP pre Martinu
Ut.: + Jána Hanidžiara a + rodičov
St.: + Jozefínu, + Juraja Krškovych /R/
Št.: : za Visolajských farníkov 
  + čl. r. Krajnej a Hanincovej
Pi.: + Jozefa, + Jozefínu , + čl. r. Janekovej a + Máriu
So.: + Irenu a + Antona Kanisovych /R/
Ne.: + Renátu Hanidžiarovú /13.apríl/
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Slávime výročnú slávnosť Zoslanie Ducha Svätého.

Dnes po sv. omši o 10.30 hod. je stretnutie rodičov birmovancov.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: veľmi uctievaný Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
St.: spom. sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného
Kňaza.
Pi.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
So.: prvá sobota mesiaca.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“. Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Jún. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 1. hod. pred sv. omšami. Vo štvrtok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V tomto týždni máme dve duchovné slávnosti: v sobotu pri sv. omši o 10.30 hod. prijme 33. mladých ľudí sv. birmovania a v nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. príjmu po prvý krát Sviatostného Krista 4 deti. Sviatosť birmovania príde vyslúžiť diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Na duchovné slávnosti ste srdečne pozvaní.

Sv. spoveď k sviatosti birmovania ako i k 1. sv. prijímaniu bude pre: deti, birmovancov ako i rodinných príslušníkov v piatok 16.30 – 17.30 hod.

V pondelok po sv. omši je liturgický nácvik k sviatosti birmovania.

V utorok po sv. omši je liturgický nácvik k 1. Sv. prijímaniu. Tých, ktorých sa to týka je to povinné.

O upratanie kostol na nedeľu by som prosil rodičov birmovancov a prvoprijímajúcich detí. SPBz.

Kto môže a chce, má možnosť finančne podporiť farnosť: zakúpením rúška z erbom farnosti./ výrobná cena rúška je 3,50€, je nová kolekcia/

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Úmysly sv. omší:
Po.: Augustína Jakubeka
Ut.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych
St.: Božiu pomoc a zdravie pre Antóniu a Janku /R/
Št.: + Emila Ďuricu
Pi.: + Pavla Hanidžiara /R/
So.: na úmysel kňaza/10.30 hod. vysluhovanie sviatosti birmovania/
Ne.: + Jozefa a + Annu Kvaššayovych
  za Visolajských farníkov/ slávnosť 1. sv. prijímania/

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu

Slávime 7. veľkonočnú nedeľu.

Dnes po sv. omši o 10.30 hod. je katechéza pre birmovancov.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: spom. sv. Filipa Neriho, kňaza.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme./posledná v tomto mesiaci/

Pokračujeme v tomto týždni pred záverečným požehnaním novénou k Duchu Svätému.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši. Na duchovné pobožnosti ste srdečne pozvaní.

V St., Pi. a So. sú letné kántrové dni. Obsahom sú: prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. Môžete sa aj vy pridať na tento spoločný duchovný úmysel.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Nakoľko je záujem o rúška s erbom farnosti v tomto týždni príde nová „kolekcia“. Zakúpením rúška finančne podporujeme farnosť./ výrobná cena rúška je 3,50€/

Budúca nedeľa je výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého – zavŕšenie Veľkonočného obdobia.

Po sv. omši o 10.30 na budúcu nedeľu bude stretnutie rodičov birmovancov. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.

Úmysly sv. omší:
Po.: za Božiu pomoc a zdravie pre Ľubomíru
Ut.: + Antóniu, + Jozefa a + rodičov
St.: + Gejzu, + Annu Martinkovych, + syna, + dcéry a + zaťov /R/
Št.: Božiu pomoc pre Vieru
Pi.: + Pavla Janúcha
So.: na úmysel darcu
Ne.: + Antóniu, + Jozefa a + čl. r. Polackej /26.3./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu

Slávime 6. veľkonočnú nedeľu.

Dnes je v našej farnosti celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude vystavené po druhej sv. omši., záverečné požehnanie bude o 16.30 hod. O 16.15 hod. bude májová pobožnosť. Nájdime si čas na stretnutie s Pánom Ježišom prítomným medzi Nami. Aby tu vždy niekto bol v tichej modlitbe, preto navrhujem čas pred SO z nasledovným programom:

11.30 – 12.30: 1.+ 2. ruža/členovia/, 12.30 – 13.30: 3.+4. ruža, 13.30 – 14.30: 5. + 6. ruža, 14.30 – 15.30: 7. + 8. ruža. 15.30 – 16.30: birmovanci, ich rodičia + rodičia a deti prvoprijímajúce. Samozrejme, že je to návrh, keď to niekomu nevyhovuje v tom danom čase, ale dôležité, že si nájde čas na stretnutie s PJ v inom termíne.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

V pondelok, utorok a stredu sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť v utorok.

V pondelok z príležitosti 100. výročia nar. Sv. Jána Pavla II po sv. omši požehnám obnovené sochy Lurdskej PM a sv. Bernadety. Ste pozvaní na malú farskú slávnosť.

Št.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú: 7.30, 18.30 hod.

Novénou pred sv. omšou sa od piatku začneme duchovne pripravovať na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Kto môže a chce, má možnosť finančne podporiť farnosť: zakúpením rúška z erbom farnosti./stolík pred spovednou miestnosťou, výrobná cena rúška je 3,50€/

Budúca nedeľa je 7. veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alžbetu, + Emanuela Ganoškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Štefana a + Annu Krškovych
St.: + rodičov Šištíkovych a Sojkovych /R/
Št.: za Visolajských farníkov
+ Karola, + Máriu Gardlovych a + synov
Pi.: + Irenu a + Antona Kanisovych
So.: + Annu, + Viktora, Košútovych a + Janku Moškovú /R z 21.3/
Ne.: za Božiu pomoc a zdravie /19.3./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu

Slávime 5. veľkonočnú nedeľu./ deň matiek – myslíme na naše mami živé, alebo zosnulé/

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.Srdečne ste pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: neprikázaný sviatok sv. Mateja, apoštola.
So.: spom. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši. Na duchovné pobožnosti ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 6. veľkonočná.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna sa vystaví po sv. omši o 10.30 hod. a bude vystavená do 16.30 hod. Už teraz si urobme program tak, aby sme si našli čas pre živého Ježiša prítomného vo Sviatosti Oltárnej./ jednotlivý čas pred Sviatostným Kristom bude rozdelený podľa „ruži“ ružencového bratstva/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Juraja Ďuricu a + rodičov
Ut.: + Matúša, + Alžbetu a + Jána
St.: + Jurka Kršku /R/
Št.: + Máriu Priska a + Alojza Ďuricu
Pi.: + Žofiu, + Jána Ďuricovych
So.: BP a zdravie pre Adriana a čl. r. Šiškovej /R/
Ne.: + Ondreja, + Máriu Palkechovych a + rodičov z obidvoch strán /17.3./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

Slávime 4. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera.

Vo svojich modlitbách a obetách myslime na nové kňazské a rehoľné povolania.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

3. MÁJ– 10.MÁJ 2020

17.30 – 18.30 HOD. /okrem soboty/
VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.
PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

Férie po 4. Veľkonočnej nedeli.

V tomto týždni St., Št. a Pi. sv. omša bude bývať o 18.30 hod. Vystavená sviatosť bude od 17.30 hod., 18.15 hod. májová pobožnosť.

V sobotu za priaznivého počasia o 18.00 hod. májová pobožnosť bývať pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Oznam pre birmovancov:
👉 V piatok o 9.00 hod. v kostole sa stretnem s birmovancami, ktorým sa priezvisko začína B – CH , v piatok po večernej sv. omši sa stretnem s birmovancami, ktorým sa priezvisko začína J – V. Birmovanec nech si prinesie písacie potreby.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 5. veľkonočná nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Ladislava a + Antóniu Palkechovych
Ut.: + Justína, + Jozefa a + Jána
St.: + Jozefa Kostelného /V/
Št.: + Jozefínu, + Euláliu a + čl. r. Rieckych a Kalužničinovych /V/
Pi.: + Alojza, + Annu, + dcéru Máriu, + brata Františka Kozákovych /V/
So.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych /R/
Ne.: + Žigmunda a + Antona /16.3./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu

Slávime 3. veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

  • týždeň „koronavírusový“

26. APRÍL– 3.MÁJ 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

17.30 – 18.30 HOD.

Po požehnaní sa podáva sv. prijímanie

V tomto prvopiatkovom týždni je v tomto čase aj možnosť sv. zmierenia/

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

V tomto týždni pred nedeľou Dobrého pastiera sú modlitby a obety obetované za duchovné povolania.

St.: spom. sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
So.: spom. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V utorok o 10.00 hod. je katechéza pre prvoprijímajúce deti – facebook

Vpiatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – nedeľa Dobrého Pastiera.

O 11.00 hod. bude katechéza pre birmovancov – facebook

Úmysly sv. omší:
Po.: + Stanislava, + Emila a + rodičov
Ut.: Božiu pomoc pre Janu, Milana a Annu
St.: poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70. r. a prosba o BP pre Helenu
Št.: + Jána a + Paulínu Palkechovych
Pi.: + Pavla, + Ondreja a + Gabrielu
So.: + Pavla, + Pavla a + Annu Gardlovych
Ne.: za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Božieho Milosrdenstva

Slávime nedeľu Božieho Milosrdenstva – 2. Veľkonočnú.

Dnes o 11.00 hod. je katechéza pre birmovancov – facebook

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

  • týždeň „koronavírusový“

19. APRÍL– 26.APRÍL 2020

VYSTAVENÁ SVIATOSŤ OLTÁRNA – ŽIVÝ PÁN JEŽIŠ
K  OSOBNEJ MODLITBE

17.30 – 18.30 HOD.

Po požehnaní sa podáva sv. prijímanie

PREDSIEŇ KOSTOLA JE OTVORENÁ KAŽDÝ DEŇ OD 8.00 HOD.

PRÍĎ AJ TY PROSIŤ, MÁME ZA ČO

Št.: spom. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.
So.: neprikázaný sviatok sv. Marka, evanjelistu.

V utorok o 10.00 hod. je katechéza pre prvoprijímajúce deti – facebook

Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Kacerenku a + Jozefa
Ut.: + Františka Mošku a + rodičov
St.: + Ladislava, + Františku Mitašikovych a + rodičov z obidvoch strán
Št.: + Jozefa Križana, + rodičov a + čl. r. Borseníkovej a Puchríkovej
Pi.: + Juraja, + Jozefínu Krškovych a + vnuk Jurko
So.: + Milana Kujaníka a + rodičov
Ne.: za Visolajských farníkov