Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu


Ďakovný dopis za známky za misie

Poďakovanie za zber použitých poštových známok na misie. Známky sa stále zberajú pri hlavnom vstupe do kostola.

Ďakovný list od pani Šíblovej
Ďakovný list od pani Šíblovej