Prežívame 27. nedeľu cez rok“, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár:

Modlitba sv. ruženca v októbri  bývať 30. min. pred každou sv. omšou.

V Ut. sú k predmodlievaniu sv. ruženca pozvané deti, žiaci a študenti.

Chcel by som Vás povzbudiť k plnej účasti na sv. omši,a to, že, keď máme ako rodina za niekoho sv. omšu, tak je dôležité pristúpiť k sv. spovedi a k sv. prijímaniu. To je to najhodnotnejšie a najpotrebnejšie čo môžeme dať zoslunému, či zoslunej. Nezabúdajme na to.

Vo štvrtok je výročie posviacky Katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Z príležitosti tohto výročia sú kňazi diecézy pozvaní p. biskupom do katedrály na spoločnú rekolekciu kňazov Žilinskej diecézy.Preto sv. omša vo štvrtok bude ráno.

O upratanie kostola by som prosil skupinu č.3. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Milana, + Pavela, + Irenu a + Rudolfa
Ut.: + Máriu, + Helenu, + Viktora Hrenákových a + zaťov
St.: + Emíliu, + Štefana Šinkových
Št.: poďakovanie a prosba o ďalšiu BP pre Helenu/zmena/
Pi.: + Michala a + Annu Ďuricových
So.: + Jozefa Fila
Ne.: na úmysel kňaza
      
za Visolajských farníkov

Neohlásené podujatia sa uskutočňujú podľa bohoslužobného poriadku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *