Prežívame 26. cezročnú nedeľu.

Dnes o 9.30 hod. v klubovni na fare bude spevokol pre deti a mládež, na sv. omši následne budú spevom doprevádzať sv. omšu. Po sv. omši o 10.30 hod. bude stretnutie rodičov, ktorých deti navštevujú Z.Š. vo Visolajoch, ale aj mimo farnosti.

Liturgický kalendár budúceho týždňa:
Ut.: neprikázaný sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
St.: spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Št.: spom. sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
Pi.: spom. Svätých anjelov strážcov.
So.: prvá v mesiaci.

Mesiac október je mesiacom Panny Márie– vďaka modlitbe sv. ruženca. V tomto mesiaci sa zvlášť slávnostnejšie a radostnejšie modlíme túto krásnu modlitbu. Môžem pri tejto modlitbe získať aj úplné odpustky. Kto sa modlí ruženec v kostole a v rodine. Modlitba sv. ruženca /od štvrtka/ bude bývať 35. min. pred každou sv. omšou. Bude sa modliť iba sv. ruženec, aby vyznela jeho hĺbka a krása.

Št.: ruža č. 1, Pi.: ruža č.2, So.: ruža č. 3, Ne.: farské spoločenstvo

Ut. 17.55 hod. pred sv. omšou sa číta sv. písmo na pokračovanie – lektúra.

Poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou – štvrtok po sv. omši.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca október. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 30. min. pred sv. omšami. Vo Št. a Pi.- hodinu pred sv. omšou.

Pre deti a mládež vo Št. a Pi.: 17.30 – 18.00 hod. Rodičia povzbuďte a pripomeňte čas sv. spovede svojim deťom, sami im buďte príkladom a vzorom.

V piatok dopoludnia navštívim nevládnych farníkov v ich príbytku.

Srdečné Pán Boh zaplať ženám, ktoré v pondelok boli upratovať okolie nášho kostola.

O upratanie kostol a okolia v sobotu by som prosil skupinu č. 1. Ženám i mužom, ktorí v tomto týždni budú upratovať, sPBz.

Je možnosť si zakúpiť nové čísla KN.

Budúca je 27. nedeľou v období cez rok.

Úmysly sv. omší:
Po.: + Jozefa, + Františka Baránka a + rodičov
Ut.: + Michala Masláka a + rodičov z obidvoch strán
St.: + Ladislava, + Antóniu a + Annu Palkechovych /R/
Št.: : + Alojza, + Annu Kozákovych a + rodičov z obidvoch strán
Pi.: +Michala Kačenku
So.: + čl. r. Královych a + Ondrášechových /R/
Ne.: na úmysel kňaza
  za Visolajských farníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *