Prežívame slávnosť Najsvätejšej Trojice, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o  14.00 hod. je požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou ako býva na prvú nedeľu mesiaca. Zvlášť sú pozvaní členovia Ružencového bratstva.

Úmysly sv. omší:
Po.: + čl. r. Moškovej, Janekovej a Ligdovej
Ut.: + Jozefa Sapitu
St.: 7.30 hod.+ Antona Hanidžiara, + rodičov a starých rodičov z obidvoch strán /R – zmena/
Št.: za Visolajskych farníkov
       + Jozefa Čemeša
Pi.: + Emanuela Ďuricu a + Jozefa Držíka
So.:./s pl. nedele/ + Jozefa a + Jozefínu
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
       10.30 za Visolajskych farníkov

/Je možnosť si dať zapísať v sakristií kostola na úmysle sv. omší 2. polrok/

Liturgické slávenia budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka.
Št.: je cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Každého pokrsteného kresťan – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu.

Sv. omše: 7.30, 18.30 hod. Po večernej sv. omši za priaznivého počasia bude eucharistická procesia tkz. „oltáriky“. Deti nech si zo sebou prinesú lupienky z kvetov, aby aj takýmto spôsobom vyjadrila úctu a vďačnosť Pánu Ježišovi prítomnému medzi nami. Taktiež by som prosil ochotných farníkov o prípravu oltárikov. SPBz

Sviatosť manželstva si vo farnosti Horné Kočkovce chce vyslúžiť:
Juraj Bartoš z Visolaj a Tereza Lutišanová z H. Kočkoviec. Kto by vedel o cirkevno – právnej prekážke nech to ohlási na F.Ú.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu skupinu č. 4.

Stále ja možnosť sa prihlásiť na farskú púť do Ríma. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom.

Za Vašu duchovnú i hmotnú pomoc pre farnosť sPBz.

Budúca nedeľa je 10. v období cez rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *