Slávime Kvetnú nedeľu. Dnes je predveľkonočná sv. spoveď. Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať od 14.15 – 15.30 hod.Ak bude treba samozrejme aj dlhšie.

Pobožnosť krížovej cesty sa dnes môžeme pomodliť súkromne.

Na pondelok o 9.00 hod. by som prosilochotných mužov i ženy o upratanie okolia kostola, nakoľko pôjde v sobotu večer procesia zo Sviatosťou Oltárnou po vonku. Tak si aj po vonkajšej stránke dôstojne pripravíme kostol i okolie na sviatky Veľkej noci.

V tomto týždni máme najdôležitejšie dni našej spásy.

Posvätné tríídum sa začína:
Zelený Štvrtok: deň ustanovenia kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude o 18.30 hod.
Veľký Piatok: utrpenie a smrť Pána Ježiša. Obrady Veľkého Piatku začnú o 15.00 hod. Po obradoch bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone v Božom hrobe do 18.00 hod. Tento deň je aj prísny pôst od mäsa a je dovolené iba raz dosýta sa najesť.
Biela Sobota: Ježišovo telo v hrobe. Poklona v Božom hrobe : 9.00 – 18.00 hod.Nájdime si čas či už v piatok, alebo v sobotu na stíšenie, dobrú modlitbu, poďakovanie či odprosenie Pána Ježiša za to všetko čo pre nás urobil a robí.
Veľkonočná vigília : Ježišove víťazstvo nad smrťou. Sv. omša o 18.30 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu po obradoch skupinu č.6. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Milodary na kostol: chorí z farnosti 25€ . DsPBz.

Budúca nedeľa je nedeľa nedieľ Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Matúša, + Alžbetu a + Jána
Ut.: + Annu Palkechovych a + rodičov
St.: + Jozefa, + Jozefínu Lazovych a + rodičov/R/
Št.: + Alojza, + Máriu Pápežovych, + synov a + dcéru
Pi.: 15.00 Obrady veľkého piatku
So.: 18.30 hod. na úmysel kňaza
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *