Slávime 28. cezročnú nedeľu./samolepky pre deti + možnosť modlitby Anjel Pána zo sv. otcom/

Úmysly sv. omší:
Po.: + Štefana a + Emíliu Šinkovych /R – zmena/
Ut.: + Jozefa, + Františka Baránkovych a + rodičov
St.: + Agátu a + Jozefa Hijovych /R/
Št.: + Zdenku, + Františka Kanisovych a + rodičov
Pi.: + Annu a + Ľudovíta Gažovych
So.: 18.30 /s pl. nedele/ + Jozefa, + Martu Krškovych a + rodičov z obidvoch strán
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajskych farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok Výročie posviacky Katedrálneho chrámu v Žiline
So.: spom. sv. Terézie od Ježiša /z Avily/, panny a učiteľky Cirkvi

Počas modlitby sv. ruženca v Októbri môžem získať za obvyklých podmienok aj úplné odpustky. Modlitba sv. ruženca býva 35. min. pred každou sv. omšou. V stredu o 17.00 hod.za priaznivého počasia sv. ruženec býva pri kaplnke SPM .

V tomto týždni sa môžu predmodlievať: Po.: muži, Ut.: spoločenstvo modlitby matiek, St.: ruža č.3, Št.: ruža č. 4, Pi.: deti, žiaci, miništranti a mládež, So. a Ne.: farské spoločenstvo, ostatné pobožnosti sú v nezmenených termínoch.

SKCH dáva do pozornosti, že zriadila 23 centier pomoci po celom Slovensku. Bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

Je možnosť si zakúpiť nové i staršie čísla kat. novín. Téma n.č.: „Sv. ruženec a Božie milosrdenstvo“.

V pondelok o 9.00 hod. bude brigáda okolia kostola, lurdskej kaplnky a miesta sochy Božieho Milosrdenstva. Aj po vonkajšej stránke si pripravme slávnosť farských hodov. Ochotným farníkom sPBz. Sú vítané aj nové tváre.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č. 9.

Za Vašu službu, podporu i financie pre farnosť sPBz.

Na budúcu nedeľu sú v našej farnosti sú hody. Meniny nášho kostola – sv. Gála, opáta.

Je možnosť získať stav svojho vnútra ako po sv. krste – teda úplne odpustenie hriechov i trestov tam, kde sa slávia meniny kostola a to tým, že mám plnú účasť na sv. omši, teda som na sv. prijímaní a splním aj známe podmienky Preto povzbudzujem k sv. zmierenia. Pri sv. omšiach záverečné požehnanie bude z relikviou sv. Gála.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *