Prežívame 12. nedeľu v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Kršku
Ut.: + Jána, + Paulínu Palkechovych  a + rodičov
St.: poďakovanie Pánu Bohu za dožité životné jubileu a Božiu pomoc pre Margitu /R/
Št.: + Jána Janeka a + čl. r. Janekovej a +Moškovej
Pi.: + Máriu, + Jána Čižmárovych, + rodičov z obidvoch strán a + vnuka Ľubomíra
So.: 18.30 + Pavla a + Jozefínu Maslákovych/ s platnosťou nedele/
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
        10.30 za Visolajských farníkov

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: spom. sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.
Št.: neprikázaný sviatok Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – bude vo štvrtok po sv. omši.

V čase: 20.00 – 20.05 hod. sa duchovne spájame v modlitbe za odvrátenie pandémie.

Aktuálne číslo KN je možnosť si zakúpiť pri dverách kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu o 8.00 hod. by som prosil rodičov prvoprijímajúcich detí. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok.

Pri sv. omši o 10.30 hod. bude slávnosť prvého svätého prijímania. Na sv. omšu ste srdečne pozvaní. Možnosť sviatosti zmierenia pre rodičov, krstných rodičov, súrodencov ako i rodinných príslušníkov detí je každý deň 30. min. pred sv. omšou večer, alebo ráno./ako Vám to pracovne vyhovuje/ Pre prvoprijímajúce deti ich prvá sv. spoveď bude v  piatok od 17.30 hod.

Myslime vo svojich modlitbách a obetách na 7 prvoprijímajúcich detí a ich rodiny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *