O farnosti

Sväté omše

Album
Informácie
Modlitby
Zamyslenia
Štatistika za rok 2016
Štatistika farnosti za rok 2015
Štatistika farnosti 2014
Zázračné uzdravenie na príhovor sv. Gabriela
Sv. Gabriel od Bolestnej Panny
Ďakovný dopis za známky za misie
Zima v priestoroch fary pre mládež
Zima na farskom dvore
Krásy jesene
Voľby do Farskej ekonomickej rady
Jasličková pobožnosť 2012