Slávime nedeľu Krstu Pána Ježiša – koniec vianočného obdobia, od pondelka budeme prežívať obdobie cez rok pred pôstnym obdobím.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu vianočných sviatkov. Nech náš dobrý Nebeský Otec žehná Vašim životom. Vianočná výzdoba a betlehem budú do Hromníc 2.februára.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“.Srdečne ste pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut. 16.55 hod. pred sv. omšou sa číta Sv. písmo na pokračovanie – lektúra
Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.
Pi.: spom. sv. Antona, opáta

Stretnutie s Pannou Máriou cez modlitbu sv. ruženca býva 40. min. pred každou sv. omšou.

Od 18. – 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Myslime vo svojich modlitbách a obetách na spolčený úmysel Cirkvi.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesni. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

Sviatosť birmovania bude v sobotu 6. júna

Prvé sv. prijímanie bude 7. júna

O upratanie kostol v sobotu by som prosil skupinu č. 8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa 2. nedeľa v cezročnom období.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Zdenku a + Jána Martinkovych
Ut.: + Vlastimila a + Matúša
St.: + Juraja a + Máriu /R/
Št.: + Štefániu a + Karola Botekovych
Pi.: + Jána Janeka
So.: + Františka Ganošku a + rodičov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *