Slávime 7.veľkonočnú nedeľu. V našej farnosti je dnes celofarská poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Záverečné požehnanie zo Sviatosťou Oltárnou bude o 16.30 hod. O 16.15 hod. bude májová pobožnosť a novéna k Duchu Svätému. Nájdime si čas na stretnutie s Pánom Ježišom prítomným pod spôsobom chleba a vína.

Liturgický kalendár:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Mateja, apoštola.
St.: spom. sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

15. min. pred sv. omšou býva májová pobožnosť, v  sobotu o 18.00 hod. za priaznivého počasia aj pri kaplnke . Radi na májovú pobožnosť prichádzajme. V tomto týždňa po májovej pobožnosti býva aj novéna k Duchu Svätému pred výročitým sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

V St., Pi. a So. sú letné kántrové dni. Obsahom sú: prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania. Môžete sa aj vy pridať na tento spoločný duchovný úmysel.

V piatok je žiacka sv. omša. O 17.30 – hodinu pred sv. omšou bude v klubovni na fare spevokol. Deti, žiaci sú srdečne pozvaní. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam. Deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie spevokol i sv. omšu majú ako súčasť prípravy na ich veľkú slávnosť. Po žiackej sv. omši s prvoprijímajúcimi deťmi ako i s ich rodičmi začneme bezprostrednú prípravu k . sv. prijímaniu.

O upratanie kostola a okolia by som prosil skupinu č.6. Ženám ktoré v tomto týždni budú upratovať sPBz.

Budúca nedeľa je výročná slávnosť Zoslania Ducha Svätého – zavŕšenie Veľkonočného obdobia.

Úmysly sv. omší:
Po.: 7.30 + Jurka Kršku/zmena/
Ut.: 18.30 poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Jána Mošku
St.: 7.30 + Pavla Kabzana, + Ondreja a + Gabrielu
Št.: 18.30 + Františka, + Annu Chlebanových a + dcéru Darinu
Pi.: 18.30 + Máriu, + Pavla Vačkových
So.:7.30 + Gejzu, + Annu Martinkových
Ne.: 7.30 na úmysel kňaza
      10.30 za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *