Slávime výročnú slávnosť Zoslanie Ducha Svätého.

Dnes po sv. omši o 10.30 hod. je stretnutie rodičov birmovancov.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: veľmi uctievaný Svätodušný pondelok, predĺžená slávnosť Zoslania Duch Svätého.
St.: spom. sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
Št.: neprikázaný sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného
Kňaza.
Pi.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
So.: prvá sobota mesiaca.

Sv. ruženec býva – 40. min. pred sv. omšou.

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Od utorka je nové liturgické obdobie „Obdobie cez rok po Veľkej noci“. Namiesto modlitby „Raduj sa nebies kráľovná“ sa modlí „Anjel Pána“.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca Jún. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 1. hod. pred sv. omšami. Vo štvrtok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V tomto týždni máme dve duchovné slávnosti: v sobotu pri sv. omši o 10.30 hod. prijme 33. mladých ľudí sv. birmovania a v nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. príjmu po prvý krát Sviatostného Krista 4 deti. Sviatosť birmovania príde vyslúžiť diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Na duchovné slávnosti ste srdečne pozvaní.

Sv. spoveď k sviatosti birmovania ako i k 1. sv. prijímaniu bude pre: deti, birmovancov ako i rodinných príslušníkov v piatok 16.30 – 17.30 hod.

V pondelok po sv. omši je liturgický nácvik k sviatosti birmovania.

V utorok po sv. omši je liturgický nácvik k 1. Sv. prijímaniu. Tých, ktorých sa to týka je to povinné.

O upratanie kostol na nedeľu by som prosil rodičov birmovancov a prvoprijímajúcich detí. SPBz.

Kto môže a chce, má možnosť finančne podporiť farnosť: zakúpením rúška z erbom farnosti./ výrobná cena rúška je 3,50€, je nová kolekcia/

Budúca nedeľa je slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Úmysly sv. omší:
Po.: Augustína Jakubeka
Ut.: + Vieru a + Jozefa Nemcovych
St.: Božiu pomoc a zdravie pre Antóniu a Janku /R/
Št.: + Emila Ďuricu
Pi.: + Pavla Hanidžiara /R/
So.: na úmysel kňaza/10.30 hod. vysluhovanie sviatosti birmovania/
Ne.: + Jozefa a + Annu Kvaššayovych
  za Visolajských farníkov/ slávnosť 1. sv. prijímania/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *