Slávime Palmovú /Kvetnú/ nedeľu.

Pobožnosť Krížovej cesty sa dnes môžeme pomodliť súkromne.

Dnes je predveľkonočná sv. spoveď v čase 14.30- 15.30 hod. 
Niekoľko praktických rád:
– tí čo majú problémy zo sluchom prídete radšej do sakristie,
– aby sa mohli vystriedať manželia nechajme najskôr možnosť im,
– približne každých 20.min. sa bude podávať sv. prijímanie,
– dám si rúško, alebo respirátor už skôr pred prijatím sv. prijímaním,
– urobím si dobrú prípravu podľa spovedného zrkadlo z JKS

Úmysly sv. omší:
Po.: + Juraja, + Jozefínu Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ut.: + Annu Palkechovú a + rodičov
St.: Božiu pomoc a zdravie pre syna Petra /R/
Št.: + Alžbetu, + Matúša a + Jána
Pi.: 15.00 Obrady Veľkého Piatka
So.: 18.30 /s pl. nedele/ na úmysel kňaza
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Slávime Svätý/Veľký týždeň. V tomto týždni prežívame najdôležitejšie dni našej spásy.

Štvrtok Pánovej Večere /Zelený Štvrtok/deň ustanovenia sviatostí: kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.

Piatok Utrpenie Pána/Veľký Piatok/Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Po obradoch bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone v Božom hrobe do 17.30 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.

Svätá /Biele/ Sobota: Ježišovo telo v hrobe. Poklona v Božom hrobe : 9.00 – 18.00 hod. Nájdime si čas či už v piatok, alebo v sobotu na stíšenie, dobrú modlitbu, poďakovanie či odprosenie Pána Ježiša za to všetko čo pre nás urobil a robí. Poprosil by som Vás doma ťažko nepracujme.

Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Sv. omša o 18.30 hod.

V pondelok o 9.00 hod. by som poprosil ochotných farníkov o upratanie okolia kostola. Nakoľko pôjde v sobotu večer procesia zo Sviatosťou Oltárnou. Tak si aj po vonkajšej stránke dôstojne pripravíme kostol i okolie na sviatky Veľkej noci.

O upratanie kostola by som prosil v sobotu po skončení obradov skupinu č. 9.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Je možnosť si zakúpiť staršie i nové čísla Kn.

Budúca nedeľa je Veľkonočná, nedeľa nedieľ Pánovho Zmŕtvychvstania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *