Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

Slávime 2. pôstnu nedeľu.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty. Pobožnosť Krížovej cesty budeme obetovať za misie, za deti v misiách.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaný sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.

Sv. ruženca býva – 40. min. pred sv. omšou.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

Ruženec Božieho milosrdenstva – piatok16.45 hod.

Pobožnosť krížovej cesty –  piatok– 17.00 hod. Na duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.2. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Irenu, + Jozefa Gabrišovych a + synov
Ut.: + Jozefa Hiju, + Paulínu a + Štefana Hanidžiarovych
St.: + Jozefa Kršku, + Margitu Čambalíkovú a + Martu/R/
Št.: + Štefana Ďuricu
Pi.: + Máriu, + Vojtecha Moškovych a + rodičov
So.: + Antóniu, + Pavla Moškovych, + dcéry a + zaťov/R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Slávime 1. pôstnu nedeľu. Na stolíkoch pri východe kostola je pripravený letáčik s otázkami, kde môžete vyjadriť svoj názor na projekt „Cesta obnovy života a vzťahov vo farnosti“, ako nás povzbudzoval p. biskup v pastierskom liste.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

stredu, piatok a sobotusú jarné kántrové dni. Obsahom je: príprava na pokánie, na sv. zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň.

V stredu je šieste výročiezvolenia pápeža Františka do služby pastiera Cirkvi. Myslime na Neho vo svojich modlitbách a obetách.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesni. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, alebo plánujú ísť k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

Pi.: o 17.00 hod. je pobožnosť krížovej cesty.

V piatok o 16.30 v kine Mier v PB sa premieta film Fatima, bližšie informácie máte na výveske pre kostolom.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

„Hlboká cesta“ – prosil by som o nevyvážanie odpadu/vysvetliť/

Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Vladimíra Beňáka, + st. rodičov a + rodičov
Ut.: + Jozefa a + Martu Krškovych
St.: + Jána Richtárika /R/
Št.: + Františka a + Jozefa Baránkovych
Pi.: + Antona a + rodičov Zetochovych
So.: + Máriu, + Ondreja Palkechovych a + rodičov /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 8. cezročnú nedeľu

Slávime 8. nedeľu „cez ročnú“, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
St.: Popolcová streda, začiatok 40. dňového pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst. Dovolené je iba raz sa dosýta najesť. Je to zároveň deň pokánia.
Sv. omša bude večer o 17.30 hod./ráno nebude/

Počas pôstneho obdobia býva veľmi pekná duchovná pobožnosť krížová cesta. Krížová cesta bude bývať v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod. Radi na ňu prichádzajme a zároveň si pri nej oživujem veľkú Ježišovu lásku ku každému jednému z nás.

Na večernú sv. omšu vo štvrtokby mali prísť kňazi rodáci z Visolaj. Pri poklone pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budeme prosiť za nich, kňazov ako i za nové kňazské a rehoľné povolania. Ste srdečne pozvaní.

K sviatosti manželstva sa pripravujú v našej farnosti:
Peter Ďurovec z Beluše a Monika Gabrišová z Visolaj
Marko Mrník z Lysej p/ Makytou a Darina Hrenákováz Visolaj
Jakub Ližbetín z Púchova a Adriana Ganošková z Visolaj

Kto by vedel o cirkevno – právnej prekážke nech to ohlási na farskom úrade.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.12. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Máriu Maslákovych, + Emíliu a + syna Ladislava
Ut.: 7.30/zmena/ za zdravie a Božiu pomoc v rodinách
St.: 17.30/zmena/+ Jozefa, + Antóniu, + Jozefa a + Emíliu Richtárikovych
Št.: Božiu pomoc pre syna s rodinou
Pi.: + Antona Hanidžiara
So.: + Pavla Dubaja
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 7. cezročnú nedeľu

Slávime 7. nedeľu „cez ročnú“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:

Stretnutie s Pannou Máriou býva každý deň 40. min. pred sv. omšou cez modlitbu sv. ruženca.

Št. – po sv. omši – poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami.Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatokdopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.11. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 8v období cez rok, zároveň prvá nedeľa mesiaca.

Úmysly sv. omší:
Po.: 15.30. pohrebná sv. omša + Veroniky Bušíkovej „Nech odpočíva v pokoji“
Ut.: + Františka a + Annu Martinkovych
St.: + Antona, + Máriu, + Pavla Markovych a + starých rodičov
Št.: + Žofiu, + Jána Ďuricovych a + Emíliu
Pi.: + čl. r. Hrenákovej, Klúčikovej a Melišovej
So.: + Jozefa a + Jozefínu Lukáčovych
Ne.: + Alojza, + Annu Kozákovych a + dcéru Máriu/úmysel z Po./
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 6. cezročnú nedeľu

Slávime 6. nedeľu „cez ročnú“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Pi.: neprikázaný sviatok Katedra sv. Petra, apoštola
So.: spom. sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesni. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, alebo plánujú ísť k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.10. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 7v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Viktora a + Helenu Hrenákovych
Ut.: + Jozefa, + Annu a + Františka Kanisovych
St.: + Jozefa, + Karola, + Jozefínu a + rodičov
Št.: + Jozefa a+ Martu Krškovych
Pi.: + Máriu, + Jána Čižmárovych a + Ľubomíra
So.: + Karola, + Máriu a + dcéru Annu Gardlovych
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 5. cezročnú nedeľu

Slávime 5. nedeľu „cez ročnú“.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“. Srdečne ste pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po: ľub. spom. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Št.: neprikázaný sviatok – patrónov našej diecézy sv. Cyrila a Metoda

Žiacka sv. omša nebude v tomto týždni piatok, ale o týždeň neskôr.

Vo štvrtok sv. omša bude ráno, z dôvodu spoločnej rekolekcie kňazov celej diecézy v Žiline.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.9. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 6v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Máriu Hulvátovú
Ut.: + Jozefa, + Máriu, + Alžbetu a + rodičov
St.: ZBP pre čl. r. Zetochovej a Haviarovej
Št.: + Jozefínu Podobovú/zmena 7.30 hod./
Pi.: + Stanislava, + Jozefa, + Antóniu a + Emila
So.: + Jána, + Gizelu Šištíkovych a + Jána
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 4. cezročnú nedeľu

Slávime 4. nedeľu „cez ročnú“, zároveň prvú nedeľu mesiaca.

Dnes o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť, ktorá sa ukončí eucharistickým požehnaním. Ste srdečne pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut: spom. sv. Agáty, panny a mučenice
St.: spom. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.8. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 5v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: poďakovanie PB za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc pre Martu
Ut.: + Milana Kujanika
St.: + Jozefa, + Emila Kozákovych a + rodičov
Št.: + Ľudovíta, + sestru Bohdanu a + rodičov
Pi.: + Ferdinanda, + Emíliu, + Štefana Ďuricovych
So.: + Barboru, + Jozefa a + Jána
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 3. cezročnú nedeľu

Slávime 3. nedeľu „cez ročnú“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po: spom. sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Št.: spom. sv. Jána Bosca, kňaza
So.: neprikázaný sviatok, ale veľmi uctievaní Obetovanie Pána – Hromnice

Pri sv. omši sa budú požehnávať „hromničné sviece“ môžete si ich priniesť na požehnanie.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi. od 16.30 hod.

Pred deti a mládež vo Št. a Pi.: 16.30 – 17.00 hod.Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom. Vstúpiť s čistým srdcom do druhého školského polroku je najlepším poďakovaním a zároveň najsilnejšou prosbou.

V piatokdopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

V piatok o 9.00 hod. by som veľmi pekne poprosil ochotných mužov i ženy o zloženie vianočnej výzdoby. Ochotným farníkom sPBz

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.7. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 4v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: na úmysel kňaza
Ut.: + Štefana Mošku, + Martina a + rodičov
St.: na úmysel kňaza
Št.: + Emila Mošku
Pi.: poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o Božiu pomoc pre Miroslava
So.: + Annu, + Jozefa a + Františka Kanisovych
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na 2. cezročnú nedeľu

Slávime 2. nedeľu „cez ročnú“.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Po: spom. sv. Agnesy, panny a mučenice
Št.: spom. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Pi.: neprikázaný sviatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola
So.: spom. sv. Timoteja a Títa, apoštolov

Do piatku prebieha týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov.Myslime vo svojich modlitbách a obetách na spolčený úmysel Cirkvi.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č.6. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Som rád, že si dávate slúžiť vaše úmysly sv. omší a prijímam ich aj v tomto novom kalendárnom roku, ale by som Vás veľmi pekne prosil, keby ste si ich hlásili v pracovný deň v sakristii kostola po sv. omši. Za pochopenie ďakujem.

Budúca nedeľa je 3v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa Križana a + čl. rodiny
Ut.: poďakovanie za životné jubileum a prosba o Božiu pomoc pre Jolanu Chlebanovú
St.: + Augustín, + Mária, + Ladislav, + Gabriela, +Mária a + rodičia
Št.: + Pavla Baránka a + rodičov
Pi.: + Miloša, + Matúša, + Annu, + Jarmilu a + rodičov
So.: + Tomáša Bašku
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Farské oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána

Slávime sviatok Krst Krista Pána – koniec vianočného obdobia, od pondelkabudeme prežívať obdobie cez rok pred pôstnym obdobím.

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu vianočných sviatkov. Nech náš dobrý Nebeský Otec žehná Vašim životom. Vianočná výzdoba a betlehem budú do Hromníc 2.februára.

Dnes popoludní o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“. Srdečne ste pozvaní.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Št.: spom. sv. Antona, opáta

Od 18. – 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov. Myslime vo svojich modlitbách a obetách na spolčený úmysel Cirkvi.

V piatok je žiacka sv. omša. Hodinu pred sv. omšou v klubovni na fare bude nácvik piesni. Na žiackú sv. omšu ako i spevokol sú pozvané deti, žiaci i študenti.

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, alebo plánujú ísť k sviatosti birmovania je táto sv. omša súčasťou ich prípravy. Rodičia pripomeňte žiackú sv. omšu svojim ratolestiam.

O upratanie kostol by som prosil v sobotu skupinu č. 5. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 2. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + čl. r. Banincovej
Ut.: + Antóniu, + Jozefa Moškovych a + rodičov
St.: + čl. r. Repkovej a + rodičov
Št.: + Janku Moškovú, + starých rodičov Košútovych a Moškovych
Pi.: + Antóniu Botekovú, + čl. r. Botekovej a Strapkovej
So.: na úmysel kňaza
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov