Slávime nedeľu Božieho milosrdenstva – 2. veľkonočnú.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému liturgickému sláveniu Veľkonočných sviatkov. Nech im dobrý Pán Boh žehná.

Pri dverách kostola sa bude dávať obrázok Božieho milosrdenstvana druhej strane je aj návod ako sa modlí korunka Božieho milosrdenstva. Môžete si ho zobrať.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Št.: spom. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Pi.: neprikázaný sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
So.: prvá sobota mesiaca

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca Máj. Nakoľko spoločná sv. spoveď bola tesne pred sviatkami, sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred každou sv. omšou. Kto potrebuje nech sa páči.

V piatokdopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.00 hod.

V sobotu pri sv. omši o 15.00 hod. si sviatosť manželstva vyslúži:

Peter Ďurovecz Beluše a Monika Gabrišováz Visolaj. Sv. Joachim a Anna, orodujte za nich.

V pondelok po večernej sv. omši je v našom kostole koncert sakrálnej hudby.Účinkovať budú aj naše dievčatá z farnosti. Ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie máte na výveske pred kostolom.

11. mája sa v Rajeckej Lesnej uskutoční Misijná púť detí. Bližšie informácie máte na nástenke pred kostolom. Kto b y mal záujem môže sa prihlásiť v sakristii kostola. Ak by nebol dostatočný počet/pre autobus/ riešilo by sa to ako vlani.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.8. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Srdečné „Pán Boh zaplať“ firme Jozefa Richtárika za poskytnutie bagra pri úprave „Hlbokej cesty“.

Budúca nedeľa je 3.veľkonočná, zároveňprvá nedeľa mesiaca.

O dva týždne bude farská celodenná poklona k Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Pri časovom pláne myslime aj na tento dôležitý bod.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Alojza Masláka
Ut.: + Annu a + Ondreja Galovičovych/sv. omša ráno – zmena/
St.: + Jozefínu, + Euláliu, + čl. .r. Rieckej a +čl. r. Kalužničinovej/R/
Št.: + Žigmunda a + Antona
Pi.: + Pavla, + Annu, + syna Pavla Gardlovych
So.: + Ladislava a + Antóniu Palkechovych/R/
       15.00: sobášna sv. omša za novomanželov
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *