Prežívame13. Nedeľu cez ročnú, zároveň prvú nedeľu mesiaca Júl.

Dnes popoludní o 14.00 hod. je prvonedeľná pobožnosť.

Liturgický kalendár:
Po.: neprikázaný sviatok Návšteva Panny Márie.
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Tomáša, apoštola.
Št.: slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov. Je aj štátny sviatok, sv. omše ako v nedeľu: 7.30 a 10.30 hod.

40. min. pred sv. omšou býva modlitba sv. ruženca.

Mládež, žiaci i deti sú srdečne pozvaní na nácvik piesni na sv. omšu vo štvrtokv klubovni fary pred druhou sv. omšou o 9.45hod.

V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca Júl. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje Po.- St. 30. min. pred sv. omšami, Št. 45. min., Pi. 1. hod.

Chcem povzbudiť žiakov, študentov k sv. spovedi. Najkrajšie poďakovanie za Božie dary, ktoré ste obsiahli počas skončeného školského roka je mať čisté srdce. Rodičia povzbuďte svoje ratolesti k sv. spovedi a sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku. Začnem o 8.30 hod.

Stále je možnosť prihlásiť sa na farská púť do jedného z najväčších mariánskych pútnických miest Slovenska Levoče.

Na stredu o 9.00 hod. by som prosil ochotných farníkov o pomoc pri upratovaní okolia kostola. Ku dobrému skutku sú pozvaní aj starší žiaci a študenti./majú prázdniny/

O upratanie kostol by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktoré v tomto týždni budú upratovať náš kostol i okolie sPBz.

Budúca nedeľa je 14. v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: 18.30 + Máriu, + Pavla Palkechových a + rodičov
Ut.: 18.30 + Annu a + Jozefa Brandiburových
St.: 7.30 + Annu, + Rudolfa Kapušových a + rodičov
Št.: 7.30 poďakovanie Pánu Bohu za 40. r manželstva a prosba o BP
      10.30 na úmysel kňaza
Pi.: 18.30 + čl. r. Ďuricovej
So.:7.30 + Pavla Hanidžiara
Ne.:7.30 na úmysel kňaza
      10.30 za Vislojských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *