Slávime 6. veľkonočnú nedeľu.

Dnes je v našej farnosti celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť Oltárna bude vystavené po druhej sv. omši., záverečné požehnanie bude o 16.30 hod. O 16.15 hod. bude májová pobožnosť. Nájdime si čas na stretnutie s Pánom Ježišom prítomným medzi Nami. Aby tu vždy niekto bol v tichej modlitbe, preto navrhujem čas pred SO z nasledovným programom:

11.30 – 12.30: 1.+ 2. ruža/členovia/, 12.30 – 13.30: 3.+4. ruža, 13.30 – 14.30: 5. + 6. ruža, 14.30 – 15.30: 7. + 8. ruža. 15.30 – 16.30: birmovanci, ich rodičia + rodičia a deti prvoprijímajúce. Samozrejme, že je to návrh, keď to niekomu nevyhovuje v tom danom čase, ale dôležité, že si nájde čas na stretnutie s PJ v inom termíne.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosťV sobotu za priaznivého počasia májová pobožnosť bývať o 18.00 hod. aj pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Radi na májovú pobožnosť prichádzajme.

V pondelok, utorok a stredu sú prosebnými dňami. Obsahom sú prosby za úrodu. My budeme prosiť v utorok.

V pondelok z príležitosti 100. výročia nar. Sv. Jána Pavla II po sv. omši požehnám obnovené sochy Lurdskej PM a sv. Bernadety. Ste pozvaní na malú farskú slávnosť.

Št.: cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú: 7.30, 18.30 hod.

Novénou pred sv. omšou sa od piatku začneme duchovne pripravovať na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 7. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Kto môže a chce, má možnosť finančne podporiť farnosť: zakúpením rúška z erbom farnosti./stolík pred spovednou miestnosťou, výrobná cena rúška je 3,50€/

Budúca nedeľa je 7. veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alžbetu, + Emanuela Ganoškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Štefana a + Annu Krškovych
St.: + rodičov Šištíkovych a Sojkovych /R/
Št.: za Visolajských farníkov
+ Karola, + Máriu Gardlovych a + synov
Pi.: + Irenu a + Antona Kanisovych
So.: + Annu, + Viktora, Košútovych a + Janku Moškovú /R z 21.3/
Ne.: za Božiu pomoc a zdravie /19.3./
  za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *