O farnosti

Farské oznamy

Farské oznamy na 20. nedeľu v období cez rok
22. augusta 2017
Slávime 20. nedeľu v období cez rok. Liturgický kalendár: Po.: spom. sv. Pia X, pápeža. Ut.: spom. Panny Márie Kráľovnej. Št.: neprikázaný sviatok sv. Bartolomeja, apoštola. Modli
Farské oznamy na 19. nedeľu v období cez rok
15. augusta 2017
Dnes o 13.30 hod. je mariánska pobožnosť „Večeradlo s Pannou Máriou“. Ste srdečne pozvaní. Liturgický kalendár: Po.: spom. sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka. Ut.: cirkevne priká
Farské oznamy na sviatok Premenenia pána
8. augusta 2017
Slávime sviatok Premenenia Pána, zároveň prvú nedeľu mesiaca. Dobrodincom za milodar na potreby farnosti srdečné Pán Boh zaplať. Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť. Ste

Sväté omše

Album
Informácie
Modlitby
Zamyslenia
Štatistika za rok 2016
Štatistika farnosti za rok 2015
Štatistika farnosti 2014
Zázračné uzdravenie na príhovor sv. Gabriela
Sv. Gabriel od Bolestnej Panny
Ďakovný dopis za známky za misie
Zima v priestoroch fary pre mládež
Zima na farskom dvore
Krásy jesene
Voľby do Farskej ekonomickej rady
Jasličková pobožnosť 2012