Prežívame 30. “cezročnú“ nedeľu.

Dnes o 16.00 hod. je benefičný koncert. Účinkuje operný spevák Martin Babjak a klavirista Daniel Buranovský. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z koncertu bude obetovaný na vitrážové okná nášho kostola. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po.: neprikázaný sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov.
Pi.: slávnosť Všetkých svätých, sv. omša nás vo svedomí viaže účasťou ako v nedeľu. Keďže je aj štátny sviatok: 7.30 a 10.30 hod./ako v nedeľu/
So.: Spomienka na Všetkých Verných Zosnulých. Sv. omše: 7.00 a 9.00 hod. Po sv. omši o 9.00 hod. bude v kostole pobožnosť za duše v očistci.

V čase od 1./12.00 hod./- 8.11. je možnosť získať v prospech zosnulých úplne odpustky, keď splníme: sv. spoveď v blízkosti tejto spomienky, každodenné sv. prijímanie, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému, návšteva cintorína /keď sa nám nedá stačí byť aspoň mysľou na cintoríne/

modlitby: Verím Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca. Odpustky pre duše v očistci možno získať 1 krát denne.

Modlitba sv. ruženca býva 30. min. pred každou sv. omšou.

K predmodlievaniu sv. ruženca v októbri sú pozvaní: Po.: muži, Ut.: deti, žiaci a birmovanci St.: ruža č. 2, Št.: ruža č. 3

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca November. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje: 1. hod. pred sv. omšami.

Pred deti, birmovancov a mládež : Ut.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V tomto prvopiatkovom týždni v stredu od 9.00 hod. navštívim s Pánom Ježišom chorých a nevládnych farníkov.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu po sv. omši o 9.00 hod. skupinu č. 9. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 31. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: na úmysel kňaza
Ut.: + Máriu Moškovú, + rodičov a + súrodencov
St.: + Agnesu Ďuranovú, + Juraja a + Miloša /R/
Št.: + Tomáša Bašku /R – zmena 7.00 hod./
Pi.: + Jozefa Richtárika
  za Visolajských farníkov
So.: 7.00 hod. na úmysel kňaza
9.00 hod.za duše v očistci
Ne.: na úmysel kňaza
 za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *