Prežívame 12. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Po.: neprikázaná slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Pi.: neprikázaná slávnosť, ale veľmi uctievaná Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V piatok pri sv. omši o 8.00 hod. budeme spoločne zo žiakmi a pedagógmi Z.Š ď a k o v a ť za dary od Pána Boha, ktoré sme obsiahli v končiacom sa školskom roku 2018/19. V piatok bude sv. omša i večer.

So.: prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je sobota: 7.30  a 10.30 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela sv. otca“. Milodarom podporujeme prospešné diela podporované Sv. Stolicou po celom svete. SPBz.So.: prikázaná slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.Každého pokrsteného kresťana – katolíka viaže účasť na sv. omši ako v nedeľu. Sv. omše, keďže je sobota: 7.30  a 10.30 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na „dobročinné diela sv. otca“. Milodarom podporujeme prospešné diela podporované Sv. Stolicou po celom svete. SPBz.

Modlitba sv. ruženca bývať 40. min. pred každou sv. omšou.

O upratanie kostol by som prosil v piatok skupinu č.3. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 13. v období cez rok.

Po sv. omši o 10.30 je prvé povinné stretnutie kandidátov k sviatosti birmovania, ktorí sa prihlásili.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu, + Jána Čižmárovych a + rodičov
Ut.: + Ondreja, + Máriu a + rodičov Palkechovych
St.: + Jána, + Veroniku Bušíkovych a + Jána, + Annu Hrenákovych/R 6.30 hod. – zmena/
Št.: + Ladislava, + Františku, + Ladislava a + Gabrielu
Pi.: /8.00 hod./na úmysel kňaza
Za Božiu pomoc a zdravie pre Jozefa
So.: + Zdena, + Štefana, + čl. r. Ďurkovičovej a + čl. r. Ociepkovej
  za Visolajských farníkov
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *