Prežívame 26. nedeľu cez rok“.

Liturgický kalendár:
Po.: spom. sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi.
Ut.: spom. Svätých anjelov strážcov.
Št.: spom. sv. Františka Assiského.
So.: prvá sobota mesiaca

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. V tomto mesiacu sa zvlášť slávnostnejšie a radostnejšie modlíme túto krásnu modlitbu. Môžem pri tejto modlitbe získať aj úplné odpustky. Kto sa modlí ruženec v kostole a v rodine. Modlitba sv. ruženca v tomto mesiaci bude bývať 30. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása.

V Ut. sú k predmodlievaniu sv. ruženca pozvané deti, žiaci a študenti.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca Október. K sv. spovedi je možnosť pristúpiť: 30. min. pred sv. omšami.Vo Št. a Pi. od 17.30 hod.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

O upratanie kostol by som prosil skupinu č. 2. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 27. v období cez rok, zároveň prvá nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Antona Kanisa a + Jozefa Nemca
Ut.: + Pavla a + Jozefínu Maslákovych
St.: + Pavla Kabzana, + Ondreja a +Gabrielu
Št.: + Annu a + Františka Martinkovych
Pi.: + čl. r. Jarábkovej, + čl. r. Maslákovej a + čl. Podolínskej
So.: ZBP + Helenu Kacerenkovú
Ne.: na úmysel kňaza
      
za Visolajských farníkov

Neohlásené podujatia sa uskutočňujú podľa bohoslužobného poriadku


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *